Politica de mediu, componentă a securității europene

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 5149
Mărime: 33.96KB (arhivat)
Publicat de: Margareta Crăciun
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. I. Introducere
 2. II. Politica de mediu în Uniunea Europeană
 3. - Scurt istoric
 4. - Obiective
 5. - Instrumente
 6. - Cadru instituţional
 7. III. Programe de acţiune
 8. IV. Strategii ale politicii de mediu
 9. - Dezvoltarea durabilă
 10. - Promovarea ONG-urilor
 11. - Politica Integrată a Produselor
 12. - Acordurile voluntare de protecţia mediului
 13. - Taxele şi impozitele pentru mediu
 14. - Strategia europeană de mediu şi sănătate
 15. - Strategia tematică pentru managementul deşeurilor
 16. - Gestionarea urgenţelor şi a riscurilor de mediu
 17. - Strategia tematică pentru mediul urban
 18. V. Concluzii

Extras din proiect

I. Introducere

Aşa cum remarcă reprezentanţii Şcolii de la Copenhaga în anii ‛80-‛90, abordarea conceptului de securitate doar din perspectiva militară, tradiţională, nu mai este satisfăcătoare, nici suficientă. Barry Buzan, membru reprezentativ al acestei Şcoli, identifică cinci dimensiuni ale securităţii şi totodată cinci surse de ameninţare la adresa acesteia. Astfel, pentru el securitatea colectivităţilor umane este afectată de diverşi factori în cinci sectoare majore: militar, politic, economic, societal şi de mediu. Securitatea militară priveşte jocul la două nivele al capabilităţilor ofensive şi defensive ale statelor şi percepţia statelor relativ la percepţiile fiecăruia. Securitatea politică vizează stabilitatea organizaţională a statelor, a sistemelor de guvernare şi a ideologiilor care le conferă legitimitate. Securitatea economică priveşte accesul la resurse, pieţe şi capital necesare pentru a susţine nivele acceptabile de bunăstare şi putere a statului. Securitatea societală priveşte sustenabilitatea, în condiţii de evoluţie acceptabile, a elementelor tradiţionale ale limbii, culturii şi religiei, precum şi a obiceiurilor şi identităţii naţionale. Securitatea mediului priveşte menţinerea biosferei locale şi globale ca suport esenţial de care depind toate celelalte activităţi umane. Aceste cinci sectoare nu operează separat unele de altele. Fiecare defineşte un aspect central în cadrul problemei securităţii şi o cale de ordonare a priorităţilor, dar toate sunt legate împreună printr-o reţea puternică de legături.

Actualul mediu de securitate, consecinţă directă a transformărilor profunde intervenite în configuraţia geostrategică a Europei şi a lumii, este deosebit de complex, în continuă schimbare, fiind încă marcat de fenomene destabilizatoare la nivel regional sau global.

Trebuie subliniată importanţa ce trebuie acordată riscurilor şi ameninţărilor non-clasice, asimetrice, de tip ecologic, având în vedere caracterul transnaţional şi transfrontalier al acestora şi efectele negative, uneori ireversibile în timp, în cazul materializării prin producerea de catastrofe, cu impact direct asupra securităţii naţionale, continentale şi chiar planetare.

Securitatea ecologică, subsumată obiectivelor de securitate naţională, reprezintă, în noul context menţionat, un obiectiv important aflat pe agenda de lucru a tuturor guvernelor responsabile de menţinerea echilibrului mediului planetar.

II. Politica de mediu în Uniunea Europeană

Scurt istoric. Momente-cheie

Politica de mediu reprezintă totalitatea priorităţilor şi obiectivelor de mediu, al metodelor, măsurilor şi instrumentelor de atingere ale acestora, sistem direcţionat spre asigurarea utilizării durabile a resurselor naturale şi prevenirea degradării calităţii mediului.

La nivel european, reglementările privind protecţia mediului înconjurător au apărut după anii 1970, în momentul conştientizării problemelor din acest domeniu, prin diversificarea canalelor de propagare a informaţiei. Până atunci, singurele intervenţii apăruseră in urma unor evenimente precise şi au avut un caracter temporal scurt. De altfel, tratatele care au stat la baza Comunităţilor Europene nu prevedeau competenţe comunitare în acest domeniu.

