Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2766
Mărime: 22.86KB (arhivat)
Publicat de: Romanenco M.
Puncte necesare: 3
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Novițchi Ludmila
Materie: Economia politică

Extras din referat

Conceptul de impozit

Sensul filosofic al noţiunii de impozit, constă în aceea că, impozitul intermediază procesul de colectivizare al unei părţi din veniturile individuale (avere) necesare pentru dezvoltarea societăţii. Impozitul întruchipează însăşi necesitatea unirii eforturilor (bunurilor, averii) indivizilor pentru efectuarea lucrărilor şi cheltuielilor importante societăţii.

Impozitul se percepe în scopul acoperirii necesităţilor sociale, care se situează separat de necesităţile individuale ale contribuabilului concret.

În toate etapele existenţei societatea umană a fost nevoită să-şi unească eforturile pentru a se opune forţelor naturii, factorilor externi, pentru urbanizarea comună, întreţinerea celor inapţi de muncă şi asigurarea multor altor necesităţi obşteşti.

De aici reiese sensul social al impozitului, care constă în deducerea necesităţilor individuale, de familie şi grup la un nivel mai înalt - socializarea necesităţilor. Necesitatea de a fortifica eforturile de producere a necesităţilor social importante explică cauza iniţială a existenţei impozitului ca fenomen social necesar şi util.

Din înţelegerea sensului filosofic al impozitului ca un proces de asigurare vitală a societăţii s-a dezvoltat esenţa economică a impozitării.

Esenţa economică a impozitului este determinată de întregul sistem al relaţiilor comerciale (producţie, distribuire, schimb şi consum). Astfel, impozitul trebuie să existe, să stimuleze, prognozând direcţia relaţiilor de producţie şi nu să frâneze dezvoltarea lor.

Evoluţia relaţiilor fiscale îşi are începuturile în timpurile antice. Acestea se formau şi se determinau sub forma unor legături cum este bunăvoinţa, plata lor adesea purtând un caracter sacral al obligaţiei religioase (jertfiri, daruri); relaţiile de stăpân-supus (de rudenie sau cu drept de putere - tribut, bir, contribuţie etc.).

Constituirea conceptelor ştiinţifice despre impozite ca obiect al deciziilor administrative este reflectată în teoriile fiscale. Dezvoltarea evoluţionistă a avut loc concomitent cu dezvoltarea diferitor direcţii ale raţiunii economice, care reflectă schimbările în relaţiile de producţie şi nivelul de participare a statului în procesul de reproducţie.

Primele teorii fiscale au primit denumirea de atomistice şi se bazau pe idea neimplicării statului în economie.

Iniţial definiţia impozitului şi fundamentarea ei a fost prezentată de teoria schimbului, ulterior teoria satisfacţiei, teoria primei de asigurare şi teoria impozitului - ca sacrificiu. În conformitate cu acestea individul, achită impozitul, sau îşi procură anumite bunuri de la stat (teoria schimbului), primeşte satisfacţie (teoria satisfacţiei) de la bunurile civilizaţiei, se asigură faţă de riscurile care apar în cazul dispunerii de ceva (teoria asigurării), oferă o parte din bunurile sale puterii procurându-şi anumite beneficii (teoria sacrificării).

La baza acestor teorii se află perceperea despre originea contractuală a statului. În etapele timpurii de dezvoltare „impozitul” este distins ca circulaţie echivalentă a mijloacelor băneşti de la individ la stat, care presupune existenţa unui anumit scop, şi anume - acoperirea cheltuielilor concrete declarate pentru societate a statului.

Echivalenţa în relaţiile fiscale a fost recunoscută în toate teoriile atomistice şi teoriile tratatelor fiscale. Negarea echivalenţei de către şcoala clasică a fost provocată, în opinia autorului, de perceperea „forţei de muncă productive” de către clasicieni. Producţia materială şi produsul acesteia, care capătă forma de marfă, şi nu proprietatea intelectuală, informaţia, serviciul, know-how erau recunoscute de către ei cheltuieli de producţie. De aceea, impozitul, care nu se încadra în noţiunile de echivalenţa, era scos în afara hotarelor. În perioada examinată impozitul subînţelegea percepere individuală fără echivalent a mijloacelor băneşti, fie conform drepturilor celui mai influent, fie conform dreptului juridic aprobat având drept scop formarea fondului financiar utilizat pentru realizarea funcţiilor statale. Şcoala clasică nu nega schimbul în relaţiile fiscal.

