Procesul de Achiziții Publice

Referat
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3553
Mărime: 21.86KB (arhivat)
Publicat de: Dan Toth
Puncte necesare: 9

Cuprins

  1. 1. Definirea şi principiile achiziţiilor publice pg. 3
  2. 2. Etapele achiziţionării publice pg. 6
  3. 2.1. Programul anual al achiziţiilor publice pg. 6
  4. 2.2. Procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica pg. 7
  5. 2.3. Calendarul achizitiei (produse si servicii) pg. 13
  6. 3. Bibliografie pg. 16

Extras din referat

1.DEFINIREA ŞI PRINCIPIILE ACHIZIŢIILOR PUBLICE

Achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităţilor, organizare, publicitate şi de proceduri, în vederea realizării de cumpărări de către organizaţiile care sunt finanţate total sau parţial de bugete publice (europene, naţionale centrale sau locale, donori internaţionali).

Dimensiunea acestui sector economic este estimată de către Comisia Europeană la 16,5% din PIB-ul UE. Armonizarea procedurilor de achiziţii publice la nivelul Uniunii Europene este un deziderat important al pieţei comune europene.Legislaţia europeană a încurajat şi încurajează concurenţa între firme prin utilizarea de proceduri de selecţie transparente. De asemenea, legislaţia europeană conţine prevederi de acţiune coercitivă împotriva autorităţilor contractante care nu-şi îndeplinesc obligaţiile.Directivele europene (17/2004/CE şi 18/2004/CE împreună cu directivele 1989/65/CEE şi 92/13/CEE) sunt periodic revizuite în scopul simplificării cadrului legislativ existente şi pentru stimularea utilizării procedurilor electronice.

La nivel internaţional, Achiziţiile Publice sunt exceptate de la regulile de bază ale Organizaţiei Comerţului Internaţional (WTO). În completarea documentelor EU, 12 ţări au semnat şi acordul WTO asupra procedurilor de achiziţii guvernamentale.

Achiziţiile publice – perspectiva autorităţilor contractante

Autorităţile contractante încearcă să se asigure că prin procesul de achiziţii publice se consumă efectiv, eficient, în mod etic, echidistant şi transparent fondurile publice alocare autorităţii respective în decursul unei perioade.

În acest sens, cadrul legislativ european (implicit cel românesc) pentru achiziţiile publice enunţă 7 principii:

1. nediscriminarea

2. tratamentul egal

3. recunoaşterea reciprocă

4. transparenţa

5. proporţionalitatea

6. eficienţa folosirii fondurilor publice

7. asumarea răspunderii

Aceste principii reprezintă baza directivelor Uniunii Europene şi cadrul în care s-a dezvoltat legea achiziţiilor publice din România (OG 34 / 2006). Legea nu acoperă toate aspectele ce pot apărea în activitatea de achiziţii publice şi anumite aspecte ipotetice sunt greu de reglementat. Atunci când o autoritate contractantă nu regăseşte în lege aspectul cu care ea se confruntă în viaţa reală, poate face recurs la principii. Dacă nici unul din aceste 7 principii nu este încălcat, atunci, acţiunile întreprinse de autoritatea contractantă sunt corecte.

• Nediscriminarea

Asigurarea condiţiilor pentru concurenţa reală, indiferent de naţionalitate. Respectarea principiului nediscriminării înseamnă că toate firmele trebuie să aibă şansa de a depune oferte şi de a obţine contractul de achiziţie publică. Regulile după care se desfăşoară procedura sunt stabilite de la bun început şi nu mai pot fi schimbate.

• Tratamentul egal

Respectarea acestui principiu înseamnă stabilirea de reguli, cerinţe şi criterii identice pentru toţi operatorii economici. Acest lucru înseamnă evitarea de contacte preferenţiale, criterii de selecţie care să avantajeze unele firme şi să dezavantajeze pe altele.

• Recunoaştere reciprocă

Respectarea acestui principiu înseamnă acceptarea tuturor produselor, serviciilor şi lucrărilor oferite în mod legal pe piaţa Uniunii. Înseamnă, de asemenea, acceptarea oricăror certificate şi calificări profesionale emise în orice stat membru al Uniunii.

• Transparenţa

Acest principiu înseamnă punerea, de către autoritatea contractantă, la dispoziţia tuturor a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. În slujba acestui principiu s-a pus Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, SEAP.

Preview document

Procesul de Achiziții Publice - Pagina 1
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 2
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 3
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 4
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 5
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 6
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 7
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 8
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 9
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 10
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 11
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 12
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 13
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 14
Procesul de Achiziții Publice - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Procesul de Achizitii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Dosar raport de practică la Consiliul Județean Bihor - 2011

I. Obiectivele stagiului de practica • familiarizarea studenţilor cu mediul economic, identificarea legăturilor dintre cunoştinţele teoretice şi...

Proiect achiziții publice - furnizare servicii catering

1. ANUNŢ DE PARTICIPARE SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficială: SC FINANCIAL...

Analiza Informațional - Decizională a unei Proceduri de Achiziție în Academia de Studii Economice București

ANALIZA INFORMAŢIONAL – DECIZIONALĂ A UNEI PROCEDURI DE ACHIZIŢIE ÎN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI A. Cunoaşterea generală a mecanismului...

Studiu de Fezabilitate

I. Introducere Experienţa ţărilor dezvoltate ne arată că baza dezvoltării şi creşterii economice o constituie mărimea şi eficienţa investiţiilor....

Achiziții

1. Motivaţia alegerii produsului Comportamentul de cumpărăre şi consum al romȃnilor este diferit de cel european, acolo unde segmentul premium...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Expert achiziții publice

Cadrul legislativ în materia achizițiilor publice • Perioada 2001-2006 - Ordonanța de urgență nr. 60/2001 privind achizițiile publice - Ordinul...

Te-ar putea interesa și

Contractul sectorial - contract de achiziție publică

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Licitația Electronică

Introducere Achizițiile electronice sunt aceleași licitații publice de mai demult, dar organizate on line pe o platformă administrată de ASSI...

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei...

Expert achiziții publice - Procedura simplificată

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a realității juridico-economico-tehnică a societății...

Probleme și soluții ale procesului de achiziții publice în sistemul românesc actual

Introducere Procesul de achiziții publice este o temă de actualitate și de o importanță deosebită. Diversificarea legislației în domeniul...

Achiziții de Bunuri Publice

1. NOŢIUNI GENERALE 1.1 Definiții Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico economico tehnică a societăţii româneşti...

Prețuri și concurență - achizițiile publice

Scopul studiului Scopul studiului achizitiilor publice este acela de a intelege importanta pe care o are acest tip de cheltuiala asupra resurselor...

Ai nevoie de altceva?