Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 15880
Mărime: 82.95KB (arhivat)
Publicat de: Ruchie V.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bejenari Vasile

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. - 1. Considerațiuni și analize privind spectrul infracțiunilor de corupție 4-7
  3. - 2. Factorii corupției. Organele de stat atribuire cu funcția de prevenire și combatere a corupției 8-12
  4. - 3. Activități de depistare și de documentare a actelor de corupție 13-27
  5. - 4. Organizarea și înfăptuirea măsurilor special de investigații la descoperirea si cercetarea infracțiunilor de corupție,, În flagrant delict’’ 28-35
  6. ÎNCHEIERE 36-37
  7. BIBLIOGRAFIE 38-39

Extras din referat

INTRODUCERE

“ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană”

( Învățăturile lui Neagoie Basarab )

La momentul dat, societatea este afectată, într-o mare măsură, de criminalitate. Dintre toate tipurile de criminalitate, corupția are actualmente, cea mai negativă influență asupra societății, fiind un obstacol major în dezvoltarea ei. Fenomenul corupției a existat din cele mai vechi timpuri constituind, pînă în prezent, o stare de abatere de la moralitate, de la datorie. Una din prioritățile actuale ale reformelor economice, politice si sociale din Republica Moldova este prevenirea și combaterea corupției.

Privită obiectiv, inclusiv prin prisma fenomenului corupției, tranziția politică, socială și economică din perioada ce s-a scurs de la declararea independenței statului a avut o importanță negativă asupra calității guvernării și dezvoltării țării. Corupția reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup. La momentul dat, ca act antisocial, corupția se manifestă mai ales în aria economică, afectând interesele colective prin: însușirea, folosirea resurselor publice în interes personal, ocuparea unor funcții publice prin relații preferențiale, încheierea unor tranzacții prin eludarea normelor morale și legale.

Corupția vizează un ansamblu de activități imorale, ilicite, ilegale realizate nu numai de indivizi cu funcții de conducere sau care exercită un rol public, ci și de diverse grupuri și organizații, publice sau private, în scopul obținerii unor avantaje materiale sau morale, sau unui statut social superior prin utilizarea unor forme de constrîngere, șantaj, înșelăciune, mituire, cumpărare, intimidare.

- 1. Considerațiuni și analize privind spectrul infracțiunilor de corupție

„Cine are putere, este tentat să abuzeze de ea”

(Montesquieu)

În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre integrare europeană, justiția, ca valoare socială, trebuie să urmeze acest vector în strînsă legătură cu valorile universale, concentrate prioritar pe ideea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei. Anumite experiențe ne demonstrează că pentru realizarea cu succes a aspirațiilor de integrare, nu este suficientă doar simpla recunoaștere a ordinii juridice prescrise de standardele europene, ci mai este necesar ca organele de drept să asigure eficient respectarea acesteia.

Modificarea continuă a relațiilor sociale, în permanență impune perfectarea unui cadru legislativ eficient și corespunzător, care ar asigura buna dezvoltare a societății. Un rol important în acest domeniu îl joacă normele de drept, în special cele ce vizează materia penală, aplicarea corectă a cărora este menită să stopeze creșterea criminalității, care afectează din ce în ce mai mult viața socială.

Un moment dureros pentru societatea contemporană, dar mai ales pentru Republica Moldova este flagelul bine înrădăcinat - corupția.

În conformitate cu anexa la Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015, nr.154 din 21.07.2011, corupția a constituit o preocupare permanentă pe plan intern, fapt care a impus autorităților publice și diverselor grupuri sociale active promovarea proceselor și mecanismelor de prevenire și de combatere a fenomenului, pornind de la declarații generale formulate în discursurile și în alte intervenții publice ale oficialilor de cel mai înalt rang, continuînd prin campanii de educare civică și de propagare a intoleranței față de fenomenul vizat, având ca finalități dosare intentate, aduse în fața justiției.

În Republica Moldova practicarea corupției rămîne a fi o ”afacere convenabilă” atît timp cît va continua să aducă beneficii considerabile persoanelor corupte fără riscurile aferente, în cazul depistării acțiunii lor, să fie prea mari. Dacă profiturile ilicite obținute din corupție sunt inestimabile, riscurile ei pot fi clar calculate: cercul subiecților care pot fi trași la răspundere este limitat; procedura de ridicare a imunității de care beneficiază anumite grupe de persoane este disproporționată în raport cu interesele urmăririi penale, inclusiv în cazul faptelor de corupție; sancțiunile aplicate nu descurajează persoana coruptă, majoritatea reducîndu-se la amenzi a căror valoare nu depășește ”cîștigul” realizat din activitatea coruptorie, confiscarea veniturilor și a proprietăților obținute ilicit nefiind aplicată datorită protecției oferite de prezumția constituțională a legalității dobîndirii proprietății; riscul de a pierde locul de muncă nu este prea înalt, deoarece legea penală limitează posibilitatea de a ocupa o anumită funcție o perioadă, însă nu exclude totalmente posibilitatea persoanei condamnate pentru infracțiuni de corupție de a rămîne în serviciul public sau în cadrul unei alte funcții de răspundere în sectorul privat.

