Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 1851
Mărime: 278.03KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati

Extras din referat

Factori de natură istorică, culturală și economică reprezintă cauze generale care au condus la dezvoltarea diferită a regiunilor din țara noastră. Absența unei politici regionale a contribuit la adâncirea și mai accentuată a acestor diferențe după 1989, așa încât, în România se află una dintre cele mai sărace regiuni din Uniunea Europeană, regiunea Nord-Est.

În lucrarea de față mi-am propus să identific și să analizez factorii care au generat disparități între două regiuni: regiunea București-Ilfov, cea mai dezvoltată regiune a României și regiunea Sud-Est, regiunea în care conviețuim. Scopul este acela de a identifica disparitățile, dacă ele există, precum și încercarea de a le cuantifica, comparâd câțiva indicatori relevanți macroeconomici.

Cuvinte cheie: dezvoltare economică, regiuni de dezvoltare, disparități,PIB,șomaj

Termeni:

- Disparitate - lipsă de armonie

- Acquis - ansamblu de reguli și legi asumate de către statele membre UE

- Regiuni de dezvoltare - regiuni care au doar rol de coordonare a proiectelor de dezvoltare (fără rol teritorial - administrativ)

,,Globalizarea este procesul prin care oameni de oriunde înțeleg să accepte ceea ce-i aseamănă, punând în surdină ceea ce-i separă”

În acest context, integrarea țărilor estice în Uniunea Europeană a fost văzută ca un proces ce avea să conducă la creșterea bunăstării acestor țări, dar și a celor ce erau deja membre. Așadar, Uniunea Europeană ar trebui să fie mai mult decât suma statelor ce o compun, iar acestea să se manifeste precum întregul realizându-se astfel acea ,,unitate în diversitate”.

România are unul dintre cele mai scăzute PIB-uri din Europa, 54% din media Uniunii Europene. Diferențe sunt și între regiuni, astfel că regiunea București-Ilfov cunoaște o dezvoltare economică de două ori mai mare decât cea de a doua regiune (Vest) și de patru ori mai mare decât cea mai săracă regiune (Nord-Est).

Desigur, fiecare țară, în perioada de preaderare, a trebuit să-și reconsidere politicile și să-și stabilească priorități pentru a se încadra în acquis-ul comunitar.

Pentru România, un prim pas a fost împărțirea pe regiuni de dezvoltare. Acest lucru nu era nou pentru țara noastră, care mai cunoscu-se de-a lungul istoriei o asemenea împărțire. Astfel, după Marea Unire, România a fost organizată în 10 județe care corespundeau regiunilor istorice. Din 1950 a fost organizată, după model sovietic, în 28 de județe cu raioane, respectiv comune componente.

În 1997, ținându-se cont de evoluția economică diferită a județelor componente, Uniunea Europeană recomandă organizarea, în România a opt regiuni de dezvoltare, iar acest lucru s-a concretizat prin promulgarea Legii dezvoltării regionale nr.151/1998. Rațiunile după care s-au format aceste opt regiuni au fost acelea ale complementarității economice, tocmai pentru a reduce decalajul dezvoltării economico-sociale la nivelul fiecăreia dintre aceste regiuni. Regiunile nu sunt unități administrativ-teritoriale, ci au rol în coordonarea proiectelor de dezvoltare regională. Odată cu infiintarea lor s-a inființat si Agenția Națională de Dezvoltare Regională, precum și agenții regionale de dezvoltare.

Cele opt regiuni sunt: 1. Nord-Est, 2. Sud-Est, 3. Sud, 4. Sud-Vest, 5. Vest, 6. Nord-Vest, 7. Centru, 8. București-Ilfov.

Regiunea Sud-Est este o regiune formată din 6 județe: Galați și Vrancea din Moldova, Brăila și Buzău din Muntenia respectiv Tulcea și Constanța din Dobrogea fiind astfel cea mai eterogenă regiune. Economia acestei regiuni se bazează, în principal, pe industria petrolului, liderul regional fiind Rompetrol - Constanța, pe industria oțelului prin Combinatul Siderurgic Arcelor Mittal din Galați. Important pentru economia regiunii este și turismul, litoralul românesc și rezervația Biosferei Delta Dunării fiind puncte de atracție pentru mii de vizitatori. O contribuție importantă la economia regiunii o au, de asemenea, Șantierele Navale de la Galați și Brăila precum și compania Vrancart din județul Vrancea specializată pe producția de carton. Transportul fluvial, precum și accesul la Marea Neagră reprezintă un avantaj economic important pentru regiunea Sud-Est.

