Creditul Bancar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 34327
Mărime: 1.21MB (arhivat)
Publicat de: Vera Cozma
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Ionescu
tema de licenta

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 3
 2. CAPITOLUL 1. CREDITUL. CONCEPT, CARACTERISTICI ŞI FUNCŢII . 7
 3. 1.1. Noțiunea de credit . 7
 4. 1.2. Clasificarea creditului . 9
 5. 1.3. Funcțiile și rolul creditului . 16
 6. 1.4. Condițiile creditului . 18
 7. CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA, ROLUL ŞI FUNCŢIILE SISTEMULUI BANCAR COMERCIAL DIN ROMÂNIA. PIAŢA BANCARĂ . 21
 8. 2.1. Scurt istoric al organizării și funcționării sistemului bancar . 21
 9. 2.2. Funcțiile și rolul sistemului bancar românesc . 23
 10. 2.3. Operațiuni ale băncilor comerciale . 26
 11. 2.4. Caracteristicile raportului de creditare . 32
 12. 2.5. Costul creditului bancar pe termen scurt . 44
 13. 2.6. Sistemul băncilori comerciale şi evoluţia activităţii de creditare în perioada . 46
 14. 2.6.1. Evoluția și structura sistemului băncilor comerciale . 46
 15. 2.6.2. Principalele evoluţii ale creditului . 49
 16. 2.6.3. Calitatea creditelor . 54
 17. CAPITOLUL 3 CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR - OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE . 56
 18. 3.1. Particularitățile contractului bancar . 56
 19. 3.2. Încheierea contractelor bancare . 58
 20. 3.3. Contractele de cont de depozit de fonduri în bancă . 60
 21. 3.4. Riscurile contractului bancar . 66
 22. CAPITOLUL 4. creditarea pe termen scurt. fundamentarea şi adoptarea deciziei de creditare . 74
 23. 4.1. Caracteristici generale ale creditării pe termen scurt . 74
 24. 4.2. Aspecte generale privind analiza economico-financiara a aclientilor . 76
 25. 4.3. Analiza structurii şi conţinutului bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere . 77
 26. 4.4. Indicatorii de analiză a bonităţii clienţilor . 78
 27. 4.5. Aspecte nefinanciare privind clienţii băncii . 79
 28. 4.6. Standingul financiar al întreprinderii . 81
 29. Capitolul 5. Studiu de caz privind acordarea de către Bancpost, a unui credit de investiţii societăţii SC. FOREST .SRL . 86
 30. 5.1 Prezentarea generală a SC. FOREST. SRL . 86
 31. 5.2 Analiza economico-financiară a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere al societăţii SC. FOREST.SRL . 87
 32. 5.3 Elemente care se verifică în vederea acordării creditului . 88
 33. 5.4 Analiza managerială a societăţii SC. FOREST .SRL . 90
 34. 5.5 Încadrarea clientului SC. FOREST .SRL într-o categorie folosind metoda credit scoring la 30.12.2009 . 91
 35. Concluzii şi propuneri . 94
 36. BIBLIOGRAFIE . 96

Extras din licență

INTRODUCERE

Aparitia creditului este strâns legata de dezvoltarea productiei si circulatiei marfurilor; evolutia acestor fenomene a impus includerea schimbului - si, odata cu el, si a creditului - în cadrul relatiilor monetare. Creditul reprezinta operatiunea prin care o valoare de întrebuintare actuala este cedata (transmisa) de catre un creditor (împrumutator sau investitor) unui debitor (împrumutat) care se angajeaza sa o returneze sub forma unor valori de primit în viitor, în conditiile stabilite în acordul de credit.

