Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România

Proiect
8.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7525
Mărime: 3.02MB (arhivat)
Publicat de: Andra-Teresa Robu
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA “AL. I. CUZA” IAŞI

Cuprins

 1. 1. Delimitări conceptuale
 2. 2. Prezentarea succintă a regiunilor de dezvoltare din România
 3. 3. Indici ai disparităţilor economice
 4. 4. Disparitati în gradul de dezvoltare economică a regiunilor
 5. 4.1. Evoluţie
 6. 4.2. Previziuni
 7. 5. Disparităţi socio-economice
 8. 5.1. Evoluţie
 9. 5.2. Previziuni
 10. 6. Disparităţi rural-urban
 11. 7. Concluzii
 12. 8. Bibliografie
 13. 9. Anexa 1

Extras din proiect

Lucrarea de faţă îşi propune reliefarea principalelor disparităţi economice existente între regiunile de dezvoltare din România. Fără pretenţia de a fi exhaustivă, având în vedere aria mare de cuprindere al temei, ne propunem conturarea principalelor disparităţi economice dintre regiunile de dezvoltare româneşti prin analiza evoluţiei unor indici de disparitate, corelaţi cu o serie de elemente sociale, capabili să redea o imagine cât mai fidelă a situaţiei economice actuale a României, esenţială în stabilirea direcţiilor ulterioare de acţiune.

1. Delimitări conceptuale

Pentru început se impune definirea şi delimitarea conceptelor regăsite în titlul lucrării. Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Romane, ,,disparitate’’ , provenind din francezul ,, disparité’’, este definită drept lipsa de egalitate, de proporţie, armonie, de legătură între elemente, nepotrivire, deosebire, discrepanţă. Extrapolând, disparităţile economice se referă la deosebirile, diferenţele în dezvoltarea economică a doua entităţi comparabile.

Cel de-al doilea concept regăsit este cel de ,,regiune de dezvoltare’’. “Carta Comunitară a Regionalizării” defineşte regiunea “ ca un teritoriu care formează, din punct de vedere geografic, o unitate netă sau un ansamblu similar de teritorii în care există continuitate, în care populaţia posedă anumite elemente comune şi care doreşte să-şi păstreze specificitatea astfel rezultată şi să o dezvolte cu scopul de a stimula procesul cultural, social şi economic”

“Regiunea” aşa cum se vede din perspectiva dezvoltării regionale poate fi definită într-un mod specific, care nu este întotdeauna similar cu sensurile tradiţionale, geografice sau administrative, care se dau acesteia. În principiu: o "regiune de dezvoltare" este un nivel teritorial optim la care, structuri instituţionale adecvate pot rezolva eficient problemele sociale şi economice specifice.

România este împărţită, începând cu elaborarea „Cartei Verzi a Dezvoltării Regionale” (1997) în 8 regiuni de dezvoltare formate prin încheierea unor acorduri de asociere, formale de altfel, între 4 - 7 judeţe. O parte dintre criteriile de care s-a ţinut cont în momentul conturării regiunilor au fost vecinătatea geografică şi existenţa unor disparităţi economice şi sociale între judeţe care ar urma să fie rezolvate prin implementarea unei politici regionale. La nivelul fiecărei regiuni există două instituţii implicate - agenţia de dezvoltare regională (autoritate executivă) şi consiliul de dezvoltare regională (autoritate deliberativă). Deşi devin din ce în ce mai semnificative în domeniul de dezvoltare regională, aceste regiuni nu au nici un statut administativ, neavând un consiliu legislativ sau corp executiv. Regiunile de dezvoltare nu sunt unităţi administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridică, fiind rezultatul unui acord liber între consiliile judeţene şi cele locale.

2. Prezentarea succintă a regiunilor de dezvoltare din România

În baza legii nr. 151/1998 s-au constituit, la sfârşitul anului 1998, prin asocierea liber consimţită a judeţelor şi a Municipiului Bucureşti, 8 Regiuni de Dezvoltare corespunzătoare nivelului statistic NUTS II. România este împărţită în opt regiuni de dezvoltare, numite după poziţia geografică în ţară - Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, Bucureşti şi Ilfov ( Anexa 1, figura 1). Acestea însă prezintă discrepanţe, uneori majore, atât la nivel intraregional, cât şi interregional privind structura activităţilor economice, a veniturilor realizate, a ocupării forţei de muncă etc., ce se impun a fi cunoscute pentru adaptarea politicilor de dezvoltare regională.

Regiunea de Nord-Est cuprinde 6 judeţe (Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui) fiind cea mai extinsă regiune a României, cu o populaţie de 3.734.546 de locuitori, dintre care 56,6% provin din mediul rural. Regiunea Nord – Est furnizează aproximativ 12% din produsul intern brut pe total economie (2005). În structură, agricultura regiunii are una din cele mai mari contribuţii la realizarea produsului intern brut regional (circa 15%), peste media naţională (circa 13%).

