Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3345
Mărime: 303.00KB (arhivat)
Publicat de: Alin Mazilu
Puncte necesare: 6
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Finanțe - Asigurări
Materie: Sisteme Fiscale Comparate

Extras din referat

Accizele reprezintă impozite indirecte, datorate bugetului de stat, care se percep asupra unor bunuri şi servicii de consum, provenite din ţară, din afara ţării (achiziţii din U.E.) şi din import. Acestea sunt larg răspândite în cadrul economiilor de piață și sunt incluse în prețul de vânzare al produselor comercializate în interiorul unei tari. Accizele sunt de obicei axate pe produse destinate consumului de masă și pentru care cererea nu este elastică. De aceea, accizele trebuie sa aibă un grad ridicat de eficiență fiscală și reprezintă o sursă importantă de venituri pentru bugetul de stat. Producătorii sau cumpărătorii trebuie sa plătească bugetului accizele numai într-o singura fază a ciclului economic. Taxele sunt calculate fie ad valorem, reprezentând un procentaj aplicat prețului de vânzare, fie specific, sub forma unei sume fixe pe unitatea de măsură.

Cu toate că accizele au în prezent rolul principal de a aduce venituri importante la bugetul de stat, iniţial, accizele au fost concepute şi introduse cu următoarele scopuri:

1) de a frâna producţia şi, respectiv consumul excentric de lux şi de vicii;

2) pentru eliminarea sărăciei absolute prin redistribuirea veniturilor, adică prin a se lua prin intermediul acestor impozite speciale o parte din venitul şi/sau averea celor cu venituri/averi mari, în special de la cei care duc o viaţă de lux sfidător şi consumatori de vicii (precum băuturile alcoolice, ţigările, prostituţia, jocurile de noroc etc.), şi a se da celor săraci.

3) de a creşte veniturile bugetare.

Accizele au fost concepute ca un impozit pe cheltuielile excentrice, extravagante, ca un impozit pe consumul de lux şi de vicii, cu scopul de a frâna consumul acestora şi de a obţine un spor de venituri bugetare menite să fie folosite ulterior în special pentru eliminarea sărăciei. La conceperea şi introducerea, pentru prima dată, a accizelor, nimeni nu ar fi acceptat ideea ca acestea să fie percepute şi asupra produselor şi serviciilor de primă necesitate pentru populaţie.

În prezent, scopul principal al accizelor s-a schimbat radical, fiind acela de a asigura un volum de venituri cât mai mare la bugetul de stat, în mod sigur şi constant, fapt pentru care acestea sunt stabilite şi asupra unor produse:

- de strictă necesitate pentru întreaga populaţie, inclusiv pentru cele folosite de cei aflaţi sub pragul sărăciei;

- produse care se consumă în cantităţi mari, constant, şi care nu pot fi înlocuite de cumpărători cu altele, aşa cum sunt, spre exemplu, electricitatea şi gazele folosite pentru uzul casnic, carburanţii, produsele petroliere, tutunul, cafeaua, vinul, berea, alcoolul, etc.

Accizele au un aport relativ important la formarea veniturilor fiscale la nivelul U.E., raportate la produsul intern brut (PIB), ele reprezintă în jur de 3,5%. Întrucât accizele sunt un impozit indirect care se aplică în toate statele membre ale U.E. în strânsă legătură cu tranzacţiile comerciale şi libera circulaţie a mărfurilor în cadrul pieţei unice, acestea au fost supuse procesului de armonizare fiscală.

Legislaţia europeană în domeniul accizelor la anumite produse a fost adoptată ca element al pieţei unice la 1 ianuarie 1993 şi a determinat eliminarea controalelor fiscale la frontierele interne între statele membre. Reglementarea acoperă trei direcţii de lucru:

- structura fiscală a accizelor pentru anumite grupuri de produse (definirea de grupe de produse, cum se calculează accizele, posibilelor scutiri etc.);

- ratele minime ale accizelor pe care statele membre trebuie să le aplice pentru fiecare tip de produs (care pot fi majorate conform propriei politici fiscale);

- dispoziţii generale care se aplică la toate grupele de produse (norme privind producţia, depozitarea şi circulaţia produselor accizabile între statele membre).

Legislația UE este bazata pe un set de directive principale. În primul rând, directiva de bază a sistemului este Directiva 92/12/EEC, ce prevede reglementările generale pentru produsele supuse accizelor, deținerea și circulația acestor produse. Scopul acestei directive este de a armoniza la nivel comunitar reglementările generale pentru produsele supuse accizelor, cu scopul de a asigura libera circulație a acestora

Directivele ulterioare care o completează pe cea de bază vizează structurarea și stabilirea nivelurilor accizelor pentru celei trei grupe de produse: produse energetice și electricitate, alcool și băuturi alcoolice și produse din tutun.

Accizele care sunt reglementate şi pentru care sunt stabilite nivelurile minime prin legislaţia U.E. şi care, obligatoriu, trebuie respectate de toate ţările membre, sunt numite accize armonizate.

Accizele armonizate sunt accizele care sunt reglementate prin legislaţia comunitară şi trebuie respectate de ţările membre ale Uniunii Europene. Accizele armonizate se aplică, în orice ţară membră a U.E., atât pentru produse provenite din producţia internă, cât şi pentru cele din import, fără nicio diferenţiere. Prin directive ale U.E. se reglementează numai produsele supuse accizelor armonizate, numite şi accize “comunitare“

Preview document

Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 1
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 2
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 3
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 4
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 5
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 6
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 7
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 8
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 9
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 10
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 11
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 12
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 13
Accize armonizate privind combustibilii în Uniunea Europeană - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Accize armonizate privind combustibilii in Uniunea Europeana.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Sistemului Fiscal al Spaniei Comparativ cu Cel al României în Perioada 2000-2010

Spania - Date generale Stat membru al Uniunii Europene din anul 1986 Sistem politic: monarhie parlamentară, rege Huan Carlos I, iar preșsedinte...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Sistemul de impozitare și evoluția lui

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licenţă se intitulează:”Contabilitatea impozitelor directe si indirecte in tara noastra”. Am ales această temă...

Analiza impozitelor indirecte în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Analiza impozitelor indirecte în unele state ale Uniunii Europene” şi tratează, pe...

Amortizări fiscale - Spania - accize

PARTEA A I-A ANALIZĂ LEGISLATIVĂ În ceea ce privesc impozitele indirecte, și anume taxa pe valoare adăugată și accizele, țările membre din Uniunea...

Economie financiară publică

1.Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat Fără îndoială, bugetul, în general, este un instrument în mâna conducerii pentru a previziona...

Armonizarea sistemelor de impozite și taxe în cadrul țărilor UE

1. Direcţii de armonizarea a sistemelor fiscale în UE Pocesul de armonizare fiscală a devenit necesar în contextul integrării în U.E. Aşadar încă...

Mediul European de Afaceri - Polonia

POLONIA Polonia (poloneză Polska), oficial Republica Polonă, este o ţară din Europa Centrală, care se învecinează cu Germania la vest, Cehia şi...

Structura resurselor financiare publice

Cap.1 Caracterizarea generală a sistemului resurselor financiare publice 1.1. Caracterizarea generală a principalelor tipuri de resurse financiare...

Analiza Bugetului Olandei pe Perioada 2000-2007

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG A. Date absolute General Government - Table: Government expenditure by function (COFOG) - Unit:...

Ai nevoie de altceva?