Economia și Știința Economică

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3902
Mărime: 54.43KB (arhivat)
Publicat de: Nae Ciobotaru
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ala Barbu
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a ROMÂNIEI Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor Specialitatea: Economia Comerțului, Turismului și Servicii

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. 1. Delimitări conceptuale: economie, știință economică 3
  3. 2. Sistemul științelor economice 8
  4. 3. Metode de cunoaștere în economie; 9
  5. Concluzii 11
  6. Bibliografie: 13

Extras din referat

Introducere

„Economia poate fi privită ca fiica prevederii, ca sora cumpătării şi ca mama libertăţii. Ea este cu totul conservatoare: păstrătoare adică a onestităţii caracterului, a fericirii casnice şi a binelui social. Ea potoleşte frământarea şi aduce mulţumirea; ea face pe oameni prietenii ordinii şi ai siguranţei publice.” – S. Smiles

Încă din cele mai vechi timpuri oamenii au fost interesați de cunoașterea, stăpânirea și studierea societății, a mediului și a condițiilor în care își desfășoară viața și activitatea. Existenţa oamenilor în natură şi societate presupune consumul unei varietăţi mari de bunuri şi servicii, în scopul satisfacerii unei mari diversităţi de nevoi. În acest scop, oamenii îşi modelează comportamentul, pentru a obţine mijloacele de satisfacere a nevoilor.

Încă de la începutul omenirii omul a fost interesat de toate cele menționate mai sus. Căutând răspunsuri la întrebările sale a contribuit la apariția unei noi științe, economia.

În lucrarea de față îmi propun să elucidez următoarele subiecte:

• Definirea termenilor de „economie” și „știință economică”;

• Principalele momente ale apariției și dezvoltării științei economice;

• Sistemul științelor economice;

• Metode de cunoaștere în economie;

• Concluzii.

1. Delimitări conceptuale: economie, știință economică

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, termenul de „economie” are următoarele explicații:

- Ansamblul activităților umane desfășurate în sfera producției, distribuției și consumului bunurilor materiale și serviciilor.

- Folosire chibzuită a mijloacelor materiale sau bănești, limitată la strictul necesar în cheltuieli; cumpătare, chibzuială, măsură.

- Bani agonisiți și păstrați pentru satisfacerea anumitor trebuințe.

- Mod de întocmire, de orânduire a planului sau a părților unei lucrări, ale unei scrieri, ale unei legi etc.; alcătuire, compoziție.

Observând cele menționate mai sus, ne putem da cu ușurință seama de complexitatea acestui termen, de implicațiile pe care le are asupra vieții sociale. Din aceste explicații, mai conchidem și faptul că economia este o activitate umană generată de necesitatea acoperirii nevoilor, dar și de crearea unor noi nevoi.

Etimologic, termenul de economie provine de la cuvântul grecesc oikonómia (oikos = casă, gospodărie; nomos = lege).

- în sens primar: economia indică modul de administrare a unui avut individual mai mult sau mai puţin însemnat.

Reieșind din multiplele accepțiuni ale termenului de „economie”, știința care se ocupă cu studiul acesteia are și ea la rândul său o sferă largă de activitate de cercetare.

Sintagma de „știință economică” se referă la un sistem de științe automatizate ce au ca obiect de studiu economia în ansamblul ei, complexă, dinamică și în continuă diversificare.

Economia contemporană abordează activitățile sociale, dar și economice dintr-o perspectivă largă, permițând o erarhizare atât pe verticală cât și pe orizontală.

Structura verticală a erarhizării economiei, surprinde economia din unghiuri diferite:

- Microeconomia care studiază comportamentul agenţilor economici primari (individuali) pe diferite tipuri de pieţe şi care are ca obiective principale formularea răspunsurilor la întrebările: cum se formează preţurile bunurilor; ce se produce în societate; cum se distribuie veniturile participanţilor;

- Mezoeconomia ocupă o poziție intermediară între microeconomie și macroeconomie. Ea studiază procesele economice la nivelul ramurii, al unui complex aparte (agro-industrial, zonele economice libere, militar-industrial) ale regiunii, orașului, raionului;

- Macroeconomia care reprezintă acea parte din teoria economică referitoare la ansamblul unei economii naţionale şi care încearcă să explice fluctuaţiile agregatelor macroeconomice de-a lungul timpului;

- Mondoeconomia cercetează legăturile, interdependenţele dintre economiile naţionale, care apar ca verigi primare, privite la scară planetară.

În ceea ce privește erarhizarea pe orizontală, structura economiei este analizată pentru a surpinde structurile tehnologice, de ramură și cele teritoriale ale acesteia, cât și pentru elaborarea soluţiilor vizând corectarea disproporţiilor şi decalajelor existente.

Preview document

Economia și Știința Economică - Pagina 1
Economia și Știința Economică - Pagina 2
Economia și Știința Economică - Pagina 3
Economia și Știința Economică - Pagina 4
Economia și Știința Economică - Pagina 5
Economia și Știința Economică - Pagina 6
Economia și Știința Economică - Pagina 7
Economia și Știința Economică - Pagina 8
Economia și Știința Economică - Pagina 9
Economia și Știința Economică - Pagina 10
Economia și Știința Economică - Pagina 11
Economia și Știința Economică - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Economia si Stiinta Economica.docx

Alții au mai descărcat și

Legile Economice

a) Fenomenele şi procesele economice. Activitatea economicã este dinamicã, ea desfãşurându-se în condiţiile şi pe baza unor multiple legãturi de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Anchetă Statistică privind Opiniile Studenților de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică cu Privire la Serviciile Oferite de Secretariatul Facultății

1. Obiectivul cercetării Lumea evoluează într-un ritm alert iar pentru a funcţiona la nivel optim, Facultatea de Ştiinţe Economice şi...

Știința economică și tranziția la un nou sistem economic

Ca stiinta, obiectul economiei politice nu a fost definit dintr-o data, ci este rezultatul unei dezvoltari istorice indelungate. Odata cu aparitia...

Economia ca știință

Introducere in economie Viata pe care o avem de trait presupune consumul permanent d utilitati pentru a satisface necesitatile biologice, sociale,...

Integrarea studenților din anul 1 de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Suceava, în viața universitară

ÎNTREBAREA NR.1. Care este metoda de eşantionare folosită în acest sondaj? Ce alte metode de selecţie mai cunoaşteţi? Metoda de eşantionare...

Economia și știința economică - rolul ei în economia de piață

INTRODUCERE In Antichitate ideile economice erau formulate si integrate in alte sisteme de gindire, in alte stiinte, cum ar fi...

Perspectiva economică - recenzie

1.Introducere Israel M.Kirzner este unul dintre liderii cei mai importanti ai generatiei actuale ai Scolii Austriace. Nascut la Londra, a trait in...

Știința economică și interesul public - știința economică și interesul privat

Economia publicã – consideraþii generale Economia publicã s-a nãscut într-un context de libertate individualã, în secolul al XVII-lea, asociind...

Recenzie Perspectiva economică

Introducere Israel M. Kirzner ( Yisroel Mayer Kirzner ) s-a nascut la 13 februarie 1930 in Londra, Anglia, ca fiu al unui bine cunoscut rabin. A...

Ai nevoie de altceva?