Termenul ,, credit,, îsi are originea în participiul trecut al verbului latinesc ,,credere,, = a crede, mai exact ,, creditum,, = încredere în promisiunea de rambursare a celui ce ofera bunuri, lucrari, servicii sau alte valori în cel care se îndatoreaza. Limba româna a consemnat acest cuvânt ca neologism , el patrunzând în vocabularul nostru abia în secolul al XVIII-lea prin preluarea din limba franceza a substantivului ,,credit,, = încredere ferma (confiance) din punct de vedere financiar.

Relatiile de credit au existat si în economiile premonetare, însa asa cum schimbul devine din ce în ce mai dependent de haina monetara (prin însasi scindarea sa în cele doua acte - vânzarea si cumpararea ) asa si creditul este tot mai greu de închipuit în lipsa banilor. Aparut din necesitatea stingerii obligatiilor dintre diferiti agenti economici, proces caruia moneda lichida nu-i putea face fata, creditul constituie una din conditiile desfasurarii oricarui proces economic. Depasind sfera proceselor economice interne, creditul a fost extins treptat si în relatiile cu partenerii externi, fie ei simpli agenti economici sau chiar state. Astfel, creditul este vazut ca o pârghie economica indispensabila, este ca o forta activa ce s-a concretizat în întretinerea de relatii între furnizori si cumparatori, în contributia la formarea de unitati productive sau în fructificarea acumularilor banesti.

Înainte de definirea creditului si a functiilor sale, se impune realizarea unei distinctii între finante, bani si credit. Astfel, trebuie subliniat ca, numai în cadrul rotatiei de ansamblu a capitalului, a mijloacelor materiale si monetare , creditul se poate transforma fie în bani, fie în finante; în timp ce finantele presupun capitaluri deja formate care se acumuleaza, creditul reprezinta un efect al proceselor economice în urma carora apar capitaluri temporar disponibile. În acest sens, creditul poate fi considerat o forma speciala de miscare a valorilor: vânzare de marfuri cu plata amânata sau cu transferarea temporara de moneda cu titlu de împrumut . Intr-o forma extinsa creditul mai poate fi identificat cu circulatia capitalului de împrumut. Numeroasele interpretari reductioniste au furnizat o serie de acceptiuni de genul : creditul = bani si finante;

creditul = împrumut ; creditul = pârghie; creditul = capital: etc. Una din definitiile demne de retinut indica operatiunea de creditare ca cedarea unei sume de bani efectuata la un moment dat din partea unui subiect economic, în folosinta altui subiect economic, cu obligatia pentru acesta din urma de a restitui mai târziu , la un termen fixat, suma primita plus o suma de bani care se cheama interes sau dobânda (Victor Slanescu) .

Elementele comune care se gasesc însa în toate definitiile date creditului sunt urmatoarele:

- existenta unor disponibilitati la unii agenti economici si acceptarea de a fi cedate (împrumutate) altor agenti (debitori);

- pierderea temporara a unor drepturi de catre cel care acorda împrumutul (împrumutant) si instituirea altor drepturi pentru cel împrumutat;

- obligativitatea împrumutatului de a restitui împrumutul la un termen numit scadenta, însotit în mod obligatoriu de dobânda.

Creditul bancar cuprinde o sfera larga de raporturi angajând modalitati diferite pe termen scurt si pe termen lung si mijlociu privind operatiile bazate pe înscrisuri sau fara , garantate sau negarantate în fiecare caz în parte sau în cadrul unui acord general.

Raporturile de credit ale întreprinderilor cu bancile sunt de regula reciproce. Pe de o parte întreprinderile având conturi deschise la banci, formeaza depozite care pot fi folosite de catre acestea, ca resurse. Pe de alta parte bancile acorda credite întreprinderilor pentru nevoile lor de productie curente sau de recuperare ulterioara, pentru investitii.