Totul a început în 1972, când cu ocazia primei Conferinţe privind mediul a Organizaţiei Naţiunilor Unite se stabileşte că protecţia mediului înconjurător este un fenomen transfrontalier, ce necesită un efort susţinut la scară internaţională, nu doar la scară naţională. Prin urmare, Comisia Europeană a propus elaborarea unui program de acţiune în 1973, sub forma unei combinaţii de programe pe termen mediu şi de gândire strategică, care accentua nevoia de protecţie a apei şi a aerului şi care conţinea o abordare sectorială a combaterii poluării.

În anii următori se dezvoltă puternic şi dreptul comunitar al mediului, care subsumează în prezent peste 300 de directive şi regulamente pentru protecţia apelor, calitatea aerului, protecţia faunei şi a florei, poluarea fonică şi managementul deşeurilor; în cadrul tuturor acestor reglementări este implicat şi factorul economic.

Anul 1981 a marcat crearea, în cadrul Comisiei Europene, a Direcţiei Generale pentru Politica de Mediu, unitate responsabilă pentru pregătirea şi asigurarea implementării politicilor de mediu şi totodată iniţiatoarea actelor legislative din domeniu. Astfel, politica de mediu devine din ce în ce mai complexă şi mai strâns corelată cu alte politici comunitare. Cele dintâi competenţe explicite şi legale în domeniul dreptului comunitar al mediului le sunt atribuite Comunităţilor Europene după intrarea în vigoare a Actului Unic European la sfârşitul anilor 1980. Acesta fixează trei mari obiective: protecţia mediului, sănătatea umană şi utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale.

Preview document

Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 1
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 2
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 3
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 4
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 5
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 6
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 7
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 8
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 9
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 10
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 11
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 12
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 13
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 14
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 15
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 16
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 17
Politica de mediu, componentă a securității europene - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Politica de Mediu Componenta a Securitatii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea durabilă - strategii - politici de mediu

Introducere Economia mediului constituie, in principal, o parte centrala a teoriei economice, iar dilema umanitatii, in prezent, este cum sa se...

Strategii și politici de mediu în contextul integrării în UE - studiu de caz - România

I. Scurta prezentare a politicii de mediu a Uniunii Europene Legislaţia europeană este o noutate absolută pe plan internaţional. Este pentru prima...

Politici de protecție a mediului - studiu comparativ România-UE

I. INTRODUCERE Daca anii ’70 au fost anii în care problemele de protecţie a mediului s-au impus atenţiei, sfârşitul anilor ’80 aduce şi primele...

Politică de mediu la nivelul Uniunii Europene - programe de acțiune

POLITICA DE MEDIU A UNIUNII EUROPENE Introducere Au trecut peste trei decenii de când Uniunea Europeană a adoptat primul program de acţiune...

România și politica de mediu în Uniunea Europeană

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania trebuie să includă între prioritățile sale alinierea la standardele Uniunii Europene în...

Politici de mediu

1. Izvoarele dreptului mediului Izvorul de drept reprezinta formele de exprimare a normelor juridice care sunt edictate si determinate de modul de...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Politica de mediu a Uniunii Europene

Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare în anul 1972; În 1973 a fost elaborat primul Program de...

Te-ar putea interesa și

Terorismul

INTRODUCERE Terorismul nu a apărut recent. El este foarte vechi – a precedat strategia terorii exercitată de legiunile romane asupra populaţiilor...

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

PESA - Politica europeană de Securitate și Apărare - evoluții și perspective

1. Dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare Ideea unei politici europene de securitate şi apărare autonome a apărut la puţin timp...

Impactul calității produselor și serviciilor asupra mediului înconjurător

Introducere Importanta deosebita a ridicarii calitatii produselor a fost sintetizata tn perioada 1986-1990, desprinzându-se ideea de baza - ca ar...

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Iniţiat în urma summit-ului franco-britanic de la Saint Malo (1998), procesul de dezvoltare a dimensiunii de securitate şi apărare a...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este, în mod fundamental, o asociaţie politică între statele suverane, bazată pe voinţă. Construcţia europeană se...

Legislația Națională Privind Politica de Mediu după Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Introducere Politica de mediu a Uniunii Europene deşi este considerată o politică relativ nouă având aproximativ doar trei decenii de activitate,...

Protecția Consumatorilor

Este important de subliniat ca este necesar sa dezvoltam o economie de piata care sa ia în considerare atât mediul înconjurator cât si consumatorii...

Ai nevoie de altceva?