Regiunea Sud – Est, formată tot din 6 judeţe (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea) acoperind 35.762 km² sau 15% din suprafaţa totală a ţării, este a doua ca mărime din cele 8 ale României. Regiunea Sud – Est participă cu aproximativ 12% la formarea produsului intern brut pe total economie. În structură, agricultura are o contribuţie mare la realizarea produsului intern brut regional (peste 17%). Industria regiunii participă cu circa 22 % la realizarea PIB-ului.

Regiunea Sud – Muntenia, grupând judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman, a generat în 2005 circa 13% din PIB–ul pe total economie. În structură, agricultura are o contribuţie mare la realizarea produsului intern brut regional. Industria regiunii participă cu circa 29% la realizarea PIB, mult peste media naţională (circa 25%), fiind una din cele mai ridicate contribuţii.

Regiunea Sud-Vest Oltenia, cuprinzând judeţele Dolj,Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, cu o suprafaţă de 29.212 km² şi 2.306.450 locuitori, are o pondere în produsul intern brut pe total economie de aproximativ 8%. In cadrul acestei regiuni agricultura are un rol important, cu o pondere de circa 18%. De asemenea, industria are o pondere însemnată în economia regiunii, furnizând circa 30% din produsul intern brut regional.

Regiunea Vest ( judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş), favorizată de apropierea de graniţa de vest a ţării, furnizează peste 10% din produsul intern brut pe total economie. În structură, agricultura regiunii participă cu circa 14% la realizarea produsului intern brut regional, în timp ce industria are o pondere de peste 25% în PIB-ul regiunii, uşor peste media naţională.

Preview document

Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 1
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 2
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 3
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 4
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 5
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 6
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 7
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 8
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 9
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 10
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 11
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 12
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 13
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 14
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 15
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 16
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 17
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 18
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 19
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 20
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 21
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 22
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 23
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 24
Disparități Economice între Regiunile de Dezvoltare din România - Pagina 25

Conținut arhivă zip

 • Disparitati Economice intre Regiunile de Dezvoltare din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Decizia administrativă în contextul politicii de dezvoltare regională

INTRODUCERE Situată în partea central – estică a Europei, România este o ţară carpato – dubiano-pontică, având un relief variat şi armonios...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Disparități socio economice la nivel regional

1. Analiza socio-economica Se realizeaza o analiza succinta a disparitatilor de dezvoltare, a punctelor slabe si a potentialului de dezvoltare....

Instrumentele Politicii Regionale și România

INTRODUCERE POLITICA REGIONALA Politica regională urmăreşte să corecteze dezechilibrele regionale astfel încât să se asigure o repartizare mai...

Importanța Infrastructurii pentru Dezvoltarea Regională

PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE (PND) România, ca şi noile state membre la Uniunea Europeană , a fost solicitată de către Comisia Europeană să...

Cadrul Instituțional al Politicii de Dezvoltare Regională

1. Rezumat Dezvoltarea regională este un concept nou care are drept scop stimularea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea...

Disparități regionale în România

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Romane, ,,disparitate’’, provenind din francezul ,,disparité ’’, este definită drept lipsa de...

Regionalizarea

Termenul regionalizarea este, în general, înţeles drept crearea unui nivel nou în organizarea teritorială a unui stat; instituţiile noi pot varia...

Te-ar putea interesa și

Decizia administrativă în contextul politicii de dezvoltare regională

INTRODUCERE Situată în partea central – estică a Europei, România este o ţară carpato – dubiano-pontică, având un relief variat şi armonios...

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Politici Regionale

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTELE ECONOMIEI SPAŢIALE Ştiinţa regională, ca disciplină de sine stătătoare, nu are o istorie prea lungă deşi, ca excepţii,...

Procesul decizional de investiții

INTRODUCERE Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea, şi pentru afirmarea în...

Gestiunea Fondurilor Structurale Europene

Capitolul 1. Aspecte generale ale Fondurilor Structurale Europene 1.1. Scurt istoric Fondurile structurale europene au avut un rol important la...

Proiecte și Fonduri ale Uniunii Europene

Cap. 1: PROIECTE SI FONDURI ALE UNIUNII EUROPENE POSTINTEGRARE Fondurile si programele postintegrare au fost concepute cu scopul de a elimina...

Instrumentele Politicii Regionale și România

INTRODUCERE POLITICA REGIONALA Politica regională urmăreşte să corecteze dezechilibrele regionale astfel încât să se asigure o repartizare mai...

Fonduri și Programe ale UE

Fonduri şi programe ale Uniunii Europene 1. Rolul fondurilor şi programelor europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu şi a putea...

Ai nevoie de altceva?