Fonduri Structurale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1425
Mărime: 10.28KB (arhivat)
Publicat de: Eusebiu Savu
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Comanescu Mihaela

Extras din referat

I. Fondurile structurale ale UE sunt gestionate de catre Comisia Europeana si au ca destinatie finantarea masurilor de ajutor structural la nivel comunitar, in scopul promovarii regiunilor cu intarzieri in dezvoltare, reconversia zonelor afectate de declin industrial, combaterea somajului de lunga durata, insertia profesionala a tinerilor sau promovarea dezvoltarii rurale.

Fondurile structurale comunitare sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale între regiuni, în scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Fondurile Structurale cuprind:

− Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), care sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM-uri, protectia mediului, turism, energie;

− Fondul Social European (FSE), fond care contribuie la sporirea adaptabilitatii fortei de munca si a întreprinderilor, cresterea accesului pe piata fortei de munca, prevenirea somajului, prelungirea vietii active si cresterea gradului de participare pe piata muncii a femeilor si imigrantilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate si combaterea discriminarii.

− Prin Fondul de Coeziune se finanteaza proiecte în domeniul protectiei mediului si retelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltarii durabile precum si proiecte care vizeaza îmbunatatirea managementului traficului aerian si rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea si modernizarea transportului multimodal.

− Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si Fondul European

pentru Pescuit (FEP), desi functioneaza într-un sistem similar fondurilor structurale, nu fac parte din aceasta categorie. Aceste fonduri vor fi gestionate în România de Ministerul Agriculturii. Separat, pentru sectorul agricol, UE va acorda sprijin si prin intermediul platilor directe si al masurilor de piata, acestea având însa scopuri si mecanisme de derulare diferite de FEADR si FEP.

Toate cele 5 instrumente sus-mentionate finanteaza proiecte de dezvoltare, similare celor finantate în perioada de pre-aderare de Phare, ISPA si SAPARD, dar având evident o anvergura financiara mult mai mare.

Fondurile structurale sunt diferite fata de cele pre-aderare. În primul rând,responsabilitatea pentru managementul lor revine 100% autoritatilor române, în timp ce la Phare, ISPA, SAPARD Comisia Europeana avea un rol preponderent.

Coordonatorul autoritatilor de management care vor gestiona fondurile structurale este Ministerul Finantelor Publice iar programele operationale au autoritati de management:

Total buget Romania peste 28 miliarde de Euro:

- Agricultura si dezvoltare rurala - peste 11 miliarde Euro

- Instrumente Structurale- peste 17 miliarde Euro (Cofinantare minima 85% pentru FEDR pentru cheltuieli eligibile si 80% pentru Fondul de Coeziune - cofinantare cheltuieli neeligibile)

14 domenii pot atrage finantare UE

14 domenii pot fi finantate din fondurile structurale si de coeziune ale UE:

-- Cercetare si dezvoltare tehnologica

-- Informatizarea societatii

-- Transport

-- Energie

-- Protectia mediului si prevenirea riscului

-- Turism

-- Cultura

-- Regenerare urbana si rurala

-- Suport pentru companii si antreprenori

-- Acces la locuri de munca stabile

-- Incluziune sociala pentru persoane defavorizate

-- Dezvoltarea capitalului uman

-- Investitii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate si educatie

-- Promovarea dezvoltarii parteneriatului.

II. Principiile alocării fondurilor

- complementaritatea, coerenţa, coordonarea, conformitatea şi adiţionalitatea - principii utilizate şi în perioada 2000 - 2006;

- proporţionalitatea, egalitatea între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea, dezvoltarea durabilă şi concentrarea fondurilor pe priorităţile Strategiei Lisabona - principii noi, specifice perioadei de programare 2007-2013;

Principiul adiţionalităţii

• Pentru regiunile acoperite de obiectivul convergenţei Comisia şi Statele Membre verifică nivelul cheltuielilor publice.

• FS nu trebuie să substituie cheltuielile pentru infrastructură ale Statelor Membre.

• Există un mecanism de corectare în cazul în care acest principiu nu este respectat.

Principiul proporţionalităţii

• Resursele financiare şi administrative utilizate de Comisie şi Statele Membre pentru implementarea Fondurilor legat de:

• alegerea indicatorilor (care măsoară progresul programului faţă de situaţia existentă iniţial şi faţă de ţintele stabilite ale axei prioritare ale programului);

• evaluarea programelor;

• sistemul de management şi de control al programelor operaţionale;

• elaborarea rapoartelor de implementare;

sunt proporţionale cu suma totală a cheltuielilor aferente unui program operaţional.

Preview document

Fonduri Structurale - Pagina 1
Fonduri Structurale - Pagina 2
Fonduri Structurale - Pagina 3
Fonduri Structurale - Pagina 4
Fonduri Structurale - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Fonduri Structurale.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Fondurile Structurale

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 1. EVOLUŢIA FONDURILOR STRUCTURALE 1.1. Definiţia fondurilor structurale...

Managementul Fondurilor Structurale

Introducere Politica de dezvoltare regionala este una dintre cele mai importante politici si cele mai complexe ale Uniunii Europene,fapt ce...

Considerații Privind Procedurile de Accesare a Fondurilor Europene în Turism

Introducere Fondurile Stucturale prin care Uniunea Europeană acționează sunt instrumente financiare venite să sprijine, atât competitivitatea...

Politică regională și coordonarea instrumentelor structurale studiu de caz - Municipiul Moinești

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul lucrarea noastră abordează subiecte legate de dezvoltarea regională şi coordonarea instrumentelor...

Fondurile Structurale Europene și Planul Național de Dezvoltare Regională

I. ARGUMENT Uniunea Europeană constituie o parte a strategiilor şi proceselor politice ale statelor membre şi instituţii relevante, care includ...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Fondurile Structurale în România

Capitolul I: Instrumentele structurale 1.1 Consideratii generale Instrumentele structurale ale Uniunii Europene au rolul de a stimula cresterea...

Fonduri Europene Structurale

Introducere Politica de coeziune a Uniunii Europene, deşi este o politică veche de mai bine de 30 de ani, a suferit o serie de transformări în...

Ai nevoie de altceva?