Stabilirea creanțelor fiscale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1466
Mărime: 12.70KB (arhivat)
Publicat de: Rachela-Eniko R.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Stabilirea creanțelor fiscale reprezintă activitatea de determinare a materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare și a creanțelor fiscale.

Creanțele fiscale se stabilesc astfel:

a) prin declarație de impunere, în condițiile art. 95 alin. (4) și art. 102 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.

În cadrul și în desfășurarea procedurii fiscale, pentru realizarea practică a impozitelor și taxelor, datorită naturii lor obligaționale, fiecare impozit, taxă sau contribuție se individualizează printr-un titlu de creanță fiscală. Titlul de creanță fiscală a fost definit inițial în literatura juridică de specialitate, pentru ca ulterior să se realizeze acest lucru și prin actele normative adoptate în această materie. La ora actuală, legiuitorul reglementează titlul de creanță fiscală, dar și titlul de creanță bugetară. Titlu de creanță fiscală este actul prin care, potrivit legii, se stabilește și se individualizează creanța fiscală, iar titlu de creanță bugetară este actul prin care, potrivit legii, se stabilește și se individualizează creanța bugetară.

Titlul de creanță fiscală este actul juridic prin care se stabilește și se individualizează, fie de către organele fiscale, fie de către contribuabil, mărimea unei obligații fiscale (impozite, taxe, contribuții, amenzi etc.), pe fiecare contribuabil, pentru o materie impozabilă, pe o perioadă de timp.

Titlul de creanță fiscală dă naștere:

1) unui drept al statului, numit creanță fiscală, de a încasa sumele de bani pe care contribuabilul le datorează bugetului de stat sub formă de impozite, taxe, contribuții etc.;

2) unei obligații a contribuabilului, numită obligație fiscală, de a le plăti, la termenul legal și în cuantumul stabilit, impozitele, taxele, contribuțiile datorate.

„Titlul de creanță” fiscală nu obligă, până la termenul de plată stabilit prin lege, la plata obligațiilor fiscale menționate în acesta, ci numai constată existența acestora. După expirarea termenului de plată stabilit prin lege, „titlul de creanță” își schimbă radical (prin efectul legii) regimul juridic în „titlul executoriu”, ceea ce înseamnă că impozitele, taxele, contribuțiile menționate în acesta devin obligatoriu de plătit.

„Titlul executoriu” fiscal obligă, după expirarea termenului de plată stabilit prin lege, la plata obligațiilor fiscale menționate în acesta. Până la expirarea termenului de plată stabilit prin lege avem numai „titlul de creanță”, nu și „titlul executoriu”. După expirarea termenului de plată stabilit prin lege, același „act de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor” își schimbă radical regimul juridic: (1) din „ceea ce se datora, ca benevol”, în „obligație de plată”; din „titlul de creanță” (2) în „titlul executoriu”.

Titlu de creanță, în sens general, este actul prin care se stabilește dreptul creditorului de a cere debitorului executarea unei obligații constând în să dea, să facă sau să nu facă ceva (N.G.L.).

Titlu de creanță fiscală este:

(1) actul juridic prin care fie organul fiscal, fie contribuabilul, constată, individualizează și stabilește obligațiile fiscale [constând în creanțele fiscale principale (impozite, taxe, contribuții etc.) și/sau accesorii (dobânzi, penalități, majorări etc.)], dându-le caracter concret și făcând posibilă executarea acestora [art. 28; art. 141; art. 110 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003];

(2) actul prin care se stabilește dreptul organului fiscal de a cere contribuabilului executarea obligațiilor fiscale (N.G.L.).

Bibliografie

1. https://legestart.ro/

2. https://www.mfinante.gov.ro/legis.html?id=5

3. Cristina Oneț, Drept financiar public, Editura Universul Juridic, București, 2015

4. Cosmin Flavius Costaș, Drept financiar, ed. a II-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2019

5. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2016_05092017.htm

Preview document

Stabilirea creanțelor fiscale - Pagina 1
Stabilirea creanțelor fiscale - Pagina 2
Stabilirea creanțelor fiscale - Pagina 3
Stabilirea creanțelor fiscale - Pagina 4
Stabilirea creanțelor fiscale - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Stabilirea creantelor fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Stării de Război

INTRODUCERE La începutul mileniului III lumea se afla în schimbare. Sfârsitul bipolaritatii a condus la noi redesenari ale frontierelor, la noi...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Conflictul de Interese

Problema conflictului de interese este una delicata si importanta pentru orice stat, intrucat persoanele care sunt numite sau alese in functii sau...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

1.INTRODUCERE Daca ne gandim la numarul mare de studii consacrate dreptului de mostenire al sotului supravietuitor probabil abordarea acestei teme...

Obligația fiscală - noțiune, forme, principii

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE FISCALITATE Organizarea, conceperea şi funcţionarea fiscalitatii conduce la mutaţii în viaţa socială, economică şi...

Natura Juridică a Titlurilor de Creanță Fiscală

Continutul fundamental al raportului juridic îl constituie obligatia stabilita unilateral de catre stat în sarcina persoanelor fizice si juridice,...

Curtea de Conturi a României

1. Scurt istoric Curtea de Conturi este 1o instituţie de control şi jurisdictie, cu traditie în ţara noastră. Prin "Legea pentru înfiinţarea...

circulația juridică a terenurilor

INTRODUCERE Sistemul de drept naţional a suferit modificări semnificative de-a lungul timpului, cu privire la regimul circulaţiei juridice a...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Perfecționarea metodelor și instrumentelor de așezare, urmărire și percepere a impozitelor și taxelor de la populație

CAPITOLUL I Consideratii generale. 1.1 Necesitatea impozitelor si taxelor de la persoane fizice. Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei...

Impozit Amânat

IMPOZITE AMANATE 1. Introducere Una din principalele diferente intre principiile contabile din Romania si Standardele Internationale de...

Impozitul pe Profit

1. Introducere 1.1 Obiectiv Acest standard prevede regimul contabil al impozitului pe profit; stabileşte principii şi oferă recomandări pentru...

Cheltuieli Bugetare

I.1. Scurt istoric Directia generală a finantelor publice este unitate teritorială a Ministerului Finantelor Publice, prin care se realizează, în...

Acte și Operațiuni Prealabile de Stabilire a Creanțelor Fiscale

CAPITOLUL I – ASPECTE INTRODUCTIVE Sectiunea 1 - Conceptul de buget Aparitia bugetului statului este o etapa importanta in evolutia finantelor...

Standardul internațional de contabilitate nr. 12 - IAS 12

Obiectiv Baza legală pentru determinarea impozitului pe profit o constituie Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, cu modificările şi...

Sistemul de administrare a creanțelor fiscale a contribuabililor mijlocii

Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii desfasoara ansamblul activitatilor de administrare fiscala a contribuabililor...

Ai nevoie de altceva?