Protecția Juridică a Pădurilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2175
Mărime: 20.54KB (arhivat)
Publicat de: Izaura Szasz
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Pădurea are un rol hotărâtor în menținerea echilibrului natural datorită multiplelor sale funcții și reprezintă cel mai important stâlp de rezistență al sistemului ecologic, având o importanță existențială în viața oricărui popor, ca factor de geneză, conservare și dezvoltare a ființei naționale. Binefacerile pădurii asupra mediului sunt rezultatul unor funcții deosebit de importante pentru desfășurarea normală a activității social-economice. Funcțiile multiple (ecologice, sociale și economice) ale pădurii presupun instituirea și existența unor mijloace de protecție adecvate ale acesteia.

În acest sens, reglementările legale cu incidență în materie silvică reglementează relațiile sociale care se nasc în legătură cu crearea, îngrijirea, recoltarea și valorificarea fondului forestier, precum și relațiile care privesc organizarea și funcționarea aparatului silvic. Protecția juridică a fondului forestier este asigurată în principal de Codul Silvic al României.

Potrivit art.1, Cod Silvic „Pădurile, terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrație silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum și terenurile neproductive, incluse în amenajamentele silvice, în condițiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier național. Fondul forestier naţional mai cuprinde:

1) terenuri în curs de regenerare, cele degradate şi poienilestabilite prin amenajamentele silvice să fie împădurite;

2) pepinierele, solariile, plantațiile, culturile de răchită și cele cu arbuști ornamentali și fructiferi;

3) terenurile destinate asigurării hranei vânatului și animalelor din dotarea unităților silvice;

4) terenurile date în folosință temporară personalului silvic;

5) terenurile ocupate de construcții și cele aferente acestora, drumuri și căi ferate forestiere, fazanerii, păstrăvării, crescătorii de animale, dotări tehnice specific sectorului forestier.

Fondul forestier național este supus regimului silvic, iar elaborarea sistemului de norme ce constituie regimul silvic revine Ministerului de Resort, care exercită și controlul aplicării acestuia de către Regia Națională a Pădurilor. În vederea realizării cerințelor legate de fondul forestier, acesta este supus unui regim propriu de gospodărie silvică. Gospodărirea fondului forestier proprietate publică cuprinde: - amenajarea fondului forestier

- reconstrucția ecologică

- regenerarea și îngrijirea pădurilor

- protecția pădurilor

- paza fondului forestier

- gospodărirea produselor specifice fondului forestier

- exploatarea masei lemnoase

Protecția juridică a pădurilor proprietate publică

Regia Națională a Pădurilor care are în administrarea sa fondul forestier național proprietate publică, are îndatorirea de a lua măsuri de prevenire și de combatere a dăunătorilor și a bolilor.

Deținătorii cu orice titlu ai pădurilor, vegetații forestiere din afara fondului forestier și pajiștilor sunt obligați:

a) să mențină suprafața împădurită a vegetației forestiere din afara fondului forestier, fiind interzisă reducerea acesteia cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

Preview document

Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 1
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 2
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 3
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 4
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 5
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 6
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 7
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Padurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția Juridică a Pădurilor

,,Pădurea reprezintă o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţa şi bogăţia şi prin toate calităţile ei merită să fie cunoscută, curată şi...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Protecția Juridică a Pădurilor

Moto „…În afara iubirii aproapelui, aşa cum îi cere Biblia, Omul post-Rio trebuie să iubească natura, inclusiv florile, păsările şi copacii,...

Protecția Juridică a Pădurilor

,,Pădurea reprezintă o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţa şi bogăţia şi prin toate calităţile ei merită să fie cunoscută, curată şi...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

Protecția juridică a pădurilor - fondul forestier național

Generalități. Printre noile drepturi fundamentale ale omului se înscrie şi dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic....

Protecția Juridica a Pădurilor

Reîntoarcerea la natură, respectarea tradiţiilor impuse de prevenirea degradării mediului şi de refacere a „rănilor” provocate de dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?