Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2613
Mărime: 22.67KB (arhivat)
Publicat de: Marta Stănescu
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florian Nuta
UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAŢI MFPP ANUL II CONTABILITATE APROFUNDATĂ

Cuprins

  1. 1 .NOŢIUNI GENERALE DESPRE LICHIDAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 3
  2. 1.1 TINEREA CONTABILITĂŢII 4
  3. 1.2. Inventarierea activelor si datoriilor 6
  4. 1.3. Întocmirea bilanţului contabil al societăţii înainte de lichidare 7
  5. 1.4. Contabilitatea operaţiilor de lichidare 9
  6. 1.5. Lichidare hotărâta prin AGA. 10

Extras din referat

1 .Noţiuni generale despre lichidarea societăţilor comerciale

Lichidarea reprezintă ansamblul de operaţii economice si financiare determinate de dizolvarea sau de falimentul judiciar al unei societăţi comerciale.

Dizolvarea urmata de lichidare potrivit Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale are loc in cazul :

- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii ;

- imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia ;

- hotărârea adunării generale a asociaţilor ;

- falimentul ;

- reducerea capitalului social cu 50 % sau micşorarea capitalului social sub minimul legal, daca asociaţii nu decid completarea lui ;

- numărul acţionarilor s-a redus sub cinci, daca au trecut mai mult de sase luni de la reducerea lui si nu a fost completat.

Din punct de vedere managerial se desemnează unul sau mai mulţi lichidatori, aleşi dintre asociaţi sau terţi (persoane fizice sau persoane juridice). Lichidatorul devine singurul mandatar al societăţii intrate in dizolvare . El pune capăt vechilor organe de gestiune(consiliul de administraţie, directorul sau girantul). Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 prevede ca lichidatorii au aceeaşi răspundere ca si administratorii. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze, pe baza de inventar şi de bilanţ, patrimoniul, registrele ce li s-au încredinţat de administratori si actele societăţii. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiile lichidării, în ordinea datei lor.

În plan comercial şi financiar lichidatorii au dreptul: să exercite şi să termine operaţiile de comerţ referitoare la lichidare; să vândă prin licitaţie publică imobilele şi orice avere imobiliara a societăţii, vânzarea bunurilor neputându-se efectua în bloc; să facă tranzacţii; să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii, chiar în caz de faliment al debitorului, dând chitanţa; să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare şi să îndeplinească orice alte acte necesare. Dacă lichidatorii întreprind noi operaţii comerciale ce nu sunt necesare în scopul lichidării, sunt răspunzători personal şi solidar de executarea lor.

Lichidarea judiciara este o lichidare pronunţata printr-o decizie judecătoreasca la cererea asociaţilor, creditorilor sau a reprezentantului masei obligatorilor. Se efectuează potrivit prevederilor legii nr. 65/1955 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare,precum si a Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr.58/1997 pentru completarea Legii nr. 64/1995. este cazul lichidării atunci când întreprinderea nu mai poate face fata plăţii datoriilor sale comerciale.

Gestiunea societăţii comerciale intrată in lichidare judiciara se realizează de către judecătorul, sindic desemnat de preşedintele tribunalului.

1.1 Ţinerea contabilităţii

Din punct de vedere contabil lichidarea întreprinderii generează următoarele probleme:

a) trecerea de la principiul continuităţii activităţii la principiul lichidării, în consecinţă regulile de evaluare si clasificare a activelor si datoriilor nu mai sunt aceleaşi.

- nu mai este necesara distincţia între activele imobilizate şi cele circulante şi dintre datoriile pe termen lung şi scurt;

- costul activelor imobilizate şi stocurilor apare direct in contul de profit şi pierdere, iar activarea unor cheltuieli nu mai are sens.

- costul istoric este înlocuit cu valoarea de lichidare.

b) analiza modului in care actualul Plan de Conturi General conţine conturile necesare sa construiască şi să divulge lichidarea întreprinderii. La o primă analiză se poate aprecia ca actualul plan de conturi furnizează conturile necesare evidenţierii procesului de lichidare. Şi totuşi, la o analiza mai riguroasa şi de detaliu in contabilitatea franceza sunt formulate soluţii privind folosirea unor conturi distincte cum sunt :

- 128 „Rezultatul lichidării”

- 673 „ Cheltuieli extraordinare privind lichidarea”

- 773 „Venituri extraordinare din lichidare”

Faţă de modificarea de mai sus in literatura de specialitate sunt prezentate si alte variante de înregistrare. Una este aceea care impune crearea unor conturi sintetice sau analitice destinate înregistrării operaţiilor de realizare a activelor si plata datoriilor exigibile, după cum urmează:

- 6871 „Cheltuieli de lichidare”

- 6785 „ Valoarea contabila a activelor lichidate”

- 7781 „ Venituri din operaţii de lichidare”

- 7785 „Venituri din realizarea activelor”

- 7787 „Venituri din reluări de provizioane la lichidare”

Faţă de soluţiile prezentate mai înainte, consideram ca actualul PCG din România, reglementat, este opozabil pentru contabilitatea operaţiilor de lichidare.

c) ţinerea contabilităţii. Operaţiile de lichidare sunt contabilizate în mod obişnuit fie in întregime în registrele societăţii şi o alta parte în registrele lichidatorilor.

Preview document

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Expert de Asistare a Deciziei

CAPITOLUL I – SISTEME EXPERT. INTRODUCERE Sistemele expert se pot împărţi în trei mari categorii: a) sisteme expert de clasificare –...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Aspecte juridice, contabile și fiscale privind operațiunile de lichidare a societăților comerciale

Introducere O societate comercială, asemănător fiinţei umane, se naşte, se dezvoltă şi, mai devreme sau mai târziu, dispare. Acest lucru mai poate...

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Concept – delimitari si referinte Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990,...

Contabilitatea lichidării societăților comerciale

comerciale parcurge doua faze distincte: dizolvare si lichidare. Încetarea existentei unei societati comerciale reclama realizarea unor operatii...

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale

Cap.I Introducere 1.1 Motivaţie in alegerea temei Societatea comerciala poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui act...

Ai nevoie de altceva?