Bugetul public național - Principii bugetare

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2578
Mărime: 22.52KB (arhivat)
Publicat de: Ileana Varga
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. 1. Bugetul public national.1
  2. 2. Principii bugetare.2
  3. 3. Elaborarea bugetului.8
  4. 4. Executia bugetului.9
  5. Bibliografie

Extras din referat

1. Bugetul public national

Sistemul bugetelor publice reprezintă un ansamblu complex de bugete autonome şi independente, constituite conform legislaţiei economico-financiare, care dau expresie procesului de constituire, la dispoziţia statului, a fondurilor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor de politică economică şi socială.

Din punctul de vedere economic, sistemul bugetelor publice evidenţiază sintetic fluxurile de constituire a veniturilor statului, al insituţiilor sale, concomitent cu repartizarea pe cheltuieli publice pentru destinaţii (nevoi) de importanţă comunitară, de ansamblu.

Din punctul de vedere juridic sistemul bugetelor publice reprezintă acte de autorizare care aprobă prin lege venituile şi cheltuielile publice pe parcursul exerciţiului financiar-fiscal. Bugetul public naţional (alcătuit din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele locale teritoriale) poate fi caracterizat şi ca un plan financiar macroeconomic, instrument de politică a statului în domeniul economic şi social, document programatic al înfăptuirii obiectivelor strategice al factorilor de decizie politică.

Ca tablou comparativ al veniturilor şi cheltuielilor publice bugetul de stat exprimă modelul de intervenţie a statului în economie, inclusiv în societate în ansamblul său.

Bugetul public naţional exprimă deasemenea intrumentele politicii fiscale, monetare şi de credit ale factorilor de decizie macroeconomică la un moment dat. Prin sistemul bugetelor publice sunt reflectate modul cum resursele financiare pot fi mobilizate şi repartizate pe priorităţi – destinaţii ţinând cont de criteriile de raţinalitate, eficienţă, economicitate, performanţă.

2. Principii bugetare

În scopul asigurării unei gestionări corecte a resurselor financiare publice se recomandă respectarea unor reguli tehnice cunoscute sub denumirea de principii bugetare, reprezentate, potrivit Legii finanţelor publice, de principiile: universalităţii publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului.

I. Principiul universalitatii:

• veniturile şi cheltuielile sunt înscrise în buget în totalitate, în sume brute;

• veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor care au stabilit destinaţii distincte.

Avantajele respectării principiului universalităţii sunt:

-permite cunoaşterea cât mai exactă a volumului total al veniturilor şi cheltuielilor publice, precum şi a corelaţiei existente între anumite venituri şi cheltuieli care se află în conexiune strânsă.

II. Principiul unitatii:

• veniturile şi cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur documente, în vederea utilizării eficiente şi monitorizării fondurilor publice;

• veniturile din sistemul extrabugetar se introduc în bugetul de stat,urmând regulile şi principiile acestui buget, cu excepţia veniturilor proprii ale instituţiilor publice şi a acelora constituie pentru stimularea personalului.

Derogările principiului unităţii bugetare sunt: conturile speciale ale tezaurului public; bugetele anuale; bugetele referitoare la unele cheltuieli accidentale sau în caz de urgenţă.

Conturile speciale ale tezaurului public pot fi grupate astfel:

a) Conturi ale dezmembrărilor bugetului public, ce cuprind conturile comerţului şi conturile afectaţiilor speciale;

b) Conturi ale relaţiilor monetare, ce descriu operaţii monetare efectuate cu guverne străine sau cu organisme internaţionale;

c) Conturi ale creditului, ce ilustrează rolul de bancher al statului prin intermediul opraţiilor financiare ale Trezoreriei în relaţiile fie cu corespondenţii săi, fie cu anumite organisme de credit.

În gestiunea acestor conturi se aplică trei reguli comune:

• se întocmesc şi se execută echilibrat. Totalul cheltuielilor nu trebuie să depăşească nivelul încasărilor, cu excepţia primelor trei luni ale anului în care o descoperire este admisă pentru a facilita gestiunea resurselor.

• dacă încasările efectuate sunt superioare nuvelului previziunilor cu 10% majorări ale cheltuielilor pot fi decise prin hotîrâri ale Guvernului;

• excedentele încasărilor vor putea, în anumite cazuri, în loc să fie vărsate la bugetul general, să fie repartizate de la an la an şi să recosntituie Fonduri de rezervă speciale.

Restrângerea aplicării principiului unităţii bugetare este influenţată şi de autonomia financiară a unor instituţii publice care îşi întocmesc bugete autonome, iar altele bugete anexe. Astfel, din punct de vedere financiar, aceste instituţii sau regii publice funcţionează ca întreprinderi private, care utilizează resursele proprii pe seama cărora, de regulă, îşi acoperă cheltuielile exclusiv.

Bibliografie

http://idd.euro.ubbcluj.ro/interactiv/cursuri/FlorinDuma/finante-publice/8.htm#82

http://www.referatele.com/referate/economie/online7/Principiile-procedurii-bugetare---Elaborarea-proiectului-bugetului-de-stat--Aprobarea-bugetului--Exe.php

www.cdep.ro

http://avocatconsult.net/cursuri/drept-fiscal/343-bugetul-public-national.pdf

Vacarel Iulian- Finante publice , Ed. a IVa, EdituraD.P., Bucureşti, 2003

Preview document

Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 1
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 2
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 3
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 4
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 5
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 6
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 7
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 8
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 9
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 10
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 11
Bugetul public național - Principii bugetare - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Bugetul public national - Principii bugetare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Execuției Bugetului Public al României

INTRODUCERE Bugetul public naţional reprezintă un plan financiar ce sugerează ideea de echilibru între cele două mari componente: venituri şi...

Stiluri de Negociere în Funcție de Cultura

INTRODUCERE În situaţia în care suntem confruntaţi cu parteneri de afaceri provenind din alte medii culturale, pentru a deveni competitivi trebuie...

Negociere Internațională

CAP. 1. Conceptul de negociere 1.1. Evoluţia procesului de negociere Cuvântul negociere vine din limba latină, unde infinitivul verbului...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Bugetul de stat - trecut, prezent și perspective

INTRODUCERE Bugetul de stat constituie componenta centrala a sistemului financiar-bancar, care cuprinde o parte a relatiilor social-economice...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Managementul cheltuielilor publice și eficiența acestora

1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE BUGETUL DE STAT 1.1. Conceptul de buget public naţional şi structura acestuia 1.1.1. Definirea şi rolul bugetului...

Monografie Casa de Asigurări Iași

Sãnãtatea-“o stare de bunãstare fizicã,mentalã si socialã şi nu doar o absenţa a bolii şi a infirmitãţii”definiţie din care putem distinge cã...

Bugetul de stat

Introducere Economia Mondială In contextul manifestării unor şocuri multiple, economia mondială a înregistrat o încetinire considerabilă în anul...

Bugetul general consolidat

INTRODUCERE Derularea procesului bugetar, financiar şi de creditare presupune existenţa unor resurse financiare, precum şi alocarea lor în scopul...

Bugetul public național

1. BUGETUL PUBLIC NAŢIONAL. NOŢIUNE În literatura noastra juridică, bugetul public naţional a fost definit ca fiind "planul financiar al statului...

Ai nevoie de altceva?