Răspunderea Magistraților

Referat
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3644
Mărime: 112.84KB (arhivat)
Publicat de: Demetra Banu
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Aspecte generale 2
 3. Răspunderea civilă 3
 4. Eroarea judiciară în materie penală 4
 5. Eroarea judiciară în materie civilă 6
 6. Răspunderea disciplinară 7
 7. Cazurile de abatere disciplinară 7
 8. Titularul acțiunii disciplinare. Competența. 9
 9. Procedura de atragere a răspunderii disciplinare 9
 10. Judecarea acțiunii disciplinare 11
 11. Concluzie 11
 12. Bibliografie 12

Extras din referat

Aspecte generale

Magistrații pot răspunde civil, disciplinar și penal, în concordanță cu legea privind statutul magistraților. În acord cu prof. Traian Briciu, răspunderea penală a magistraților nu se deosebește cu nimic de regimul de drept comun al acestui gen de răspundere. Totuși, se pare ca există unele aspect particulare în ce privește declanșarea procedurii de urmărire penală și competența de judecată, menite să protejeze pe magistrați contra eventualelor abuzuri, presiuni sau încercări de afectare a demnității lor.

Răspunderea civila si disciplinară a magistraților prezintă particularități de natură să se constituie în sisteme de răspundere derogatorii de la dreptul comun.

Răspunderea civilă

Răspunderea civila a magistraților pentru actele săvârșite în cadrul atribuțiilor de serviciu nu a fost și nu este supusa regulilor de drept comun. În conformitate cu Legea de organizare judecătorească din 1924 se permitea exercitiul unei actiuni împotriva magistraților numai după ce comisiile disciplinare verificaseră în prealabil culpa magistratului. Această acțiune nu se putea exercita decât în următoarele cazuri: dacă se pretindea că în timpul cercetării sau a judecății, judecatorul a acționat cu viclenie sau a fost mituit; în cazurile în care legea îl declară răspunzător; în caz de tăgadă de dreptate . Acțiunea nu avea efect asupra valabilității actelor efectuate de magistrat, dar constatările făcute în timpul acesteia puteau fi considerate premise pentru desființarea respectivelor acte judiciare.

Constituția din 1991 a consacrat principiul răspunderii civile a statului pentru prejudiciile create prin erorile judiciare săvârșite în procesele penale. Astfel, responsabilitatea erorilor judiciare revine statului, care este responsabil față de cetățeni pentru buna funcționare a serviciului public. Având în vedere că justiția este monopolul absolut al statului, atunci și efectele nefaste ale acestuia trebuie asumate de stat. Constituția din 1991 nu recunoștea dreptul la despăgubire din partea statului decât în ce priveste erorile judiciare în materie penală. Revizuirea Constituției în anul 2003 a dus la o extindere a răspunderii civile a statului, fiind posibilă răspunderea pentru orice erori judiciare, indiferent de materia în care s-a judecat cauza. Totuși, normele constituționale prevăd că această răspundere nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau neglijență gravă. Cu alte cuvinte, magistrații sunt trași la răspundere pentru greșelile efectuate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

În temeiul dispozițiilor constituționale statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare. Sistemul adoptat de legiuitorul roman nu acceptă o acțiune direct a justițiabilului contra magistratului ce s-ar face vinovat de eroarea judiciară. Acestă situație ar conduce la expunerea excesiva și, implicit, la timorarea magistratului, cu efecte negative asupra capacitășii sale de decizie. Argumentele prezentate au impus reglementarea unei acțiuni civile numai împotriva statului, care ulterior se va îndrepta împotriva magistratului conform prevederilor legale.

Preview document

Răspunderea Magistraților - Pagina 1
Răspunderea Magistraților - Pagina 2
Răspunderea Magistraților - Pagina 3
Răspunderea Magistraților - Pagina 4
Răspunderea Magistraților - Pagina 5
Răspunderea Magistraților - Pagina 6
Răspunderea Magistraților - Pagina 7
Răspunderea Magistraților - Pagina 8
Răspunderea Magistraților - Pagina 9
Răspunderea Magistraților - Pagina 10
Răspunderea Magistraților - Pagina 11
Răspunderea Magistraților - Pagina 12
Răspunderea Magistraților - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Raspunderea Magistratilor.docx

Alții au mai descărcat și

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Răspunderea magistraților

Raspunderea juridica a magistratilor 1. Principiul raspunderii disciplinare In situatia neindeplinirii de catre magistrati a statutului acestora,...

Infracțiuni Contra Autorității

Secţiunea I - Caracterizarea generală a infracţiunilor contra autorităţii 1.1.Aspecte comune infracţiunilor contra autorităţii. În sistemul de...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Statutul Magistratului Judecător

I. ASPECTE GENERALE Magistratura este activitatea judiciară desfășurată de către judecători în scopul înfăptuirii justiției și de procurori în...

Dreptul fundamental la un mediu sănătos - Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos în jurisdicțiile europene

1. Introducere. Noțiunea de ,,drept al omului la un mediu sănătos” Noțiunea de drept al mediului reprezintă o ramură autononă în cadrul sistemului...

Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

CAPITOLUL I - Notiuni introductive Dreptul nostru la un mediu sănătos este un drept fundamental. „Omul poate stăpâni natura cât timp ține seama...

Societatea pe acțiuni - noțiuni generale

I. Aspecte generale Conceptul de parteneriat în afaceri datează încă din timpul Imperiului Roman. Se consideră însă că acesta s-a concretizat...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea magistraților

Raspunderea juridica a magistratilor 1. Principiul raspunderii disciplinare In situatia neindeplinirii de catre magistrati a statutului acestora,...

Instanțele judecătorești

I.INTRODUCERE La scurt timp dupa Decembrie 1989 si instantele judecatoresti au intrat in randul evenimentelor ce au marcat schimbarea. Insa...

Sistemul Juridic Spaniol

Sistemul politic spaniol Constituţia spaniolă conţine principiile de bază ale sistemului politic. Legislativul spaniol a adoptat Constituţia la...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Propunere de politică publică în domeniul justiției

1. ALEGEREA DOMENIULUI Ministerul Justitiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in...

Drept constituțional

Actele Parlamentului Parlamentul adopta acte cu caracter politic sau juridic. Din randul actelor politice amintim Declaratia de politica interna,...

Răspunderea magistraților

Investirea în funcția de judecător și procuror presupune pe lângă dobândirea calității de magistrat și o anume conduită a celui învestit, care să...

Etică

Suspendarea și încetarea calității de magistrat, notar public, avocat, executor judecătoresc, consilier juridic.Răspunderea juridică a celor ce...

Ai nevoie de altceva?