Principalele tipuri de valori mobiliare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 5453
Mărime: 66.18KB (arhivat)
Publicat de: Marcu Dincă
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Valorile primare 1
 3. Actiunile 1
 4. Obligatiunile 3
 5. Bonurile de trezorerie 5
 6. Certificatul de depozit 5
 7. Valorile derivate 6
 8. Contractul futures 6
 9. Contractele options 7
 10. Contractul forward 8
 11. Valorile sintetice 9
 12. Tranzacţii futures pe indici bursieri 9
 13. BIBLIOGRAFIE 11

Extras din referat

Valorile mobiliare reprezintă acele instrumente negociabile care sunt emise în formă materială sau sub formă de înscrisuri în cont. Deţinătorii de valori mobiliare dobândesc drepturi patrimoniale asupra emitentului potrivit legii şi în conformitate cu prevederile specificate la emisiunea acestora. Ele se caracterizează prin formalism, pentru că înscrisurile conferă anumite drepturi deţină¬torului, literalitate, deoarece drepturile şi obligaţiile deţinătorilor sunt stipulate în înscrisuri şi există numai în această măsură, au caracter autonom, obligaţiile fiind consemnate în titluri, şi caracter negociabil, în sensul că pot fi transmise unor terţi. Valorile mobiliare sunt de trei categorii: primare, derivate şi sintetice.

Valorile primare

Valorile primare sau titlurile financiare în sens restrâns sunt emise de utilizatorii de fonduri şi sunt destinate creşterii capitalului propriu( actiunile), reprezentând instrumente de proprietate concretizate în acţiuni, precum şi atragerii capitalului de împrumut(obligatiunile), reprezentând instrumente de datorie concretizate în obligaţiuni. În categoria valorilor primare intră și bonurile de trezorerie și certificatele de depozit. Utilizarea valorilor primare permite mobilizarea de capital pe termen lung pentru utilizatorii de fonduri şi dă deţinătorilor lor drepturi asupra veniturilor băneşti nete ale emitentului. În acest mod, investitorii şi utilizatorii de fonduri sunt asociaţi nemijlocit la profitul şi riscul afacerilor pe care le întreprind utilizatorii de fonduri.

Actiunile

Acţiunea este o hârtie de valoare, valoare care este o parte din capitalul social al societăţii pe acţiuni emitente. Acţiunile intră în posesia unor persoane denumite acţionari şi le conferă acestora anumite drepturi şi obligaţii, respectiv participarea la beneficiul societăţii sau obligaţia de a suporta o parte din pierderea acesteia. Astfel, dacă un acţionar deţine x% din numărul de acţiuni ale unei societăţi, indiferent de preţul sau de calea prin care le-a obţinut, atunci el are:

-dreptul la vot, adică la x% din voturile care pot fi exprimate în AGA. Acesta este, de fapt, dreptul de a participa sistematic la AGA a cărui dată de organizare trebuie făcută publică cu 30 de zile înaintea ţinerii ei. Cei care deţin acţiuni la purtător primesc invitaţii personalizate.

Adunarea Generală Ordinară reuneşte toţi acţionarii, indiferent de numărul de acţiuni deţinute. Uneori pot exista anumite restricţii, societăţile pretinzând un minimum de acţiuni pentru dreptul de a participa. Această adunare, care se ţine anual, are drept scop de a verifica bunul mers al întreprinderii. Astfel, acţionarii sunt chemaţi să analizeze conturile, să fixeze dividendele, să reînnoiască administratorii. Deciziile sunt aprobate cu majoritate simplă. Adunarea Generală Extraordinară se reuneşte de fiecare dată când este luată o decizie excepţională, cum ar fi creşterea capitalului social. Deciziile sunt aprobate cu majoritate de două treimi. Ambele tipuri de adunări reprezintă mijlocul prin care acţionarul se poate exprima, poate să-şi valorifice dreptul la informare şi pe cel de control asupra gestiunii întreprinderii.

- dreptul la informare, respectiv dreptul de acces la documentele indispensabile: bilanţ, contul de rezultate;

- dreptul la dividende, adică la x% din profiturile societăţii sub formă de dividende;

- dreptul asupra activelor, adică la x% din valorile societăţii, în cazul în care aceasta este lichidată şi contribuie cu x% la pierderile societăţii în cazul în care ele survin (răspunde de pasivul social în limita aportului de capital). Circulaţia acţiunilor este liberă; ele pot fi vândute, moştenite sau donate.

