Politică de creditare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 8014
Mărime: 1007.87KB (arhivat)
Publicat de: Codin Baciu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Laura Ciobanu
Academia de Studii Economie Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului

Cuprins

 1. CONCEPTUL DE CREDIT 3
 2. CONCEPTUL DE POLITICI DE CREDITARE 4
 3. EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR 4
 4. MOMENTE DIN ISTORIA SISTEMULI BANCAR ROMÂNESC 5
 5. EVOLUTIA CREDITARII AGRICULTURII PANA IN ANUL 1990 6
 6. REFORMA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMANIA IN PRIMII ANI AI TRANZITIE 7
 7. NECESITATEA FINANTARII CULTURII ROMANESTI 9
 8. INFLASTRUCTURA DE FINANTARE 9
 9. TIPOLOGIA CREDITELOR PENTRU AGRICULTURA 10
 10. CREDITAREA AGRICULTURII IN UNELE TARI DEZVOLTATE 11
 11. POLITICA AGRICOLA COMUNA 14
 12. PARTENERIAT 16
 13. SUBSIDIARITATE 17
 14. ANEXE 18
 15. BIBLIOGRAFIE 30

Extras din proiect

Conceptul de credit

Unul din mijloacele-cheie pentru finantarea dezvoltarii agriculturii mondiale este creditul. In conditiile in care micii producatori sunt dominati in agricultura tarilor in curs de dezvoltare, lipsa creditului constituie o mare piedica in asigurarea securitatii alimentare.

Creditul este schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare.Pentru o definitie mai completa este necesara cunoasterea elementelor constitutive ale creditului care il delimiteaza de alte categorii de operatiuni.

Etimologic,creditul isi are originea in cuvantul latin „creditum-credere” ,care inseamna a crede,a se increde sau a avea incredere.Aceasta origine a notiunii de credit scoate in evidenta un element psihologic absoult indispensabil existentei unei operatiuni de credit : increderea.

„Creditul reprezinta relatia baneasca intre o persoana fizica sau juridica, numita creditor, care acorda unei alte persoane, numita debitor, un imprumut in bani in general cu o dobanda stabilita in functie de riscul pe care si-l asuma creditorul sau de reputatia debitorului”.

Alti termeni folositi intr-o operatiune de credit sunt:

-scadenta: momentul sau momentele fixate pentru restituirea sau rambursarea creditului;

-ratele scadente: sumele partiale care se ramburseaza esalonat,la anumite termene,conform intelegerii dintre creditor si debitor;

-perioada de gratie: perioada intre momentul angajarii creditului si momentul inceperii rambursarii sale;este intalnita mai des la creditele pe termen lung;

-dobanda: suma de bani platita de catre debitor creditorului sau ,pentru imprumutul acordat pe un timp determinat.

Conceptul de politici de creditare

Politicile de creditare se aplica in vederea finantarii agriculturii pentru asigurarea de capital circulant necesar achizitionarii de materii prime, materiale (credite pe termen scurt). Aceste credite se deruleaza prin sistem bancar, la dobanzi mai scazute decat cele ale pietei in majoritatea tarilor.

Pentru modernizarea tehnologiilor in agricultura si spatiul rural sunt necesare investitii mari (achizitii de utilaje, constructii agricole, imbunatatiri funciare, inflastructuri agricole si rurale) care se asigura fie prin credite pe termen lung, cu dobanza subventionata (bonificata) sau cu dobanda pietei. Unele dintre aceste investitii ar fi: inflastructura,amenajari pentru irigatii,desecari-drenaje,telecomunicatii,electrificarea zonelor rurale implica si participarea publica la finantare.

Noile norme privind clasificarea creditelor si plasamentelor

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat noi norme pentru Regulamentul nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, potrivit site-ului BNR, consultat de Rompres. Astfel, pentru primele trei randuri din cadrul listei de conturi vor trebuie sa precizeze: scontul si operatiunile asimilate (extras), factoring (extras) si alte creante comerciale (extras).

Institutiile de credit vor putea lua in considerare numai acele garantii reale pentru care acestea pot determina valoarea justa pe baza de metodologii proprii prevazute in cadrul normelor interne. Garantiile de bunuri viitoare nu reprezinta garantii efective si, in consecinta, nu pot fi luate in considerare ca diminuatoare de risc de credit in cadrul metodologiei de clasificare si provizionare.

EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR

'' Istoria sistemului bancar îsi gãseste originile în trecutul îndepãrtat, existând mãrturii foarte vechi ce atestã practica unor activitãti care, într-o formã mai mult sau mai putin evoluatã, se pot constitui ca primii pasi pe tãrâmuri bancare.

