Expertiză contabilă

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5163
Mărime: 42.20KB (arhivat)
Publicat de: Ilinca Nicoară
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Expertizele contabile judiciare au o tradiție mai îndelungată. De altfel, înseși conceptele de bază ale expertizei contabile au luat ființă și s-au cristalizat în domeniul judiciar. În țara noastră primele referiri la necesitatea expertizei contabile sunt conținute în Codul Comercial din 1887, care prevedea dreptul judecătorului de a ordona cercetarea scriptelor de către un specialist în materie de societăți, asigurări, falimente, litigii comerciale.

Dar asemenea prevederi erau mai puțin precise și frecvent contradictorii, utilizându-se alternativ denumirea de experți, comisari și arbitri, ceea ce demonstrează că la momentul respectiv noțiunea de expertiză contabilă și rolul expertului în cadrul procedurilor judiciare erau insuficient de clare. Un exemplu ar fi edificator în acest sens. Astfel în articolul 155 din Codul Comercial era prevăzut dreptul asociaților de a se adresa Tribunalului de Comerț atunci când au bănuieli că directorul, administratorii sau cenzorii se fac vinovați de neregularități, „Tribunalul, ascultând pe administrator și cenzori dacă recunoaște urgența de a lua măsuri înainte de întrunirea adunării generale, poate dispune printr-o încheiere a se inspecta registrele societățiin numind în acest sens unul sau mai mulți comisari, al căror onorar va fi în sarcina reclamantului”. După cum putem observa, era vorba de o veritabilă expertiză contabilă ordonată de o instanță, deși textul de lege nu o califica în mod explicit ca atare.

În prezent, dar și în etapele anterioare, expertizele contabile judiciare propriu-zise sunt cele care au ca și scop și finalitate administrarea lor ca mijloace de probă în justiție. Acestea sunt ordonate de către organele de jurisdicție (Judecătorii, Tribunale, Curți de Apel), fie de către organele de cercetare sau de urmărire penală.

Principala necessitate a expertizelor contabile judiciare decurge din faptul că sistemul contabil din întreprinderi, instituții și organizații poate fi condus și organizat numai de specialiști în materie, iar datele și informațiile furnizate de contabilitate pot fi interpretate corect doar de către profesioniști ai domeniului. Cu atât mai mult folosirea datelor și documentelor contabile ca probe în justiție nu se poate face în orice condiții.

Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX reprezintă cristalizarea relaţiilor capitaliste în România. Structurarea instituţiilor statului şi dezvoltarea societăţilor comerciale impuneau organizarea unui sistem de contabilitate atât la nivel de întreprindere, cât şi la nivel de administraţie publică. Datorită faptului că nu exista un cadru legal, cei care se ocupau cu ţinerea registrelor şi cu înregistrarea şi prelucrarea datelor contabile erau, de cele mai multe ori, persoane necalificate.

Necesitatea numirii unor persoane competente care să se ocupe în special cu efectuarea expertizelor judiciare a grăbit procesul de cristalizare şi de organizare a profesiei contabile.

În anul 1888, un grup de absolvenţi ai şcolilor comerciale, în majoritate funcţionari superiori ai Băncii Naţionale a României, înfiinţează Cercul Absolvenţilor Şcoalelor Comerciale şi Financiare, al cărui preşedinte este ales profesorul Theodor Ştefănescu. Scopul declarat al Cercului era de “organizare şi legiferare a unei asociaţii de experţi contabili”.

În anul 1898, Cercul absolvenţilor se transformă în Asociaţia Absolvenţilor Şcoalelor Superioare de Comerţ, sub preşedinţia aceluiaşi Theodor Ştefănescu.

Pe 29 octombrie 1906, cu ocazia Expoziţiei naţionale din Parcul Carol I, se organizează cel dintâi Congres al Asociaţiei Absolvenţilor Şcoalelor Superioare de Comerţ, unde ca prim punct din program figura “necesitatea legiferării profesiei de contabil”, dar mai ales stăvilirea erorii grave ce se comitea prin încredinţarea expertizelor de natură contabilă persoanelor cu totul străine de această profesie.