Impozitele reprezintă mijloacele ce stau la dispoziția statului pentru acumularea veniturilor bugetare şi pentru acoperirea cheltuielilor generate de nevoile publice. Impozitele sunt cunoscute din antichitate, se presupune că ele au apărut pe parcursul evoluĠiei societăĠii umane în cadrul primelor formațiuni statale, fiind determinate de necesitățile întreținerii materiale a celor ce exercitau forța publică, îndeplinind atribuțiile autoritare de conducere statală.

Impozitele au fost concepute şi aplicate diferit, în funcție de dezvoltare economico-socială şi de cheltuielile publice acceptate de fiecare stat. Date referitoare la impozite din antichitate se cunosc mai ales din istoria Greciei Antice şi Imperiului Roman.

În fiecare din aceste state au fost instituite diverse impozite-unele ordinare sau curente, altele extraordinare. În statul antic atenian, principalul impozit era perceput de la proprietarii de terenuri şi de alte bunuri. Urmau apoi impozite asupra veniturilor meseriaşilor, taxe pentru vînzare în piață a produselor agricole, precum şi impozitul extraordinar pe veniturile cetățenilor bogați, perceput pe timp de război ca o datorie de onoare a cetățenilor.

Bibliografie

Blagorazumnaia Olga, Stoica Carmen. Principii şi metode de administrare fiscală a impoyitelor şi taxelor. În: Revistă ştiinţifică Studii Economice, an.8, 2014, nr. 1.

Poloz A. Tendinţele dezvoltării managementului corporativ contemporan sub prisma globalizării - aspect financiar. În: Simpozion internaţional „Probleme regionale în contextul procesului de globalizare” (9-10 octombrie 2002), ASEM, Chişinău, 2002.

Cornea I. Diminuarea taxelor vamale prin sistemul generalizat de preferinţe al Uniunii Europene. În: Economica. Chişinău: ASEM, 2006, nr. 3 (55).

Preview document

Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări - Pagina 1
Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări - Pagina 2
Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări - Pagina 3
Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări - Pagina 4
Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări - Pagina 5
Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări - Pagina 6
Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări - Pagina 7
Analiza comparativă a impozitelor directe și indirecte pe diferite țări - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Analiza comparativa a impozitelor directe si indirecte pe diferite tari.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Reglementarea, calculul și contabilizarea taxei pe valoarea adăugată cu aplicație la SC Anlasen SA

CAPITOLUL I 1. IMPORTANŢA IMPOZITELOR ÎN FORMAREA VENITURILOR STATULUI 1.1. APARIŢIA IMPOZITELOR Impozitele au apărut odată cu statul, ca...

Evaziune Fiscală

INTRODUCERE Dorinţa fiecăruia dintre noi este de a câştiga cât mai mulţi bani în mod cinstit pentru a realiza obiectivele pe care le propunem....

Structura Sistemului de Impozite și Taxe Aplicat în România și Modernizarea Sa

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se intitulează „Structura sistemului de impozite şi taxe aplicat în România şi modernizarea sa” şi în cadrul acesteia...

Sistemul de impozitare și evoluția lui

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licenţă se intitulează:”Contabilitatea impozitelor directe si indirecte in tara noastra”. Am ales această temă...

Așezarea și Perceperea Impozitelor în Diferite Țări

Introducere Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărei apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Primul...

Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul

INTRODUCERE Modificările importante aduse legislaţiei în domeniul fiscal, modificări determinate de constrângerile interne dar şi de necesitatea...

Impozitul pe Profit

CAPITOLUL 1 1.1 NOŢIUNEA DE IMPOZIT 1.1.1 INSTITUŢIA IMPOZITULUI Pe parcursul evoluţiei societăţii, impozitele reflectau diversele dări plătite...

Analiza Bugetului Franței în Perioada 2000-2007

Franţa, a doua economie ca mărime din zona euro, este formată din 22 de regiuni, împărţite în 96 de departamente, la care se adaugă alte teritorii...

Ai nevoie de altceva?