Politică de creditare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3145
Mărime: 48.97KB (arhivat)
Publicat de: Dumitrana Mureșan
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. 1. Creditul pentru agricultură în România pagina 3
  2. 2.Reforma sistemului financiar-bancar din România pagina 5
  3. 3.Necesitatea finanţării agriculturii romaneşti pagina 6
  4. 4.Tipologia creditelor pentru agricultură și cadrul legislativ pagina 7
  5. 5.Principalele etape în creditarea agriculturii şi instituţiile financiar-bancare implicate pagina 8
  6. 6.Forme de sprijin a producătorilor agricoli prin creditul agricol pagina 9

Extras din referat

1.CREDITUL PENTRU AGRICULTURĂ ÎN ROMÂNIA

Agricultura, a treia ramură din economia naţională din punct de vedere al ponderii valorii adăugate brute în PIB, după servicii şi industrie, se confruntă cu un acces redus la creditele acordate de băncile comerciale, întrucât acestea percep sectorul agricol ca fiind unul cu grad de risc ridicat comparativ cu alte domenii către care băncile îşi orientează resursele financiare.

Analiza efectuată acoperă perioada 30.06.2000 – 31.12.2002 şi se bazează pe datele transmise de şase bănci (Banca Comercială Română, Banca Română pentru Dezvoltare, Banca Transilvania, Banc Post, Banca Românească, Citibank România).

În perioada menţionată s-a constatat că volumul creditelor acordate agriculturii de către aceste bănci nu a avut o evoluţie constantă, în sensul că în decembrie 2001 acestea au fost marcate de o reducere cu aproximativ 5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2000, iar în decembrie 2002 acestea au crescut cu 19,6% comparativ cu luna decembrie a anului 2001.

Principalii factori care au contribuit la reducerea volumului de credite agricole acordate în anul 2001 au fost, în principal, eficienţa şi productivitatea reduse din agricultură, reforma întârziată, implicarea slabă a statului în situaţiile conjuncturale nefavorabile. Un impact negativ asupra evoluţiei creditelor agricole l-a avut şi

abrogarea legislaţiei în baza căreia producătorii agricoli beneficiau de credite cu dobândă subvenţionată de stat. Renunţarea la acordarea de facilităţi de către stat se reflectă şi în volumul mai mare de credite restante/îndoielnice înregistrate în perioada 31.12.2001 – 30.06.2002 comparativ cu perioada 31.12.2000 – 30.06.2001 (Anexa nr. 2).

În intervalul 31.12.2000 - 31.12.2002 creditele pentru agricultură au înregistrat o creştere de 13,9%. După cum se poate observa din Anexa nr. 2, volumul acestui tip de credit este în relaţie directă cu specificul domeniului agricol, fiind mai mare în semestrul II al anului, perioadă în care activitatea agricolă este marcată de realizarea lucrărilor de recoltare şi pregătire a terenurilor în vederea obţinerii recoltelor viitoare.

Pe ansamblu, ponderea creditelor pentru agricultură în totalul portofoliului de credite al băncilor s-a menţinut la un nivel redus, dat fiind, după cum s-a subliniat şi mai sus, riscul ridicat pe care îl implică plasarea disponibilităţilor băneşti în acest sector, ca urmare a acţiunii unor factori.

Din punct de vedere al calităţii creditelor pentru agricultură, se constată că ponderea creditelor restante în total credite acordate este mai mare în majoritatea cazurilor la sfârşitul semestrului I când, în mare parte, creditele acordate se apropie de scadenţă. Peste 50% din creditele destinate 37 sectorului agricol sunt pe termen scurt, nivelul ridicat al inflaţiei şi resursele asociate finanţării de către bănci a acestui sector descurajând creditarea pe termen lung.

În ceea ce priveşte clasificarea creditelor pentru agricultură în funcţie de moneda de exprimare, se constată că în cadrul portofoliului de credite pentru agricultură ponderea majoritară o deţin creditele acordate în lei dar, începând cu semestrul II 2002, se observă o creştere semnificativă a ponderii creditelor acordate în valută comparativ cu perioada anterioară, acest lucru putându-se datora, printre altele, acordării în anul 2002 de către FGCR de garanţii în valută la creditele acordate în valută, ceea ce a condus la o creştere a cererii pentru această categorie de credite.

Începând cu anul 2003 există condiţii ca piaţa creditelor pentru agricultură să fie marcată de un proces de expansiune, ca urmare a demarării Proiectului de finanţare rurală derulat în baza Acordului de împrumut încheiat între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în data de 30 aprilie 2001. Un alt factor important îl constituie îmbunătăţirea cadrului legal privind asigurările agricole, prin adoptarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură şi a OUG nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994, ambele acte normative stimulând din direcţii diferite asigurările de culturi agricole şi animale. Totodată, se impune subliniată adoptarea Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, a cărei aplicare va produce efecte începând cu anul 2004.