Întreprinderile aflate într - o economie de piaţă se confruntă la un moment dat cu diverse probleme financiare, dar şi cu oportunităţi, care, de cele mai multe ori se soldează cu cheltuieli băneşti. Indiferent de forma de proprietate şi de profitul pe care l-a obţinut într-un anumit exerciţiu, fiecare organizaţie întâmpină probleme de natură financiară atunci când achiziţionează, deţine sau cedează monedă şi titluri. Pentru a se menţine pe piaţă, întreprinderea este nevoită să finanţeze modernizarea echipamentelor şi tehnologiilor sale, precum şi a altor inovaţii şi invenţii pe care le impune strategia sa de dezvoltare.

Nevoia de finanţare care rezultă din activitatea normală a întreprinderii se identifică cu activele circulante, cu creanţele asupra clienţilor, precum şi cu încasarea minimală, care corespund exploataţiei curente. În cursul unei perioade de timp nevoile de finanţare sunt realocate, fondul de rulment net poate acoperi o parte a nevoilor suplimentare apărute din aceste fluctuaţii, dar nu poate acoperi totalitatea nevoilor în perioadele de vârf deoarece imobilizarea capitalurilor ar fi prea costisitoare. În majoritatea cazurilor, întreprinderea apelează la credite bancare pe termen scurt pentru a face faţă fluctuaţiilor activităţilor lor, şi credite bancare pe termen mediu şi lung pentu reînnoirea si modernizarea echipamentelor,

clădiri etc, dar se recomandă ca întreprinzătorul să apeleze la credite cât mai rar posibil, deoarece limitează marja de libertate a întreprinzătorului prin clauzele contractului de creditare, a mărimii dobânzilor, participarea creditorilor la conducerea firmei, creditele bancare devin o necesitate pentru întreprinderi în momentul în care acestea nu deţine capacitate pentru atragerea altor surse de finanţare.

În contextul actual, creditul bancar rămâne extrem de redus, în ciuda reducerilor masive ale dobânzilor la împrumuturi, din cauza pierderilor datorate practicilor contabile de tip mark-to-market, conform cărora băncile reduc preţul valorilor mobiliare înscrise în bilanţul lor contabil, deoarece nu se prevede în viitorul apropiat o piaţă pentru aceste valori. România a intrat în actuala criză încă din ultimul trimestru al anului 2008, fără o pregatire adecvată care să-i permită cel puţin atenuarea efectelor crizei atât în plan economic şi, îndeosebi, în plan social, iar firmele româneşti se confruntă cu un blocaj financiar creat pe de o parte de stat, prin datoriile pe care trebuie să le plătească sectorului privat, şi pe de altă parte de companii, care din cauza dificultăţilor financiare nu îşi achită datoriile.

