Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3826
Mărime: 625.23KB (arhivat)
Publicat de: Ciobanu D.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Dragos

Cuprins

 1. DEFICITUL BUGETAR 1
 2. Generalitati 1
 3. Deficitul/excedentul bugetului general 2
 4. Previziunile UE pentru finalul anului 2020 3
 5. DEFICITUL BUGETAR IN ROMANIA 5
 6. Deficitul bugetar din 2000 pana in 2019 5
 7. Deficitul bugertar din prezent (2020) 7
 8. Veniturile 7
 9. Cheltuielile 9
 10. BIBLIOGRAFIE 12
 11. ANEXE 13

Extras din referat

DEFICITUL BUGETAR

Generalitati

Un deficit bugetar apare atunci când cheltuielile unei entități (un guvern) depășesc încasările. Opusul deficitului bugetar este excedentul bugetar.

Deficitul bugetar se calculeaza dupa urmatoarea formula:

Deficitul bugetar total = Deficit structural + Deficit ciclic

Un deficit bugetar este de calitate atunci când îndeplinește două condiții obligatorii:

- deficitul se reflectă, în totalitate, în cheltuieli de investiții și, în special, în realizarea infrastructurii;

- deficitul este acoperit cu resurse financiare sigure, pentru a nu apela la emisiuni monetare inflaționiste.

Statisticile privind finanțele publice conțin indicatori esențiali pentru a determina starea de sănătate a economiilor statelor membre ale UE. În conformitate cu condițiile prevăzute în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere (PSC) al UE, statele membre s-au angajat să își mențină deficitul bugetar și datoria publică sub anumite limite: deficitul bugetar al unui stat membru nu poate depăși 3% din produsul intern brut (PIB), în timp ce datoria sa publică nu poate depăși 60% din PIB.

În cazul în care un stat membru nu respectă aceste limite, se declanșează așa-numita procedură aplicabilă deficitelor excesive (PDE). Aceasta implică mai multe etape - inclusiv posibilitatea aplicării de sancțiuni - pentru a încuraja statul membru în cauză să adopte măsurile corespunzătoare pentru a remedia situația. Aceleași limite ale deficitului și datoriei sunt criterii pentru uniunea economică și monetară (UEM) și, prin urmare, pentru aderarea la zona euro.

În plus, ultima revizuire a orientărilor integrate privind economia și ocuparea forței de muncă (revizuite în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii) include o orientare pentru asigurarea calității și sustenabilității finanțelor publice.

În 2019, deficitul public (necesarul net de finanțare al sectorului consolidat al administrației publice, ca pondere din PIB) atât pentru UE-27 , cât și pentru zona euro (ZE-19 ), a înregistrat o creștere în comparație cu 2018. O scădere a fost observată în ceea ce privește ponderea datoriei publice generale în PIB pentru ambele zone.

Deficitul/excedentul bugetului general

În UE-27, ponderea deficitului public în PIB a crescut de la -0,4% în 2018 la -0,6% în 2019, iar în ZE-19 a crescut de la -0,5% la -0,6%. Pentru 2018, atât la nivelul UE-27, cât și la nivelul zonei euro, au fost observate cele mai scăzute deficite din seriile de timp disponibile.

În 16 state membre ale UE-27 (Danemarca +3,7%, Luxemburg +2,2%, Bulgaria +2,1%, Cipru și Țările de Jos - ambele cu +1,7%, Grecia +1,5%, Germania +1,4%, Austria +0,7%, Slovenia, Malta și Suedia - toate cu +0,5%, Croația și Irlanda - ambele cu +0,4%, Cehia și Lituania - ambele cu +0,3% și Portugalia +0,2%) s-a raportat un excedent al bugetului în 2019.

Nouă state membre ale UE-27, și anume Letonia, Estonia, Polonia, Finlanda, Slovacia, Italia, Belgia, Ungaria și Spania, au înregistrat în 2019 deficite sub 3,0% din PIB. Iar două state membre au avut deficite mai mari sau egale cu 3,0% din PIB: Franța -3,0% și România -4,3 %.

