Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4699
Mărime: 42.07KB (arhivat)
Publicat de: Cristina F.
Puncte necesare: 7
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. 1. Evolutia Sistemului Bancar în Republica Moldova ..2-3
  2. 2. Banca Națională a Republicii Moldova (BNM) 4-5
  3. 3. Structura și competența Băncii Naționale .6-7
  4. 4. Băncile comerciale 8-9
  5. 5. Constituirea. Activitatea și lichidarea Bancilor Comerciale .10-11
  6. 6. Lista băncilor licențiate în Republica Moldova .12
  7. 7. Concluzie ...13
  8. 8. Bibliografie 14

Extras din referat

Evolutia Sistemului Bancar în Republica Moldova

Sistemul bancar- reprezintă o sfera dintre cele mai importante ale economiei naționale. De aceea astăzi, în conditiile trecerii economiei la principiile de piață ,capată o deosebită importanță studierea sistemelor bancare din țările străine dezvoltate în vederea utilizarii experientei lor valoroase.

Totuși, o imitare servila a tehnologiilor și metodelor politiciior monetare si de credit, pentru a extinde relatiile economice externe ale Republicii Moldova, pare sa fie inoportunt, data fiind incomparabilitatea conditiilor economice si sociale din Republica Moldova si din tarile respective.

În procesul tranzitiei de la un sistem administrativ de comanda spre unul bazat pe principiile economiei de piata, acum 17 ani Republica Moldova a initiat reformarea sistemului financiar-bancar, obiectivul de baza al careia consta în determinarea ratelor de schimb si a dobînzilor de catre piata, administrarea lichiditatii sistemului bancar prin intermediul operatiunilor de piata, precum si în asigurarea institutionala necesară în scopul elaborării si implementarii stabilitatii macroeconomice si programelor de reforme structurale.

Implementarea acestor masuri a cerut o coordonare strînsa cu masurile de dezvoltare ale pietei hîrtiilor devaloare de stat si celei valutare. De asemenea, s-a cerut dezvoltarea altor functii ale bancii centrale, inclusiv celor legate de reglementarea sistemului de plati,contabilitatii si auditului intern în banca centrala, reglementarii si supravegherii activitatii bancilor comerciale.

Sistemul bancar moldovenesc -a fost creat la începutul anilor nouazeci, odata cu stabilirea Republicii Moldova ca stat independent si este format din doua niveluri: Banca Nationala a Moldovei (reorganizata din Filiala din RSSM a Bancii de stat a URSS) pe primul nivel si bancile comerciale (initial, unele fiind reorganizate din fostele banci specializate de stat, astfel ca: Promstroibank,Sberbank, Agroprombank etc., iar altele formate ca banci noi) la nivelul aldoilea.

Numarul bancilor comerciale din Moldova a crescut în perioada 1991-1997,însa relativ moderat. La sfîrsitul anului 1991 operau 15 banci comerciale, numarul carora spre sfîrsitul anului 1993 a ajuns la 22. Dupa ce o serie de banci au încetat sa mai existe (Basarabia, Intreprizbank, Bancosind, Bucuria, Sucursala Bancii Române ÄDacia Felix´, Guineea, Vias, ICB (Moldova) si Banca Turco-Român , la 31 decembrie 2005 din cele 16 banci comerciale existente(o banca era în proces de lichidare conform hotarîrii luate de proprietari) 5 au fost formate în urma reorganizarii fostelor banci specializate de stat, iar 11 banci sînt banci nou create (dintre care la o banca, în luna mai anul 2006, Veneto Banca(Italia) a achizitionat întregul pachet de actiuni[53]), cota investitiilor straine în capitalul bancilor comerciale, dupa primul trimestru a acestui an, fiind, dupa parerea unor experti, de circa 50% (circa 590 milioane lei).

În Republica Moldova, sistemul bancar s-a dezvoltat rapid, în condițiile une iinflații mari și a instabilității generate a mediului macroeconomic, factori care au permis băncilor o creștere rapidă a volumului activității lor.

Sectorul bancar din Republica Moldova a avansat cel mai mult (în comparație cu alte sectoare) în reforrmarea sa, în preluarea și aplicarea standardelor internaționale și europene în activitatea sa.

Leul moldovenesc, din 1995, a devenit valută convertibilă (conform art. VIIIal Articolelor Fondului Monetar Internațional), acceptîndu-se liberalizarea totală aoperațiilor pe contul curent al Balanței de Plăți.