Factori cu influenţă pozitivă asupra cererii şi ofertei de credite agricole:

-potenţialul agricol ridicat în toate zonele ţării, România având condiţii naturale şi pedo-climatice dintre cele mai favorabile din Europa;

– încheierea începând cu anul 2002 de către FGCR cu băncile comerciale a unor convenţii cu condiţii mai flexibile, în sensul că FGCR asigură garanţii pentru orice tip de credit pe care producătorii agricoli îl pot obţine de la bănci, nu numai pentru creditele pe termen lung având ca destinaţie efectuarea de investiţii;

– Proiectul de finanţare rurală derulat ca urmare a încheierii în data de 30 aprilie 2001 a unui acord de împrumut cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (ratificat prin OUG nr. 8/2002, aprobată prin Legea nr. 307/2002) stimulează pe termen scurt şi mediu capitalizarea sectorului rural şi creşterea interesului băncilor şi al altor instituţii financiare pentru a se implica în furnizarea de servicii către acest sector;

– îmbunătăţirea cadrului legal privind asigurările agricole prin adoptarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură şi a OUG nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994, ambele acte normative stimulând din direcţii diferite asigurările de culturi şi cele de animale, urmând a produce efecte începând cu anul 2003;

– neperceperea de către FGCR de comisioane pentru creditele acordate, ceea ce constituie un stimulent pentru contractarea de credite de către producătorii agricoli persoane fizice şi asociaţiile de producători;

– perioada lungă de rambursare a creditelor contractate în cadrul Proiectului de finanţare rurală diversificarea surselor de finanţare.

Bibliografie

Conf.univ.dr. Ionela COSTICA, Lect.univ.dr. Sorin Adrian LAZARESCU, Politici si tehnici bancare

http://eufinantare.info/agricultura.html – 23.03.2013 - 15.20

http://www.apia.org.ro/legislatie_nationala.htm – 23.03.2013 -16.00

http://www.bnro.ro/SearchResult.aspx - 23.03.2013 - 14.00

http://www.uvvg.ro/studiaeconomia/images/2001/v1/58.%20FORMAREA%20SISTEMULUI%20BANCAR%20ROMANESC%20IN%20PERSPECTIVA%20INTEGRARII%20EUROPENE.pdf – 23.03.2013 - 14.40

Jesus Huerta de Soto-Moneda ,creditul bancar şi ciclurile economice,Ed.Universităţii Alexandru Ioan Cuza,Iaşi,2010

LEGEA CREDITULUI AGRICOL NR. 150/2003

Prof.univ.dr.Nicolae DARDAC, Conf.univ.dr.Teodora VASCU,Moneda si credit - Modul 2

Zahiu, Letitia (coord.) - Structurile agrare si viitorul politicilor agricole, Ed. Economica, Bucuresti, 2003

Preview document

Politică de creditare - Pagina 1
Politică de creditare - Pagina 2
Politică de creditare - Pagina 3
Politică de creditare - Pagina 4
Politică de creditare - Pagina 5
Politică de creditare - Pagina 6
Politică de creditare - Pagina 7
Politică de creditare - Pagina 8
Politică de creditare - Pagina 9
Politică de creditare - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Politica de Creditare.docx

Alții au mai descărcat și

Managementul riscului bancar la banca BCR

Riscul bancar A.Riscul bancar 1.NOTIUNI GENERALE DESPRE RISC Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Apariţia şi organizarea băncilor centrale Apariţia băncilor, în accepţiunea modernă a termenului, a avut loc după anul 1100, atunci când comerţul,...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Capitolul 1. Sistemul bancar român în economia de piata 1.1. Restructurarea sistemului bancar român în perioada de tranzitie la economia de piata...

Politică de creditare

Conceptul de credit Unul din mijloacele-cheie pentru finantarea dezvoltarii agriculturii mondiale este creditul. In conditiile in care micii...

Teoria și practica elaborării și utilizării politicii monetar-creditare

INTRODUCERE Analiza sistemelor bancare contemporane evidenţiază că acestea sunt structurate pe două nivele, respectiv Banca centrală şi băncile de...

Modalități de Gestiune a Creanțelor

Introducere Orice întreprindere pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să dispună de un anumit aparat de producţie format din maşini,...

Banca Inter-Americană de Dezvoltare (BID) - obiective, resurse și politici de credit

Introducere Prin prisma acelor relații internaționale de natură politică, economică, financiară, socială și culturală a condus la cercetarea și...

Riscul și politica de creditare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Ai nevoie de altceva?