Bibliografie

A. IZVOARE (LEGI ȘI ALTE ACTE NORMATIVE, ACTE INTERNAȚIONALE )

1. Constituția Republicii Moldova în vigoare, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 29 iunie 1994//Monitorul Oficial al Republicii Moldova,nr.1 din 1994.

2. Codul penal al Republicii Moldova în vigoare, nr. 128-129//1012 din 13 septembrie 2002.

3. Codul de procedură penală al R. Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 Monitorul Oficial al RM nr.104-110// 447 din 07.06.03.

4. Legea privind Activitatea Specială de Investigații nr.59-2358 din 20.03.2012.

5. Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției, nr. 90 din 25.04.2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 103-105. la data de 13.06.2008.

6. Legea privind combaterea corupției și protecționismului. Nr.90-XIII din 22.07.96.

7. Regulamentul comun privind organizarea și efectuarea activității speciale de investigații, nr.01/04/019/09/056/01/051/04.

8.Decretele Președintelui Republicii Moldova nr. 104 din 30 aprilie 1992 cu privie la măsurile de combatere a corupției în organele puterii de stat și administrației de stat Monitorul Oficial al Republici Moldova nr.4, art.101 din 30 aprilie 1992

9. Hotărîre de Guvern Nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe anii 2011-2015 Publicat 07.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 166-169 art Nr: 483

10. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru aprobarea Strategiei de consolidare instituțională a Centrului Național Anticorupție, Nr.232 din 25.10.2012.

B. MONOGRAFII, TRATATE, MANUALE, CURSURI

1. Avram Mihail, Vasile Gurin, Anatol Donciu, Depistarea, cercetarea și calificarea infracțiunilor de corupție, Coordonator V. Zubco, dr. în drept, conf. universitar, Editura ARC, Chișinău 2005.

2. Ciopraga A., Criminalistica, Tratat de tactică, Ed. Gama, Iași 1996.

3. Cușnir V. M., Corupția - reglementări de drept; activități de prevenire și combatere. Partea I. Monografie, Chisinău, 1999.

4. Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, București 2007.

5. Marian Gherman, Eugen Blîndu, Alic Clefos, Metodologia Prevenirii și Descoperirii Infracțiunilor De Către Serviciul Poliției Judiciare-Chișinău, 2010.

6. Păceșilă Mihaela, Aspecte privind combaterea corupției în administrația publică Chișinău 2009.

7. Sergiu Cernomoreț, Adrian Paladii, Veaceslav Guțan... GHIDUL de instruire a formatorului în domeniul prevenirii și combaterii corupției în Republica Moldova. Chișinău 2008.

8. Бeзылeв И.M., Вeликoшин И.И., Tapcyкoв К.M. - Пpeдyпpeждeниe и pacкpытиe мoшeничecтвa- , Mocквa, 1986 г.

9. Яблoкoв Н. П., Кpиминaлиcтикa, 2-e изд, Юpиcть, 2002.

C. PRACTICA JUDICIARĂ ȘI STATISTICA

1. Vaceslav Didâc, procuror, șef al Centrului de pregătire a cadrelor Procuraturii (Buletin informativ al Procuraturii Republicii Moldova, nr 4, ianuarie 2009) .

2. Ordinul Comun al Procuraturii Generale din26.08.2003,,privind evidența unică a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni.

3. Notă informativă privind rezultatele de activitate ale DIF a DP al MAI pe parcursul a 12 luni ale anului 2011.

Preview document

Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 1
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 2
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 3
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 4
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 5
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 6
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 7
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 8
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 9
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 10
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 11
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 12
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 13
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 14
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 15
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 16
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 17
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 18
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 19
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 20
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 21
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 22
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 23
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 24
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 25
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 26
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 27
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 28
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 29
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 30
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 31
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 32
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 33
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 34
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 35
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 36
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 37
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 38
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 39
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 40
Tacticile și metodele investigativ-operative în combaterea corupției - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Tacticile si metodele investigativ-operative in combaterea coruptiei.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Fenomenul corupției în Republica Moldova

Corupția ca generalitate Corupție se numește un abuz, activ sau pasiv, al funcționarilor publici (fie numiți fie aleși), în scopul obținerii de...

Minoritatea Făptuitorului

Concept. Potrivit art. 50 din noul Cod penal „Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de un minor care la data...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Răspunderea financiară, administrativă și penală a contribuabililor în cadrul administrării fiscale în Republica Moldova - în baza datelor Serviciului Control Financiar și Revizie

Introducere Statul, indiferent de forma sa de organizare, si-a creat întotdeauna un sistem de administrare ale carui principale obiective au...

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Corupția și Combaterea Ei

ABSTRACT From an etymologic pint of view, the word “corruption” comes from the Latin word “corrumpere”, which means to degrade (oneself), to...

Studiu de prevenirea asupra faptelor de corupție

Faptul că fenomenul corupţiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pînă în prezent unul dintre cele mai grave şi mai răspîndite...

Ai nevoie de altceva?