Sărbătoarea ca structură simbolică

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Filosofie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3639
Mărime: 33.45KB (arhivat)
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Abstract. În această lucrare îmi propun să analizez urmatoarea sintagmă: “În sărbatoare este negată izolarea. Sărbătoarea este forma cea mai deplină a comuniunii. Ea este întotdeauna pentru toți.” O primă întrebare în dezvoltarea tezei este dacă am putea gândi timpul sacru al sărbătorii ca la participarea/celebrarea timpului liturgic și în acelasi timp ca la reactualizarea unui eveniment. O a doua întrebare este strâns legată de această sintagmă. De ce trebuie să fie sărbătoarea celebrată în comuniune și în ce masură trebuie aceasta celebrată.Ciclicitatea timpului sacru al sărbătorii transcende timpul profan învesnicind evenimentul sărbătorii, iar cei care participă la celebrare, participă la vesnicia sărbătorii, reactualizând același eveniment, ca și cum s-ar fi petrecut mereu la fel, independent de timp. Prin urmare, doar prin participare se produce adevarata reactualizare și celebrarea evenimentului respectiv.

Cuvinte cheie: sărbătoare, experiența temporală, Gadamer, Eliade, timpul sacru, particpare autentică și celebrare.

Introducere. Pentru a întelege ideea de sărbătoare, consider că este necesar definirea termenilor și evidențierea relațiilor dintre acești termeni. Mircea Eliade consideră că sărbătoarea este o manifestare a sacrului, a sublimului în lumea profană, cotidiană a oamenilor. În structura sa sunt cuprinse două elemente : elemente spirituale și elemente materiale. Elementul spiritual este legat de latura afectiv-sentimentală, iar elementul material este referitor la latura pragmatică a sărbătorii. Sărbătoarea ca instituție este reprezentată de un ansamblu de norme și valori și presupune un anumit scop în vederea alegerii țelului propus. Membrii comunitații îndeplinesc anumite funcții cu ajutorul unor mijloace simbolice. Gadamer consideră că experiența temporală este celebrarea sărbătorii, iar la Eliade, sărbătoarea este manifestarea sacrului în timpul profan. Din punct de vedere social, sărbătoarea este o manifestare eminalmente colectivă. Membrii comunității ar trebui să participe și să se bucure de sărbătoare. Prin urmare, putem considera că sărbătoarea menține echilibrul și buna dispoziție a comunităților umane, dar și a societații în general.

1.Sărbătoarea ca experiență temporală.

O primă idee pe care o voi supune analizei este celebrarea. Modul de filosofare expus este hermeneutic și analitic. Voi încerca să abordez ideea celebrării atât din punct de vedere al experienței temporale cât și din punct de vedere artistic. În cartea “Adevăr și Metodă” , Gadamer prezintă ideea sărbătorii în două moduri diferite. Primul mod este experiența temporală și cel de-al doilea este legat de raportările istorice la sărbătoare. Experiența temporală a sărbătorii este celebrarea și participarea la sărbătoare. Celebrarea este greu de surprins din experiența temporală comună. Referindu-ne la experiența temporală comună, aceasta apare ca o temporalitate istorică. De-a lungul timpului, sărbătoarea suferă anumite schimbări, la origine, caracterul temporal rezidă din faptul că aceasta trebuie celebrată. Raportările istorice sunt adiționale sărbătorii. Originea sărbătorii este prin faptul de a fi celebrată de-a lungul timpului. Așadar, aceasta își are “ființa” sa doar în devenire și revenire. Dimensiunea timpului și experiența permit înțelegerea revenirii sărbătorii ca la una istorică, deoarece ea se schimbă. Heidegger consideră că “sărbătoarea nu este una și aceeași, ci este mereu alta, iar ființarea care este mereu alta; ea este temporală într-un sens radical deoarece ea își are ființa în devenire” Sărbătoarea este doar în masura în care este sărbătorită, iar aceasta este sărbătorită pentru că reprezintă existența. Cu alte cuvinte sărbătoarea se celebrează cu sine și cu ceilalți (comunitatea) creând relații polivalente(sărbătoare, participare, comunitate).

Bibliografie

1. Hans-Georg Gadamer , Adevăr şi metodă, Traducere de Gabriel Cercel, Larisa Dumitru Gabriel Kohn şi Călin Petcana, Titlul original: Wahrheit und Methode, Copyright © 2001, Bucharest, Teora, 2001

2. Hans Georg Gadamer, Actualitatea frumosului, traducere de Val Panaitescu, Editura Polirom, Colecția Plural, Buc., 2000.

3.Hong, Howard V. & Edna H. The Essential Kierkegaard. Princeton University Press, 2000.

4. Mircea Eliade, Sacru și profanul, traducere de Brandușa Prelipceanu, Humanitas, 1995

5. Paul RICOUR, Eseuri de hermeneutica, traducere de Vasile Tonoiu, Humanitas, 1995.

6. Coordonator: prof. univ. dr. Paul Margheru, , Sărbătorescul și ipostazele lui Mircea Eliade, Capitolul III:Fenomenalizarea sarbătorii ca joc, pp. 66-84, https://www.uoradea.ro/display2392, accesta la data:14.01.2017

Preview document

Sărbătoarea ca structură simbolică - Pagina 1
Sărbătoarea ca structură simbolică - Pagina 2
Sărbătoarea ca structură simbolică - Pagina 3
Sărbătoarea ca structură simbolică - Pagina 4
Sărbătoarea ca structură simbolică - Pagina 5
Sărbătoarea ca structură simbolică - Pagina 6
Sărbătoarea ca structură simbolică - Pagina 7
Sărbătoarea ca structură simbolică - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Sarbatoarea ca structura simbolica.docx

Te-ar putea interesa și

Comportamentul Agresiv la Persoanele Timide

Continutul acestei lucrari, confera o viziune mai larga, asupra acelor disfunctionalitati comportamentale, afective si relationale, care sunt în...

Folclorul obiceiurilor de iarnă

UN PRIM CUVÂNT. Niciun popor nu poate exista fără comunicare, fără să schimbe valori. Dar valorile fiecărui neam vin din vechime, îl...

Linearitatea și Ciclicitatea Timpului din Perspectivă filosofic-religioasă

Linearitatea şi ciclicitatea timpului din perspectivă filosofic-religioasă Cu referire specială la proiecţiile „formei” timpului în arhitectura...

Sărbătorile creștine și homo festivus - tendințe sectare de eliminare a sărbătorii

Argument „Pentru noi e sărbătoare toată viaţa, pentru că suntem convinşi că Dumnezeu este lângă noi totdeauna şi în orice loc. Lucrăm pământul...

Simbolismul Apei în Studiul Comparativ al Religiilor Contemporane

INTRODUCERE MOTTO: “Din început era peste tot numai apă.” În povestirea biblică, ploile anotimpurilor şi roua de dimineaţă din ţara Canaan sunt...

Cercetări de marketing a locurilor - mediul rural Caraș - Severin

Rezumat Cuvinte cheie: Caraş-Severin, mediul rural,turism, agroturism, localităţi. În cadrul lucrării ” Cercetări de marketing a locurilor :...

Potențialul Turistic al Japoniei

Denumirea oficială este Nipponkoku, traducându-se ţara de la originea soarelui. Este cunoscută în româneşte şi sub numele de Ţara Soarelui Răsare....

Proiect marketing - Coca-Cola, mai mult decât o băutură

INTRODUCERE Cine şi-ar fi închipuit în 1886 ca o nouă băutură carbogazoasă de dozator va deveni, în cursul următoarelor 12 decenii, cea mai...

Ai nevoie de altceva?