Standardizarea în inginerie electrică

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 3754
Mărime: 498.78KB (arhivat)
Publicat de: Cristiana G.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

1. Standardizarea - Definitie

Domeniul economic și comercial care poate aduce avantaje calitative și cantitative tuturor celor

care sunt pregătiți să-și asume inițiativa și să o utilizeze pentru atingerea scopurilor propuse îl

constituie standardizarea. Standardizarea ține seama de cererea de piață, de gradul de dezvoltare și de

resursele umane și financiare, standardele deținând o poziție importantă în relația care se stabilește

între organizație și clienții săi.

Ghidul ISO/CEI 2 definește un standard ca fiind un document, stabilit prin consens și aprobat

de către un organism recunoscut, care asigură, pentru uz comun și repetat, reguli, linii directoare sau

caracteristici pentru activități sau rezultatelor lor, cu scopul de a se obține gradul optim de ordine întrun

anumit context. Mai exact, standardul este un document care stabilește un limbaj comun pentru toți

utilizatorii săi în scopul promovării circuitului produselor și serviciilor între vânzător și cumpărător și

al protejării bunăstării generale.

Reglementările sunt emise de către autoritățile publice, aplicarea lor fiind obligatorie.

Reglementarea tehnică nu este un standard în sensul prezentat mai sus ci are mai degraba un

caracter obligatoriu și este elaborată în scopul rezolvării problemelor repetitive pentru un grup închis

(firmă - standard firma etc)

Standardele sunt voluntare, aplicarea lor reprezentând angaja-mentele companiilor de a

satisface un nivel de calitate și siguranță recunoscut și aprobat. Specificațiile sunt documente

disponibile publicului care au un caracter voluntar. Sunt specifice consorțiilor sau grupurilor limitate și

se caracterizează prin transparență limitată, fiind lipsite de consens total.

2. Scopul unui standard

Utilizam un standard in scopul de a defini un limbaj comun între actori economici/producători,

utilizatori și consumatori, a clarifica și armoniza practicile și pentru a defini nivelul de calitate,

securitate, compatibilitate și cel mai mic impact asupra mediului - al produselor, serviciilor și

practicilor.

Pe lângă beneficiile aduse reputației organizației, standardele sprijină accesul la noi tehnologii și la

noi piețe de desfacere, facilitând discuții și tratate comerciale, la nivel național și internațional. În

principal, activitatea de standardizare corelată și cu activitatea de cercetare trebuie să se orienteze către

domenii strategice de înaltă tehnologie sau cele care promovează tehnologii radicale:

nanobiotehnologii, energie bazată pe biogaz, surse de energie alternativă pe bază de hidrogen,

pile de combustie, celule foto-voltaice, comunicații, aeronautică, sisteme spațiale,

nanoelectronică, nanomedicină etc.

Standardizarea nu se aplică numai în domeniul tehnic ci a devenit un pion principal in definirea

strategiilor întreprinderilor, firmelor, organizațiilor din toate sectoarele de activitate.

Standardizarea se gaseste in industrie, mediul afacerilor precum si în domenii conexe, cum ar fi:

cercetarea, dezvoltarea, marketingul și managementul calității. Ea contribuie la dezvoltarea unei

organizații pe măsură ce noi sectoare i se deschid și se implică noi protagoniști. La standardizare

apelează întreprinderi de toate mărimile, dar și asociații, colectivități locale și mai ales industria de

servicii.

STAS de exemplu, reprezinta un acronim (Sta[ndard] + s[tat]) pentru standardul de stat a cărui

aplicare devenea obligatorie prin efectul unei legi cu caracter general sau printr-o referintă exclusivă

dintr-o reglementare.

2

Până la data de 28.08.1992 standardele române au avut sigla STAS (STAndard de Stat), iar după

aceea dată standardele au sigla SR (Standard Român). Standardele cu sigla STAS își mențin

valabilitatea până la revizuirea sau anularea lor. Standardele române identice cu standardele

internaționale au sigla SR CEI, SR ISO, STAS CEI, urmată de numărul standardului internațional

respectiv. Standardele române identice cu standardele europene au sigla SR EN (STAS EN) urmată de

numărul standardului european respectiv.