Clasificarea acţiunilor este următoarea:

a) acţiuni nominative, adică acele acţiuni care sunt personalizate prin menţionarea numelui

posesorului lor. Ele au o circulaţie restrictivă, în sensul că nu pot fi înstrăinate decât prin transcrierea tranzacţiei în registrul societăţii emitente. Un titlu este nominativ atunci când proprietarul este nominal cunoscut de emitent. Identitatea proprietarului este înregistrată în registrul societăţii care va putea să facă cunoscute titularului diferite informaţii cu privire la dezvoltarea şi rezultatele ei şi va putea adresa convocarea la Adunările Generale.

Acţiunile nominative pot fi:

-nominative administrate, caz în care acţiunile sunt înscrise simultan în registrul societăţii şi în contul intermediarului financiar ales de posesorul lor căruia i se transmit ordinele de cumpărare şi vânzare;

-nominative pure, care nu sunt înregistrate decât în registrul societăţii care asigură gratuit gestiunea titlurilor. Fără excepţie, această formulă atrage formalităţi administrative (antrenează costuri şi întârzieri) cu ocazia revânzării titlurilor: trebuie, mai întâi, să fie reconvertite în acţiuni la purtător sau, dacă statutul societăţii nu permite, în acţiuni nominative administrate;

b) acţiuni la purtător, a căror circulaţie este absolut liberă, posesorul lor beneficiind de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din deţinerea lor. Titlurile sunt numite la purtător atunci când societatea emitentă nu cunoaşte proprietarul lor.

Simpla înscriere în registru efectuată de intermediarul răspunzător de contul proprietarului este suficientă pentru a dovedi calitatea de proprietar al titlului. Aceste titluri pot fi negociate fără termen şi fără formalităţi. Mişcările titlurilor se concretizează în simple înscrisuri contabile între intermediari.

c) acţiuni ordinare, care conferă dreptul proprietarului lor de a încasa dividendele anuale, a căror mărime este direct proporţională cu raportul dintre valoarea acţiunilor şi profitul pe anul expirat care este repartizat acţionarilor;

d) acţiuni privilegiate, a căror posesie dă dreptul acţionarilor la un dividend fix, indiferent de mărimea profitului realizat de societate;

e) acţiuni preferenţiale, care nu dau acţionarului dreptul la vot în AGA, dar care au prioritate la încasarea unor dividende prestabilite fie în valoare absolută, fie în valoare relativă. Acţiunile preferenţiale pot fi:

- cumulative, ale căror dividende neplătite din cauza ineficienţei societăţii se cumulează. Ele se plătesc înaintea oricăror altor dividende destinate acţiunilor comune, în momentul distribuţiei profitului.

Preview document

Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 1
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 2
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 3
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 4
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 5
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 6
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 7
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 8
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 9
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 10
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 11
Principalele tipuri de valori mobiliare - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Principalele Tipuri de Valori Mobiliare.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Rentabilitatea și Riscul Valorilor Mobiliare

1. Determinarea rentabilităţii şi riscului unei investiţii, atât din „perspectivă istorică”, adică să se calculeze performanţa unui portofoliu...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi...

Agenții bursieri - figuri principale în cadrul burselor de valori

INRODUCERE Actualitatea temei. Bursele de valori sunt organisme foarte sensibile la multiplele influențe pe care le declanșează evenimentele de...

Obligațiunile, instrument financiar cu rol determinant în dezvoltarea societăților de persoane și capital

INTRODUCERE Obligaţiunea este un tilu de împrumut pe termen lung, negociabil, care încorporează un drept de creanţă asupra firmei emitente. Ea...

Active și pasive bancare. corelarea operațiunilor active cu cele pasive

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 O SCURTA ANALIZA A SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Sistemul bancar romanesc este inca subdezvoltat si expus multor...

Fondul de Investiții

Introducere Fondurile de investiţii şi companiile de trust reprezintă o ramură a industriei financiare absolut nouă (problemele dezvoltării...

Contabilitatea și decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare la SC Strim SA Cluj-Napoca

CAP I PREZENTAREA S.C. “STRIM” S.A. 1.1. ISTORICUL {I OBIECTUL DE ACTIVITATE S.C.”STRIM” S.A. a luat fiin]` la CLUJ NAPOCA , \n anul 1995 ,...

Piața de capital

1.CARACTERISTICILE GENERALE A PIETEI DE CAPITAL Piata de capital este piata pe care sunt emise si negociate titlurile pe termen lung, titlurile a...

Principalele tipuri de valori mobiliare

- 1.1. CONCEPTUL ŞI TRĂSĂTURILE PIEŢEI DE CAPITALPiaţa de capital reprezintă ansamblul relaţiilor şi mecanismelor prin intermediul cărora...

Ai nevoie de altceva?