România și politica de mediu în Uniunea Europeană

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5271
Mărime: 29.76KB (arhivat)
Publicat de: Stoian A.
Puncte necesare: 3

Extras din referat

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania trebuie să includă între prioritățile sale alinierea la standardele Uniunii Europene în ceea ce privește politica de mediu și proteția acestuia. Acest proces reprezintă una dintre cele mai mari provocări și implică eforturi in doua directii prioritare:armonizarea legislatiei romanesti cu acquis-ul Uniunii Europene in acest sector; reforma institutională care necesita dezvoltarea unui mecanism institutional capabil sa aplice si sa monitorizeze punerea in aplicare a legislatiei adoptate.

Protecția mediului reprezintă astăzi în Uniunea Europeană o politică orizontală, cu rol de principiu în elaborarea și aplicarea tuturor politicilor din statele membre. Tratatul de la Maastricht ridică protecția mediului la „rangul” de politică comunitară, iar Tratatul de la Amsterdam include principiul dezvoltării durabile ca unul dintre obiectivele comunitare și stabilește aplicarea principiului integrării mediului în politicile sectoriale.

Prin cele șase programe de acțiune pentru mediu, Uniunea a elaborat un sistem complex de legi comunitare orizontale și pe domenii respectiv calitatea aerului, gestiunea deșeurilor, calitatea apei, protecția naturii, poluare industrială și managementul riscului, substanțe chimice periculoase și organisme modificate genetic, siguranța nucleară și radioprotecție etc., a trecut de la abordarea sectorială la cea integrată, a dezvoltat principii și instrumente de acțiune, și-a dezvoltat dimensiunea externă prin cooperarea la nivel internațional.

În prezent Uniunea Euopeană parcurge etapele celui de-al șaselea program de acțiune „Mediu 2010, Viitorul nostru, alegerea noastră”, care se concentrează pe patru domenii mari de acțiuni: schimbări climatice; sănătate și mediu; natură și biodiversitate respectiv gesionarea resurselor naturale. Acest program este consecința procesului de evaluare globală a rezultatelor PAM 5 și stabilește prioritățile de mediu pe parcursul prezentei decade. Au fost identificate astfel 4 arii prioritare ce definesc direcțiile de acțiune ale politicii de mediu:

1) schimbarea climatică și încălzirea globală - are ca obiectiv reducerea emisiei de gaze ce produc efectul de seră cu 8% față de nivelul anului 1990 (conform protocolului de la Kyoto);

2) protecția naturii și biodiversitatea - are ca obiectiv îndepărtarea amenințărilor la adresa speciilor pe cale de dispariție și a mediilor lor de viață în Europa;

3) sănătatea în raport cu mediul - are drept obiectiv asigurarea unui mediu care să nu aibă un impact semnificativ sau să nu fie riscant pentru sănătatea umană;

4) conservarea resurselor naturale și gestionarea deșeurilor - are ca obiectiv creșterea gradului de reciclare a deșeurilor și de prevenire a producerii acestora.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania trebuie să includă între prioritățile sale alinierea la standardele Uniunii Europene de protecție a mediului. Acest proces reprezintă una dintre cele mai mari provocări și implică eforturi in doua directii prioritare:

- armonizarea legislatiei romanesti cu acquis-ul Uniunii Europene in acest sector;

- reforma institutionala care necesita dezvoltarea unui mecanism institutional capabil sa aplice si sa monitorizeze punerea in aplicare a legislatiei adoptate.

În România, protecția mediului a apărut ca un domeniu de sine stătător al politicilor naționale în anul 1990, când a fost înființat pentru prima dată fostul Minister al MediuluI3 . În 1992 a fost elaborat4 primul document oficial ce stabilește obiectivele naționale în domeniu - „Strategia Națională de Protecția Mediului”, reactualizată în 1996 și în 2002. Strategia este structurată în două părți:

(1) o trecere în revistă a principalelor resurse naturale, elemente privind starea economică și calitatea factorilor de mediu,

(2) strategia propriu-zisă, adică principiile generale de protecție a mediului, prioritățile, obiectivele pe termen scurt, mediu și lung .

Încă din 1996 se poate observa o adecvare a strategiei naționale cu cea comunitară în ceea ce privește principiile, prioritățile și obiectivele. Astfel, principiile urmărite sunt: conservarea și îmbunătățirea condițiilor de sănătate a oamenilor; dezvoltarea durabilă; prevenirea poluării; conservarea biodiversității; conservarea moștenirii culturale și istorice, principiul „poluatorul plătește”; stimularea activității de redresare a mediului (prin acordarea de subvenții, credite cu dobândă mică, etc.).

Strategiile din 1992 și 1996 sunt documentele pe baza cărora a fost structurată politica națională de mediu până în anul 1999, când a fost adoptat Programul Național de Aderare la UE. Începând cu anul 1999 și continuând anual, până în 2003, strategia națională de mediu este completată de o serie de documente adiționale, cum ar fi - - „Raportul privind starea

Preview document

România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 1
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 2
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 3
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 4
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 5
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 6
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 7
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 8
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 9
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 10
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 11
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 12
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 13
România și politica de mediu în Uniunea Europeană - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Romania si politica de mediu in Uniunea Europeana.docx

Alții au mai descărcat și

Strategii și politici de mediu în contextul integrării în UE - studiu de caz - România

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Politici de protecție a mediului - studiu comparativ România-UE

I. INTRODUCERE Daca anii ’70 au fost anii în care problemele de protecţie a mediului s-au impus atenţiei, sfârşitul anilor ’80 aduce şi primele...

Politica de mediu, componentă a securității europene

I. Introducere Aşa cum remarcă reprezentanţii Şcolii de la Copenhaga în anii ‛80-‛90, abordarea conceptului de securitate doar din perspectiva...

Poluarea Mediului

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Politica privind protecția mediului înconjurător

INTRODUCERE În ultimele decenii, multe probleme de mediu au crescut ca urmare a activităților umane și a gestionării neplanificate a resurselor...

Politica de mediu în România

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Politica mediului înconjurător - o provocare internațională

I. Introducere Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeste un caracter distinct odată cu...

Strategii și politici de mediu în contextul integrării în UE - studiu de caz - România

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Banca Europeană de Investiții - organizare, funcționare, rol, proiecte finanțate

CAPITOLUL 1. Banca Europeană de Investiţii-caracterizare generală 1.1. Apariţia şi etape în evoluţia Băncii Europene de Investiţii Banca...

Instituții - politică de mediu

Partea I - Politica de mediu in Uniunea Europeana I. Evoluţia politicii de mediu Repere cronologice în ceea ce priveşte politica de mediu la...

Integrarea europeană - un mediu mai curat

Introducere Problema ocrotirii mediului inconjurator prin mijloace juridice s-a ridicat inca din veacurile medievale, operele cronicarilor Grigore...

Studiul Politicii de Mediu în UE

INTRODUCERE SI MOTIVATIE Motivul pentru care am ales spre analiza acest subiect este interesul permanent manifestat in ultima perioada pentru...

Ai nevoie de altceva?