Bibliografie

1) Simpozionul „Impactul Acquis-ului comunitar asupra echipamentelor si tehnologiilor de mediu - ACQUISTEM“, editia a VIII-a, 28 - 29 iulie

2011, Statia ICPE Agigea

2) Colecția revistei Standardizarea - anii 2009-2018, Editura ASRO

3) Bejan, M., Ingineria - artă sau meșteșug, vol. 1, Editura AGIR, București, 2016 și Editura MEGA, Cluj Napoca,

2016, ISBN 978-973-720-620-6; ISBN 978-606-543-817-0, 472 de pagini, 12 mari capitole, 104 subcapitole,

peste 250 figuri și fotografii, tabele, o bibliografie impresionantă. Editura: A.G.I.R. București - Mega Cluj-

Napoca (Diploma și Medalia de Aur - Euroinvent Book Salon, Iași,18 mai 2018).

4) Bejan, M., Standardization and some of her artisans. Buletinul Științific - supliment - Catalogul oficial al

Salonului ”Cadet INOVA” Nr. 3/2018. ISSN 2501-3157, ISSN-L 2501-3157,

5) Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 802 bis/14.11.2011

Preview document

Standardizarea în inginerie electrică - Pagina 1
Standardizarea în inginerie electrică - Pagina 2
Standardizarea în inginerie electrică - Pagina 3
Standardizarea în inginerie electrică - Pagina 4
Standardizarea în inginerie electrică - Pagina 5
Standardizarea în inginerie electrică - Pagina 6
Standardizarea în inginerie electrică - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Standardizarea in inginerie electrica.pdf

Alții au mai descărcat și

Reglarea Automată a Nivelului

Elemente Arcuitoare Generalitati: Folosirea elementelor arcuitoare în constructia produselor electrotehnice este legata de principiul de...

Standardizarea în Industria Electrotehnică

1. Noţiuni de bază Prin standardizare se înţelege reglementarea tehnică, unitară, organizată, care stabileşte norme şi prescripţii privitoare la...

Compensarea puterii reactive

Studiile întocmite, cu privire la economisirea de energie electrică, care au în vedere pierderile de energie în rețelele electrice, în contextul...

Automat de Sortat Mere-ASDN

Proiect A.S.D.N. Tema: Realizarea unui automat de sortat mere dupa diametru (diametre între 5,5 si 6 cm si între 7,5 si 8 cm) precum si dupa...

Materiale - generalități

Generalitati Incercarile de obtinere a unor noi materiale superperformante au condus la dezvoltarea unei clase de produsi cunoscuti sub denumirea...

Sistemul de iluminat de siguranță

ARGUMENT Iluminat normal se refera la instalatiile utilizate zilnic,in conditii normale. Iluminatul de siguranta trebuie sa asigure evacuarea...

Voltmetre verificatoare și înregistratoare

1. Domeniu de aplicare Norma se refera la verificarea/etalonarea voltmetrelor indicatoare si inregistratoare,destinate masurarilor de tensiuni...

Standaredizarea în Industria Constructoare de Sisteme Electrice

NOTIUNI INTRODUCTIVE Începuturile acestei activitati dateaza din perioada premergatoare celui de al doilea razboi mondial, primele standarde cu...

Te-ar putea interesa și

Evoluții și Reducții în Domeniul Noțiunii de Calitate cu Impact Asupra Mărfurilor

De-a lungul întregii istorii, progresele au însemnat în nenumarate rânduri despartiri de vechi moduri de a gândi sau actiona, despartiri de vechi...

Standardizare și Certificare

Introducere Importanţa standardizării şi certificării în economie este unanim recunoscută. Standardele pătrund în toate activităţile de afaceri,...

Modelul ISO-OSI, Modelul TCP IP

Capitolul 1: Modelul ISO - OSI La începutul anilor 1980, ideea de reţea devine din ce în ce mai populară printre ingineri, care au înţeles că fără...

Strategie în Domeniul Dezvoltării și Cercetării Ștințifice

I. Notă introductivă Managementul strategic este o ramură a activităţii de management şi importanţa sa constă în modul de realizare a strategiilor...

Influența sistemului de management al calității

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIVIND PREOCUPĂRILE ACTUALE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII. 1.1.Conceptul calităţii. Conceptul general de ,,calitate’’ se...

Ethernet

1. Introducere Ethernet este denumirea unei familii de tehnologii de reţele de calculatoare, bazate pe transmisia cadrelor ( engleză: frames ) şi...

Standardul Ethernet

Introducere Ethernet este denumirea unei familii de tehnologii de reţele de calculatoare, bazate pe transmisia cadrelor ( engleză: frames ) şi...

SR EN 60603-1

Lucrarea Tehno 1 Standardizarea in industria constructoare de sisteme electrice Standardizarea semnifica reglementarea unitara, organizata, care...

Ai nevoie de altceva?