Anul 1907 marchează instaurarea bazelor „Uniunii absolvenților școalelor superioare de comerț”, urmând ca în februarie 1916 aceasta să devină persoană juridică.

În anul 1918 au luat ființă „Asociația titraților în științe comerciale” și „Cercul de studii comerciale”, tot în această perioadă comercianţii din toată ţara îşi strâng rândurile, iar lupta pentru constituirea unui Corp al contabililor se reia cu şi mai mare perseverenţă.

Se pune în discuția Cercului de studii comerciale problema experților contabili, în anul 1919, hotărându-se înființarea unui corp de experți contabili.

Astfel în anul 1921 a fost înființat Corpul de Contabili Autorizați și Experți Contabili, ca o persoană juridică, cu statut propriu, clar, cu norme și reguli specifice profesiei în cauză.

Bibliografie

1. Gheorghe Crețoiu, Ion Bucur, „Contabilitate - Noul sistem și expertiza contabilă” Ediția a II-a, Editura ACTAMI, București, 1994

2. Ioan Gheorghe Țara, „Controlul financiar Expertiza contabila Consultanța fiscală”, Editura Universității din Oradea, 2015

3. Ioan Gheorghe Țara, „Expertiza contabilă”- Note de curs

4. Ion Florea, Ionela-Corina Macovei, Radu Florea, Maria Berheci, „Introducere în expertiza contabilă și în auditul financiar”, Ediția a II-a, Editura CECCAR, București, 2008

5. Mircea Boulescu, Marcel Ghiță, „Control financiar și expertiză contabilă”, Editura Eficient, București, 1996

6. Prof. univ. dr. Mircea Boulescu, lector univ. Marcel Ghiță, „Control financiar și expertiză contabilă”, Editura Mondo-Ec, Craiova, 1992

Surse online

7. Codul etic național al profesioniștilor contabili, ediția a V-a, revizuită și adăugită, Editura CECCAR, București, 2011;

8. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

a. http://ceccar.ro/ro/?page_id=1027

b. http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/activitate_2000.pdf

c. http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2015/10/Raport-anual-2014-romana.pdf

d. http://www.ceccarbacau.ro/download/masuri%20prevenire%20incompatibilitati.pdf

9. Legea 37/1971 pentru aprobarea Decretului 79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică

10. Monitorul Oficial al României nr. 24 din 30 august 1994.

11. Monitorul Oficial nr. 80 din 15 iulie 1921 și nr. 613 din 22.10.1921

12. Ordonanța Guvernului nr. 65/1994

13. Standardul profesional nr. 35, Expertizele contabile - ghid de aplicare CECCAR, Editura CECCAR, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, București, 2007

Preview document

Expertiză contabilă - Pagina 1
Expertiză contabilă - Pagina 2
Expertiză contabilă - Pagina 3
Expertiză contabilă - Pagina 4
Expertiză contabilă - Pagina 5
Expertiză contabilă - Pagina 6
Expertiză contabilă - Pagina 7
Expertiză contabilă - Pagina 8
Expertiză contabilă - Pagina 9
Expertiză contabilă - Pagina 10
Expertiză contabilă - Pagina 11
Expertiză contabilă - Pagina 12
Expertiză contabilă - Pagina 13
Expertiză contabilă - Pagina 14
Expertiză contabilă - Pagina 15
Expertiză contabilă - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Expertiza contabila.docx

Alții au mai descărcat și

Expertiză Contabilă

Introducere Expertiza este „un mijloc de probă, de constatare, confirmare, evaluare, lămurire sau dovedire, pe baza cercetării ştiinţifice de...

Etica în profesia contabilă

Cap I 1.1 Etica în general ; etica profesională Etica îşi are originea în cuvântul ,,ethos’’ din limba greacă; acesta poate însemna atât...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Ai nevoie de altceva?