Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7004
Mărime: 47.33KB (arhivat)
Publicat de: Claudiu P.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Hurloiu Lacramioara

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. 1.1 Elementele componente ale sistemului achizițiilor publice .pag.1
 3. 1.2 Principiile achizițiilor publice pag.1
 4. 1.3 Modificari achizitii publice recente ..pag.2
 5. 1.4 Procesul de achiziție publică ..pag.6
 6. 1.5 Stabilirea valorii estimate a achizițiilor publice ..pag.8
 7. 1.6 Proceduri de atribuire .pag.11
 8. Capitolul 2 - exemple de inregistrari contabile pag.14
 9. 2.1 Garantia de buna executie a contractului de achizitie publica ..pag.16
 10. 2.2 Achizitii de bunuri prin procedura licitatiei ..pag.18
 11. 2.3 Studiu de caz ...pag.19
 12. Concluzii ...pag.21
 13. Bibliografie ...pag. 22

Extras din proiect

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE

Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei instituții publice presupune un consum de materiale, servicii, procurare de mijloace fixe etc, se face apel la diferiți furnizori sau prestatori. Cum instituțiile publice gestionează banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achiziția publică. Partea legislativă referitoare la achizițiile publice face referire la stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, precum și a căilor de atac al actului sau deciziei autorității contractante care aplică una dintre procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

Dimensiunea acestui sector economic este estimată de către Comisia Europeană la 16,5% din PIB-ul UE. Armonizarea procedurilor de achiziții publice la nivelul Uniunii Europene este un deziderat important al pieței comune europene.

Legislația europeană a încurajat și încurajează concurența între firme prin utilizarea de proceduri de selecție transparente. De asemenea, legislația europeană conține prevederi de acțiune coercitivă împotriva autorităților contractante care nu-și îndeplinesc obligațiile.

Directivele europene (17/2004/CE și 18/2004/CE împreună cu directivele 1989/65/CEE și 92/13/CEE) sunt periodic revizuite în scopul simplificării cadrului legislativ existente și pentru stimularea utilizării procedurilor electronice.

La nivel internațional, Achizițiile Publice sunt exceptate de la regulile de bază ale Organizației Comerțului Internațional (WTO). În completarea documentelor EU, 12 țări au semnat și acordul WTO asupra procedurilor de achiziții guvernamentale.

Capitolul 1

1.1. Elementele componente ale sistemului achizițiilor publice

Termenul de achizitii publice este folosit pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre autoritatile publice/”autoritati contractante”.

Regulile de achizitii publice se refera la proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de produse, servicii si lucrari. Regulile in baza carora se atribuie contractele de achizitii publice sunt menite sa asigure libertatea de miscarea bunurilor si serviciilor si sa garanteze ca procedurile de atribuire respecta reglementarile privind libera concurenta.

I) autoritatea de reglementare - autoritatea de reglementare este reprezentată de Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP);

II) autoritățile contractante:

- oricare organism al statului - autoritate publică sau instituție publică - care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local;

- oricare organism de drept public, altul decât cele de mai sus, cu personalitate juridică, care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial și care se află cel puțin în una dintre următoarele situații: este finanțat, în majoritate, de către o altă autoritate contractantă; se află în subordinea sau este supus controlului unei autorități contractante; în componența consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiți de către o autoritate contractantă.

- oricare întreprindere publică ce desfășoară una sau mai multe activități relevante, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități;

- oricare subiect de drept, altul decât cele de mai sus, care desfășoară una sau mai multe activități relevante în baza unui drept special sau exclusiv, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități

III) operatorii economici: orice furnizor, prestator sau executant (persoană fizică sau juridică) care oferă în mod licit pe piață produse, servicii și/sau execută lucrări

IV) supraveghetorii sistemului: ANRMAP, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, Ministerul Economiei și Finanțelor, Curtea de Conturi.

Bibliografie

1. Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificată și completată prin Legea nr. 128/2007 și OUG 94/2007 HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006, cu modificările și completările aduse de 1.083/2007.

2. Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publică

3. Directiva Europeană 17 / 2004 / CE

4. Directiva Europeană 18 / 2004 / CE

5. Catana Marius - Cristian, Achiziții publice, Editura Universul Juridic, București, 2011.

6. Cosug Nicoleta, Licitații publice - curs universitar, Editura Universitară, Galati, 2007.

7. Niculeasa Mădălin Irinel, Legislația achizițiilor publice. Comentarii și explicații , Editura CH Beck, București, 2007.

8. Niculeasa Mădălin Irinel, Legislația achizițiilor publice. Comentarii și explicații, Editura C.H. Beck, București, 2012.

9. Pătrașcu Horațiu, Culegere de practică judiciară în materie de achiziții publice, Editura Wolterskluwer, București, 2010.

10. Roxana Ioana Tigaeru, Sorina Mihaela Tigaieru, Achiziții publice. Licitații, Editura Lumina Lex, București, 2006.

Preview document

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 1
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 2
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 3
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 4
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 5
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 6
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 7
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 8
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 9
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 10
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 11
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 12
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 13
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 14
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 15
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 16
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 17
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 18
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 19
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 20
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 21
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 22
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 23
Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice - Pagina 24

Conținut arhivă zip

 • Documentarea-cercetarea contabila pentru activitatile de achizitii publice.docx

Alții au mai descărcat și

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Raționamentul profesional, principii și reguli contabile

1.1.Calitatea de expert contabil si contabil autorizat Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care...

Cercetarea experimentală în contabilitate

I. Introducere In aceasta lucrare ne-am propus sa prezentam o perspectiva a rolului cercetarii experimentale in contabilitate. Ne vom axa in...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Contabilitate publică

1.1. Aspecte cu privire la sistemul instituțiilor publice Instituțiile publice sunt organisme prin intermediul cărora statul își organizează și...

Te-ar putea interesa și

Proiect practică - prezentarea Consiliului Local Suhaia și a Primăriei Comunei Suhaia

Consiliul Local Suhaia este autoritatea deliberativă locală, care are capacitatea efectivă de a administra şi dispune de resursele financiare şi de...

Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași

Introducere Situația economico-financiară a entității economice constituie reliefarea statică și amplă a întregii activități de comercializare și...

Managementul marketingului bancar - cu aplicații la BRD

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE CAPITOLUL I Sistemul bancar in România 1.1. Concept si functii Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul...

Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne

INTRODUCERE În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor...

Studiu Monografic

I Organizarea si functionarea BCU Iasi 1.1 Scurt istoric pag 3 1.2 Obiectul de activitate pag 4 1.3 Organizare interna si functionalitate pag 5...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Bugetare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași

Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" 1.1 Scurt istoric Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este cea mai...

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea managementului activităţii funcţionarilor publici оn...

Analiza sistemului informațional privind gestiunea furnizorilor la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva Iași

CAP. 1. Identificarea proiectului ce va face obiectul analizei 1.1. Prezentarea organizaţiei Spitalul clinic de boli infecţioase „Sf....

Ai nevoie de altceva?