Figura 1. Soldul bugetului public, 2018 și 2019

Soldul bugetului general (raportat la PIB) s-a îmbunătățit în 2019 comparativ cu 2018 în 13 state membre ale UE-27, precum și în Regatul Unit, cele mai mari îmbunătățiri la nivelul soldului (cel puțin 1 punct procentual din PIB) fiind înregistrate în Cipru (+5,4 puncte procent din PIB) și în Danemarca (+2,9 puncte procent din PIB). Îmbunătățirea pentru Cipru în 2019 comparativ cu 2018 se datorează, în principal, impactului restructurării Cyprus Cooperative Bank Ltd (CCB) asupra conturilor generale ale administrației publice.

Cipru și Portugalia au trecut de la deficit în 2018 la excedent în 2019, în timp ce niciun alt stat membru nu a trecut de la echilibru bugetar la excedent. Bulgaria, Danemarca, Irlanda, Grecia, Țările de Jos și Austria au înregistrat un excedent mai ridicat în 2019 decât în 2018.

Bibliografie

1. Bistriceanu, Gh, and Finanțele publice ale României. "vol. I, vol. II." Editura Universul Juridic, București (2006);

2. Cioponea, Mariana-Cristina. Finanțe publice și teorie fiscală. Editura Fundației" România de Mâine, 2007;

3. Profiroiu, Marius. "Accelerarea reformei administrației publice." Revista Transilvană de Științe Administrative 4.8 (2002);

4. Baldwin, Robert E., and Charles Wyplosz. Economia integrării europene. Editura Economică, 2006;

5. Coșea, Mircea. Economia integrării europene. Pro Universitaria, 2012;

6. Moldovan, Bogdan Andrei, Alexandru Pavel, and Mihaly HOGYE. "Deficite bugetare și datoria publică." Revista Transilvană de Științe Administrative 12.26 (SI) (2010);

7. Lozonschi, Mădălina Alexandra. "Politica deficitului bugetar." (2020);

8. Molănesc, G., and G. Aceleanu. "Consecințele deficitului bugetar în România în contextul crizei actuale. Implicații asupra pieței muncii." Economie teoretică și aplicată 18.2 (2011);

Preview document

Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 1
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 2
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 3
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 4
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 5
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 6
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 7
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 8
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 9
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 10
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 11
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 12
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 13
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 14
Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • Deficitul bugetar in Romania si in celelalte tari membre UE.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Aparitia creditului este strâns legata de dezvoltarea productiei si circulatiei marfurilor; evolutia acestor fenomene a impus...

Dobânda și dreptul comercial și practica economică

CAPITOLUL I DOBÂNDA ÎN DOCTRINA SI PRACTICA JURIDICA Conceptul de dobânda este o notiune controversata nu numai în doctrina economica, ci si...

România și uniunea economică și monetară

1. UNIUNEA ECONOMICĂ ŞI MONETARĂ 1.1. PREMISELE UNIUNII ECONOMICE SI MONETARE EUROPENE Gândirea promotoare a unei Europe unite este veche şi a...

Deficitul bugetar în România și în celelalte țări membre UE

I. DEFINIREA CONCEPTULUI a) Deficitul bugetar este o expresie a dezechilibrului financiar public proiectat sau în execuție, care se referă la...

Fondul Monetar Internațional și Relația cu România

Introducere Divergenţele economice şi politice şi adesea conflictele de interese ale celor mai mari ţări reprezintă o mare provocare pentru...

Bugetul de stat

Introducere Economia Mondială In contextul manifestării unor şocuri multiple, economia mondială a înregistrat o încetinire considerabilă în anul...

Criza actuală și impactul acesteia asupra cadrului de reglementări și supravegherea bancară la nivelul Uniunii Europene, România și alte țări

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND CRIZELE FINANCIARE INTERNAŢIONALE 1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE CRIZA În evoluţia noastră crizele pot fi definite...

Aderarea la Uniunea Europeană a țărilor din estul și centrul Europei - analiză comparativă

Introducere Uniunea Europeană a zilelor noastre este rezultatul unui proces care a început acum mai bine de jumătate de secol prin crearea...

Ai nevoie de altceva?