Preview document

Creditul Bancar - Pagina 1
Creditul Bancar - Pagina 2
Creditul Bancar - Pagina 3
Creditul Bancar - Pagina 4
Creditul Bancar - Pagina 5
Creditul Bancar - Pagina 6
Creditul Bancar - Pagina 7
Creditul Bancar - Pagina 8
Creditul Bancar - Pagina 9
Creditul Bancar - Pagina 10
Creditul Bancar - Pagina 11
Creditul Bancar - Pagina 12
Creditul Bancar - Pagina 13
Creditul Bancar - Pagina 14
Creditul Bancar - Pagina 15
Creditul Bancar - Pagina 16
Creditul Bancar - Pagina 17
Creditul Bancar - Pagina 18
Creditul Bancar - Pagina 19
Creditul Bancar - Pagina 20
Creditul Bancar - Pagina 21
Creditul Bancar - Pagina 22
Creditul Bancar - Pagina 23
Creditul Bancar - Pagina 24
Creditul Bancar - Pagina 25
Creditul Bancar - Pagina 26
Creditul Bancar - Pagina 27
Creditul Bancar - Pagina 28
Creditul Bancar - Pagina 29
Creditul Bancar - Pagina 30
Creditul Bancar - Pagina 31
Creditul Bancar - Pagina 32
Creditul Bancar - Pagina 33
Creditul Bancar - Pagina 34
Creditul Bancar - Pagina 35
Creditul Bancar - Pagina 36
Creditul Bancar - Pagina 37
Creditul Bancar - Pagina 38
Creditul Bancar - Pagina 39
Creditul Bancar - Pagina 40
Creditul Bancar - Pagina 41
Creditul Bancar - Pagina 42
Creditul Bancar - Pagina 43
Creditul Bancar - Pagina 44
Creditul Bancar - Pagina 45
Creditul Bancar - Pagina 46
Creditul Bancar - Pagina 47
Creditul Bancar - Pagina 48
Creditul Bancar - Pagina 49
Creditul Bancar - Pagina 50
Creditul Bancar - Pagina 51
Creditul Bancar - Pagina 52
Creditul Bancar - Pagina 53
Creditul Bancar - Pagina 54
Creditul Bancar - Pagina 55
Creditul Bancar - Pagina 56
Creditul Bancar - Pagina 57
Creditul Bancar - Pagina 58
Creditul Bancar - Pagina 59
Creditul Bancar - Pagina 60
Creditul Bancar - Pagina 61
Creditul Bancar - Pagina 62
Creditul Bancar - Pagina 63
Creditul Bancar - Pagina 64
Creditul Bancar - Pagina 65
Creditul Bancar - Pagina 66
Creditul Bancar - Pagina 67
Creditul Bancar - Pagina 68
Creditul Bancar - Pagina 69
Creditul Bancar - Pagina 70
Creditul Bancar - Pagina 71
Creditul Bancar - Pagina 72
Creditul Bancar - Pagina 73
Creditul Bancar - Pagina 74
Creditul Bancar - Pagina 75
Creditul Bancar - Pagina 76
Creditul Bancar - Pagina 77
Creditul Bancar - Pagina 78
Creditul Bancar - Pagina 79
Creditul Bancar - Pagina 80
Creditul Bancar - Pagina 81
Creditul Bancar - Pagina 82
Creditul Bancar - Pagina 83
Creditul Bancar - Pagina 84
Creditul Bancar - Pagina 85
Creditul Bancar - Pagina 86
Creditul Bancar - Pagina 87
Creditul Bancar - Pagina 88
Creditul Bancar - Pagina 89
Creditul Bancar - Pagina 90
Creditul Bancar - Pagina 91
Creditul Bancar - Pagina 92
Creditul Bancar - Pagina 93
Creditul Bancar - Pagina 94
Creditul Bancar - Pagina 95
Creditul Bancar - Pagina 96
Creditul Bancar - Pagina 97
Creditul Bancar - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Creditul Bancar.pdf

Alții au mai descărcat și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Operațiuni de creditare derulate de băncile comerciale

I.1. Principiile fundamentale ale creditării specifice economiei de piaţă Cum bine se ştie, creditul, la modul general vorbind, este noţiunea ce...

Procesul de Creditare în România

INTRODUCERE Problema creditului în jurul anului 1900 avea o vechime de aproximativ un secol. Primele încercări de organizare a lui datează din...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Garantarea Creditului Bancar

CAPITOL I INSTITUTIILE DE CREDIT 1.BANCILE I.1.A.Caracterizare generală Integrarea în Sistemul Bancar European şi operarea pe Piaţa Bancară...

Managementul Activității de Creditare pe Exemplul Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Poziția și ansamblul sistemului bancar din România

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Credite Bancare pentru Persoane Fizice

INTRODUCERE Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Creditare - Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor...

Managementul Sistemului de Creditare Bancară

Economia de piata presupune în mod necesar existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Regimul Juridic al Contractului de Credit Bancar

CAPITOLUL I CONSIDERENTE PRELIMINARII I.1 Noţiunea creditului. I.1.1 Istoric. Noţiunea de credit vine de la latinescul “creditum”care înseamna...

Practică BancPost

Introducere Domeniul bancar prezintă un rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi buna funcţionare a unei economii. Datorită acestui fapt am ales...

Ai nevoie de altceva?