Subsolurile

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2954
Mărime: 16.96KB (arhivat)
Publicat de: Dan C.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Subsolurile

Notiuni introductive

Subsolul este acea parte componentă a teritoriului de stat reprezentând spatial fizic situat sub sol și având forma geometrică a unui con neregulat, cu baza constituită din sol și cu vârful situat in centrul pământului.

Subsolul este alcătuit din totalitatea formațiunilor geologice mai vechi decât pătura actuală de sol. Subsolul confine resurse și zăcăminte naturale deosebit de importante pentru desfășurarea vieții pe pământ: ape minerale și termale, minereuri, combustibili solizi, lichizi și gazoși etc. Aceste resurse denumite prin Constituție „bogătii naturale" constituie proprietatea publică a statului.

Resursele naturale ale subsolului, platoul continental, zăcămintele de ape minerale, lacurile terapeutice, acumulările de nămol terapeutic sunt expuse degradării, poluării on epuizării premature. Acestea fac necesară luarea unor măsuri permanente de protecție.

Categorii de bogătii naturale ale subsolului

Resursa minerală este considerată a fi substanța naturală din scoarța terestră, formată in urma proceselor geologice, utilizabilă ca atare sau prin prelucrare in activitatea economico-socială. Acumularea naturală de resurse/rezerve minerale, valorificabilă din punct de vedere tehnic și economic, poartă denumirea de zăcământ.

Resursele minerale care fac obiectul unor reglementări speciale sunt: cărbunii, minereurile feroase, neferoase, de aluminiu și roci aluminifere, de metale nobile, radioactive, de pământuri rare și disperse, sărurile haloide, substanțele utile nemetalifere, rocile utile, pietrele prețioase și semiprețioase, turba, nămolurile și turbele terapeutice, rocile bituminoase, gazele necombustibile, apele geotermale, gazele care le însotesc, apele minerale naturale (gazoase și plate), apele minerale terapeutice, precum și produsul rezidual minier din haldele și iazurile de decantare, dar și apele subterane potabile și industriale pentru acti- vitălile de prospectiune, explorare, determinare și evidentă a rezervelor(citare dintr-o carte Art. 2 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003)(pag 97 onet)

Petrolul reprezintă substanțele minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate in scoarța terestră și care, în condiții de suprafață, se prezintă in stare gazoasă, sub forma de gaze naturale, sau lichidă, sub formă de țiței și condensat.

Resursa geologică de petrol semnifică totalitatea cantităților sau volumelor de petrol din acumulările naturale descoperite și a celor presupuse a fi descoperite prin viitoarele operaliuni petroliere, in timp ce rezerva de petrol reprezintă partea din resursa geologică estimată că poate fi extrasă in condițiile tehnice și economice existente la data la care a fost calculată.

Gazele naturale cuprind gazele libere din zăcăminte de gaz metan, gazele dizolvate in țiței, cele din capul de gaze asoziat zăcămintelor de țiței, precum și gazele rezultate din extraclia amestecurilor de gaz condensat.

Exercitarea proprietătii asupra subsolului șii bogătiilor acestuia

Subsolul este un bun apropriabil, fiind obiect al dreptului de proprietate. Potrivit Constituției României, resursele minerale de petrol și gaze naturale situate pe teritoriul și in subsolul tării și al platoului continental, in zona economică a României din Marea Neagră, delimitate conform principiilor dreptului international și reglementărilor din conventiile internationale la care România este parte, fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului roman.

Prin bogății ale subsolului înțelegem minereurile, zăcămintele de cărbuni, petrol, gaze naturale, sare, izvoarele termale și minerale, peșterile, vestigiile arheologice, comorile îngropate etc.

in scopul realizării in condiții de legalitate a exploatării subsolului, a fost întocmit cadastrul extractiv, care este acel cadastru de specialitate reprezentând un subsistem de evidentă și inventariere sistematică a bunurilor imobile aferente activitătilor miniere (terenuri, constructii și instalații de la suprafată și subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic și alte informatii privind perimetrul instituit. De asemenea, a fost instituită cartea minieră, care este o componentă a cadastrului extractiv, ce cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafețelor aferente perimetrului de prospectiune, explorare și exploatare, proprietatea, situația topografică a lucrărilor aferente activitătii miniere, a resurselor/rezervelor minerale și de producție; Nu in ultimul rand, cartea petrolieră este instrumentul de evidență care cuprinde:

-toate datele privind regimul juridic al suprafețelor aferente perimetrului de dez- voltare și exploatare, proprietatea, situația topografică a lucrărilor aferente operațiunilor petroliere, a resurselor/rezervelor de petrol și de producție;

- date referitoare la delimitarea perimetrelor și operațiunile petroliere efectuate în fazele de prospecțiune și explorare.

4. Constituția României,

4. Constituția României, in art. 44 alin. (5), reglementează dreptul de folosință a subsolului astfel: „Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau constructiilor, precum și pentru alte daune imputabile autorității",

Dreptul de folosință a terenurilor necesare efectuării activitătilor miniere din perimetrul de explorare/exploatare se dobândește prin:

Preview document

Subsolurile - Pagina 1
Subsolurile - Pagina 2
Subsolurile - Pagina 3
Subsolurile - Pagina 4
Subsolurile - Pagina 5
Subsolurile - Pagina 6
Subsolurile - Pagina 7
Subsolurile - Pagina 8
Subsolurile - Pagina 9
Subsolurile - Pagina 10
Subsolurile - Pagina 11
Subsolurile - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Subsolurile.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea Seismică a Clădirilor

Codul de proiectare seismica a cladirilor P100-1: 2006 este armonizat, conceptual, din punctul de vedere al structurarii problematicii si a...

Studiu de oportunitate privind dezvoltarea turistică și agroturistică a zonei Sibiu

CAPITOLUL I. Cadrul natural 1. Asezare geografica si limite Sibiu (în germană Hermannstadt, în maghiară Nagyszeben, în latină Cibinium) este...

Gestionarea Poluării Solului Contaminat cu Deșeuri Petroliere

INTRODUCERE Gestionarea deşeurilor, cunoscută și ca managementul deșeurilor, se referă la educația privind colectarea, transportul, tratarea,...

Studiu de oportunitate privind dezvoltarea turistică și agroturistică a județului Sibiu

Introducere Asezat în centrul tarii, acolo unde se întâlnesc drumurile ce au legat teritoriile istorice românesti, Sibiul este o punte de...

Plan de Afaceri - Servicii de Self-Storage

Capitolul I - Sumar 1.1 Afacerea propusa Afacerea propusă de firma SC EASYBOX SRL se bazează pe prestarea de servicii de depozitare de tip...

Proiect turism și dezvoltare regională - Comuna Trifești

1. Introducere Pentru a putea face o planificare a dezvoltării comunei Trifeşti în perioada 2008 – 2014 şi pentru a elabora propunerile de...

Procesorul de Texte Word 2000

PROCESORUL DE TEXTE WORD 2000 Word 2000 oferă utilizatorului toate facilităţile necesare pentru a crea documente cu aspect profesional. Astfel,...

Degradarea clădirilor

DURABILITATEA ŞI DEGRADAREA CONSTRUCŢIILOR DIN ZIDǍRIE Fiecare construcţie sau element de construcţie trebuie să satisfacă un ansamblu de condiţii...

Ai nevoie de altceva?