În anii '90 elementul cel mai important în politica monetară îl constitui atingerea stabilizării macroeconomice prin meto de restrictive.

Banca Națională a Republicii Moldova (BNM)

Banca Națională a Moldovei (BNM) a fost înființată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova la 4 iunie 1991, cu desemnarea guvernatorului - Leonid Talmaci.

Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a Moldovei este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

BNM are următoarele atribuții de bază:

- stabilirea și implementarea politicii monetare și valutare în stat;

- activitatea de bancher și agent fiscal al statului;

- licențierea, supravegherea și reglementarea activității instituțiilor financiare;

- supravegherea sistemului de plăți în Republica Moldova și facilitarea funcționării eficiente a sistemului de plăți interbancare;

- emisiunea monedei naționale;

- stabilirea, prin consultări cu Guvernul, a regimului cursului de schimb al monedei naționale;

- păstrarea și gestionarea rezervelor valutare ale statului;

- întocmirea balanței de plăți a statului;

- reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova s.a.

Banca Națională a Moldovei are un rol important în procesul de tranziție la economia de piață a Republicii Moldova. Din 1991 și până în prezent au fost elaborate și implementate un șir de măsuri eficiente în vederea stabilizării mediului monetar și de credit. Cel mai important pas în acest sens a constituit introducerea în circulație la 29 noiembrie 1993 a monedei naționale - leul moldovenesc - cu promovarea ulterioară a unei politici monetare și de credit antiinflaționiste. Astfel s-a reușit stoparea inflației galopante de la începutul anilor 90.

În anul 1995, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei și Legea instituțiilor financiare. Conform primei legi, BNM este independentă în exercitarea atribuțiilor sale, fiind responsabilă față de Parlament. Cea de-a doua lege are drept scop crearea unui sector financiar puternic și competitiv, neadmiterea riscului excesiv în acest sistem și protejarea intereselor deponenților.

Începând cu anul 1998, Banca Națională a renunțat la practica stabilirii cursului oficial de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA la Bursa valutară și a procedat la determinarea acestuia ca medie aritmetică simplă a mediilor ponderate a cursurilor de cumparare și vînzare a dolarului SUA contra lei moldovenești pe piața inter- și intrabancară. Acest fapt a permis descentralizarea pieței valutare interne în corespundere cu practicile țărilor dezvoltate.

Ca urmare a lichidării riscurilor excesive în bănci și creării condițiilor necesare pentru menținerea stabilității financiare a acestora, în iulie 2004, a fost înființat sistemul de garantare a depozitelor, prin lansarea activității Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

De asemenea, în contextul alinierii la standardele internaționale, în anul 2006, Banca Națională a Moldovei a implementat un nou sistem automatizat de plăți interbancare (SAPI). Acesta este compus din sistemul de decontare pe bază brută în timp real destinat procesării plăților urgente și de mare valoare și sistemul de compensare cu decontare pe bază netă destinat procesării plăților de mică valoare.

Începând cu 6 noiembrie 2009, Banca Națională a Moldovei își desfășoară activitatea sub conducerea guvernatorului Dorin Drăguțanu, numit în funcție la data respectivă prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 56-XIII.

Bibliografie

- https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Particularitatile%20aparitiei%20si%20dezvoltarii%20sistemului%20bancar%20in%20RM.pdf

- https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-bancar/sistemul-bancar-al-republicii-moldova/

- http://conspecte.ro/referate/antreprenoriat/analiza-sistemului-bancar-din-republica-moldova-evolutia-sistemului-bancar-15453.html

Preview document

Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 1
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 2
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 3
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 4
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 5
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 6
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 7
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 8
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 9
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 10
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 11
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 12
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 13
Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evoluție, particularități, tendințe - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Bancar al Republicii Moldova, evolutie, particularitati, tendinte.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Globalizarea Economiei

INTRODUCERE Cu siguranţă, deficienţele şi riscurile globalizării pot constitui obiectul multor ore de discuţii, poate fi admisă şi varianta...

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Sisteme informatice financiar-bancare în Republica Moldova

Introducere În prezent este destul de dificil să fii de partea celor, care insistă că tehnologiile informaţionale moderne încetinesc dezvoltarea...

Evoluția Structurii Creditării Bancare în Republica Moldova în Anii 2003-2008

INTRODUCERE Actualitatea temei. Principala operaţiune bancară este creditarea. Într-adevăr, între plasamentele băncilor pe primul loc se află...

Marketingul bancar - practici mondiale și direcții de implementare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piaţă în...

Ai nevoie de altceva?