Primele dovezi ale unei activitãti bancare se regãsesc în Orientul Apropiat si Egiptul Antic. În acea perioadã, templele erau deopotrivã, loc de rugãciune si loc de pãstrare a banilor si tezaurelor. Au fost descoperite mãrturii scrise privind activitatea de depuneri si împrumuturi efectuate de temple. Încrederea pe care o inspirau templele favoriza intermedierea monetarã, asemãnãtor bãncilor de mai târziu.

Primele institutii de tip bancar efectau preponderent operatiuni de transfer ( ceea ce azi se cunoaste sub denumirea de casã de compensare ), astfel încât sistemul de plãti sã devinã mai eficient. Prima bancã de acest tip a fost Banca Venetiei, creatã în 1171 si recunoscutã oficial, în 1587, ca Banca di Rialto.

În secolele XVII si XVIII, activitatea bancarã se dezvoltã în toate formatiunile statale din Europa. Banca din Amsterdam ( 1609 ) si Banca Angliei ( 1694 ) au devenit modelul pe care s-au bazat structurile bancare create ulterior.

MOMENTE DIN ISTORIA SISTEMULI BANCAR ROMÂNESC

Desi în 1989 existau numai patru bãnci în România: Banca Nationalã a României, Banca Românã de Comert Exterior, Banca de Investitii si Banca Agricolã, la care se adaugã C.E.C.-ul, sistemul bancar dateazã, totusi, de mult timp.

Preview document

Politică de creditare - Pagina 1
Politică de creditare - Pagina 2
Politică de creditare - Pagina 3
Politică de creditare - Pagina 4
Politică de creditare - Pagina 5
Politică de creditare - Pagina 6
Politică de creditare - Pagina 7
Politică de creditare - Pagina 8
Politică de creditare - Pagina 9
Politică de creditare - Pagina 10
Politică de creditare - Pagina 11
Politică de creditare - Pagina 12
Politică de creditare - Pagina 13
Politică de creditare - Pagina 14
Politică de creditare - Pagina 15
Politică de creditare - Pagina 16
Politică de creditare - Pagina 17
Politică de creditare - Pagina 18
Politică de creditare - Pagina 19
Politică de creditare - Pagina 20
Politică de creditare - Pagina 21
Politică de creditare - Pagina 22
Politică de creditare - Pagina 23
Politică de creditare - Pagina 24
Politică de creditare - Pagina 25
Politică de creditare - Pagina 26
Politică de creditare - Pagina 27
Politică de creditare - Pagina 28
Politică de creditare - Pagina 29
Politică de creditare - Pagina 30

Conținut arhivă zip

 • Politica de Creditare.doc
 • Politica de Creditare.ppt

Alții au mai descărcat și

Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului bancar

Introducere In sistemul bancar funcţionează alături de băncile centrale, băncile comerciale orientate spre activităţi pe termen scurt şi...

Politică fiscală

Obiectivele politicii fiscale promovate in Romania Politica fiscala promovata în Romania are în vedere cresterea rolului stabilizator al...

Analiza Echilibrului Financiar al Întreprinderii

În teoria economica, notinea de echilibru financiar are semnificatii multiple. Într-o conceptie generala, echilibrul economico-financiar la...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Apariţia şi organizarea băncilor centrale Apariţia băncilor, în accepţiunea modernă a termenului, a avut loc după anul 1100, atunci când comerţul,...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Capitolul 1. Sistemul bancar român în economia de piata 1.1. Restructurarea sistemului bancar român în perioada de tranzitie la economia de piata...

Teoria și practica elaborării și utilizării politicii monetar-creditare

INTRODUCERE Analiza sistemelor bancare contemporane evidenţiază că acestea sunt structurate pe două nivele, respectiv Banca centrală şi băncile de...

Modalități de Gestiune a Creanțelor

Introducere Orice întreprindere pentru a-şi atinge obiectivele propuse trebuie să dispună de un anumit aparat de producţie format din maşini,...

Banca Inter-Americană de Dezvoltare (BID) - obiective, resurse și politici de credit

Introducere Prin prisma acelor relații internaționale de natură politică, economică, financiară, socială și culturală a condus la cercetarea și...

Riscul și politica de creditare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Politică de creditare în România

INTRODUCERE Analiza creditului reprezintă procesul prin care banca, pe baza unor informaţii furnizate de documente puse la dispoziţie de client şi...

Ai nevoie de altceva?