Implementarea procesului de Factoring

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4345
Mărime: 372.83KB (arhivat)
Publicat de: Tanasa C.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. Capitolul 1 - Factoring - metoda de finantare cotidiana 2
 2. 1.1. Definirea conceptului de factoring 2
 3. 1.2. Participanții la procesul de factoring 2
 4. 1.3. Tipuri de factoring 2
 5. Capitolul 2 - Studiu de caz - Implementarea procesului de factoring 2
 6. 2.1. Descrierea pachetului de factoring în cadrul BCR 2
 7. 2.1.1. Factoringul intern 2
 8. 2.1.2. Factoringul de export 2
 9. 2.2. Descrierea pachetului de factoring în cadrul EximBank 2
 10. 2.2.1. Factoringul intern 2
 11. 2.2.2. Factoringul de export 2
 12. 2.3. Mecanismul de derulare a procesului de factoring 2
 13. Bibliografie 2

Extras din referat

Capitolul 1 - Factoring - metoda de finantare cotidiana 2

1.1. Definirea conceptului de factoring 2

1.2. Participanții la procesul de factoring 2

1.3. Tipuri de factoring 2

Capitolul 2 - Studiu de caz - Implementarea procesului de factoring 2

2.1. Descrierea pachetului de factoring în cadrul BCR 2

2.1.1. Factoringul intern 2

2.1.2. Factoringul de export 2

2.2. Descrierea pachetului de factoring în cadrul EximBank 2

2.2.1. Factoringul intern 2

2.2.2. Factoringul de export 2

2.3. Mecanismul de derulare a procesului de factoring 2

Bibliografie 2

Capitolul 1 - Factoring - metoda de finantare cotidiana

1.1. Definirea conceptului de factoring

Factoringul reprezintă acea operațiune prin care societatea comercială care se ocupă cu furnizarea de produse și servicii, transferă proprietatea creanțelor sale rezultate din facturile comerciale către o societate specializată - bancă sau IFN, aceasta din urmă având ca obligație asigurarea încasării de creanțe respective și asumarea riscului de neplată.

În doctrina română de specialitate de la sfârșitul secolului al XX-lea factoringul a fost definit ca fiind un ”contract complex prin care o parte, cunoscută sub numele de aderent, transferă în proprietatea altei părți, întâlnit cu denumirea de factor, o anumită categorie de creanțe în schimbul unui comision, prin care acestea din urmă se obligă să plătească aderentului valoarea acelor creanțe cedate și pe care urmează a le încasa”.

O altă definiție dată factoringului este aceea că factoringul reprezintă o tehnică de finanțare aflată în faza de postlivrare/prestare de bunuri și/sau servicii, prin vânzare-cumpărare, cu sau fără recurs asupra vânzătorului, a unor creanțe cu scadența la termen, neplătibile prin titluri de credit garantate - sub formă de aval sau scrisoare de garanție - sau prin metode de plată asiguratorii, precum acreditivul documentar.

Factoringul reprezintă un instrument de finanțare a desfacerilor. Clientul de factoring - furnizorul sau producătorul - vinde creanțe rezultate dintr-o afacere de desfacere de mărfuri sau din prestări de servicii, unui factor - bancă sau societate specializată pentru afacerile de factoring. Prețul de vânzare a creanței este diminuat cu dobânzile aferente perioadei rămase până la scadența creanțelor, dar și cu taxele de factoring percepute. De menționat este și faptul că factorul preia totodată și riscul nerecuperării creanței.

1.2. Participanții la procesul de factoring

Afacerea de factoring trebuie apreciată ca o relație ”triunghiulară”, ce se formează prin cei trei poli implicați în realizarea acestuia:

- Factorul - societatea de factoring

- Furnizorul - clientul de factoring

- Beneficiarul - debitorul de factoring

Schematic, această relație triunghiulară se poate prezenta după cum urmează:

Factorul sau societatea de factoring oferă prin contractul de factoring o afacere de finanțare pentru creanțele rezultate din livrări de mărfuri sau din prestările de servicii, prin cumpărarea ori cedarea acestora în schimbul unor valori determinate în comun, către un client de factoring. Pe lângă operațiunea de cumpărare sau cedare de creanțe, factorul are obligația de a îndeplini și alte funcții importante.

În cazul afacerilor de factoring, clientul de factoring are responsabilitatea de a transmite creanțele sau prin cesiunea globală propusă unui factor. Acesta din urmă achită clientului contravaloarea creanțelor, mai puțin comisioanele aferente, preia contabilitatea debitorilor și în final încasează creanțele. Factoringul se poate derula cu un singur factor sau chiar cu doi. Aceste operațiuni de factoring nu se consideră a fi afacere bancară, dar sunt practicate pe scară largă de institutele bancare.

Bibliografie

Cărți:

1. Dumitru Vișan; Contabilitatea în comerțul exterior; Ediția a II-a; Editura Economică; București; 1999

2. Tatiana Molico, Eugen Wunder; Factoringul, Alternativă modernă de finanțare; Editura CECCAR; București; 2004; pg. 16

Site-uri web:

3. https://legeaz.net/dictionar-juridic/cotnract-factoring-ncc

4. https://www.eximbank.ro

5. https://www.bcr.ro

Preview document

Implementarea procesului de Factoring - Pagina 1
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 2
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 3
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 4
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 5
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 6
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 7
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 8
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 9
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 10
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 11
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 12
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 13
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 14
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 15
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 16
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 17
Implementarea procesului de Factoring - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Implementarea procesului de Factoring.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul Relațiilor cu Clienții al Băncii Comerciale Române

Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în special pe...

Managementul Companiilor Financiar-Bancare

REZUMATUL LUCRĂRII Am optat pentru această temă, deoarece managementul companiilor financiar-bancare reprezintă un segment foarte important din...

Marketing Bancar

PARTEA I Marketingul bancar trebuie privit cu mult interes având în vedere evoluţia serviciilor de acest tip, care cunosc în România o evoluţie...

Marketingul Serviciilor Financiar-Bancare la BancPost

CAPITOLUL I PARTICULARITĂŢI ALE MARKETINGULUI SERVICIILOR ANALIZA CONCURENŢEl ÎN SECTORUL FINANCIAR-BANCAR O serie de restricţii ale pieţei se...

Prezenarea Băncii Române de Dezvoltare

1.1. Sectorul de activitate.Sistemul bancar românesc si reglementarile în domeniu. A. Sistemul bancar înainte de anul 1990 Înfăptuirea...

Proiect practică BancPost

Bancpost a fost înfiintata la 1 iulie 1991, ca banca universala, comerciala si de economii, în urma reorganizarii sectorului comunicatiilor. În...

Casa de Economii și Consemnațiuni

1.Descrierea Casei de Economii şi Consemnaţiuni, a identităţii şi a situaţiei strategice 1.1 Istoric Originile Casei de Economii şi...

Studiu monografic la BCR Iași

CAPITOLUL I.Banca Comercială Română-Gândim la fel! Moment istoric BCR Banca Comercială Română , membră a Grupului Erste, este o bancă universală...

Ai nevoie de altceva?