Bibliografie

1. Petre Prisecaru, Politici comune ale Uniunii Europene,Editura Economică, București, 2004

2. Jaques Pelkmans, Integrare Europeană, Metode și Analiză Economică,Institutul European din România, 2003

3. Dinu Marin, Cristian Socol, Marius Marinaș, Economie Europeană, Editura Economică, București, 2004

4. Tom Gallagher, Deceniul pierdut al României, Editura All, 2010

5. ec.europa.eu/eurostat

Preview document

Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 1
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 2
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 3
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 4
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 5
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 6
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 7
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 8
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 9
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 10
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 11
Disparitățile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare sud-est și bucurești-ilfov - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Disparitatile socio-economice la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud-Est si Bucuresti-Ilfov.docx

Alții au mai descărcat și

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Orientări în Determinarea Nivelului Prețului pe Piața Bunurilor De Consum

INTRODUCERE Preţul a constituit, de-a lungul timpului, obiectul preocupărilor cercetătorilor din domeniul economiei, psihologiei, statisticii sau...

Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii

INTRODUCERE De la prima abordare a conceptului de integrare și până în prezent structura economiei mondiale a înregistrat o succesiune de...

Prezentarea regiunii Sud-Est

Așezare geografică, suprafață și frontiere Regiunea Sud Est este situată în partea de Sud Est a României și se învecinează la nord cu Regiunea...

Analiza Disparităților socio-economice la Nivel Regional în România

1. Rezumat În contextul aderării României la UE în anul 2007, politica naţională de dezvoltare a României se va racorda din ce în ce mai strâns la...

Analiza indicatorilor macroeconomici ai României 2007-2017

Produsul intern brut al Romaniei (2007-2017) PIB pe cap de locuitor, PPP (dolar internațional la cota actuală) PIB În anul 2012 România s-a...

Analiza vectorială a regiunii sud-muntenia

SUD-MUNTENIA este o regiune de dezvoltare a României, creată în anul 1998. Are o suprafață totală de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafața...

Analiza disparităților socioeconomice la nivel regional în România

1.Rezumat De-a lungul timpului , un complex de factori (naturali, economici, sociali, culturali,etc.), a determinat formarea unor zone cu niveluri...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea durabilă în România

Introducere Criza ecologică determinată de intensa exploatare industriala a resurselor şi degradarea continuă a mediului necesita o solutie....

Decizia administrativă în contextul politicii de dezvoltare regională

INTRODUCERE Situată în partea central – estică a Europei, România este o ţară carpato – dubiano-pontică, având un relief variat şi armonios...

Importanța infrastrucurii pentru dezvoltarea regională

I.DEZVOLTAREA REGIONALA IN ROMANIA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII REGIONALE EUROPENE Din perspective sistemului European, Romaina se inscrie in Zona...

Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România

Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea principalelor disparităţi economice existente între regiunile de dezvoltare din România. Fără pretenţia de...

Economie regională - PND

Prioritatile nationale de dezvoltare 1. Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazata pe cunoastere pag. 37 2....

Disparități regionale în Uniunea Europeană

„Există multe obiective pe care nu le putem atinge singuri, ci numai împreună. Sarcinile sunt împărţite între Uniunea Europeană, statele membre şi...

Regionalizare prin Intermediul Colectivităților Locale

Abstract Lucrarea de mai jos prezintă modelul de organizare administrativ-teritorială, respectiv cea din Danemarca. Mai întâi sunt prezentate...

Cadrul național strategic de referință

Romania in perioada 2007-2013.Campanie pentru promovarea Cadrul Strategic National de Referinta Introducere CSNR reprezinta documentul strategic...

Ai nevoie de altceva?