Analiza Eficienței și a Rentabilității unui Agent Economic

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1244
Mărime: 91.02KB (arhivat)
Puncte necesare: 7

Extras din referat

O apreciere cât mai corectă şi mai relevantă a situaţiei financiare a unei societăţi comerciale impune necesitatea utilizării unor instrumente de măsurare a rezultatelor susceptibile să traducă realitatea economică şi financiară desfăşurate într-o manieră mai semnificativă decât cea oferită de indicatorii contabili obişnuiti.

A. Analiza cifrei de afaceri

Cifra de afaceri reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale întreprinderii pentru că este criteriul major după care se judecă performanţele întreprinderii în mediul concurenţial în care aceasta activează. Cifra de afaceri reflectă rezultatul global al unei perioade de gestiune. Reprezintă principalul indicator al activităţii firmei şi exprimă veniturile obţinute din vânzarea producţiei şi a mărfurilor. Relaţia de calcul este următoarea:

CA = Vvmf + Qv , unde:

CA – cifra de afaceri ;

Vmf – venituri din vânzarea mărfurilor ;

Qv – producţia vândută .

Exemplu - având la bază datele prezentate în tabelul următor să se comenteze evoluția cifrei de afaceri :

Specificaţie Simbol U.M 2007 2008 2009 2010 2011

Venituri din vânzarea mărfurilor Vvm Lei 33.045.733 50.603.040 57.483.930 33.213.369 27.133.708

Producţia vândută Pv Lei 5.202.182 5.887.305 6.770.041 4.240.170 3.245.432

Venituri totale Vt lei 39.347.108 57.026.846 65.497.198 37.921.505 30.954.241

Cifra de afaceri CA Lei 38.247.915 56.490.345 64.253.971 37.453.539 29.428.917

Ponderea veniturilor din vânzarea mărfurilor în cifra de afaceri Vvm/CA*100 % 86,40 89,58 89,46 88,68 92,20

Ponderea producţiei vândute în cifra de afaceri Pv/CA*100 % 13,60 10,42 10,54 11,32 11,03

Ponderea cifrei de afaceri în total venituri CA/Vt*100 % 97,21 99,06 98,10 98,77 95,07

Tabel nr.1 – Cifra de afaceri

Din calculele efectuate și graficul realizat se poate constata faptul că cifra de afaceri a cunoscut o evoluție ascendentă în perioada 2007-2009, respectiv o evoluție descendentă în ultimii doi ani de analiză. Această descreștere se poate datora diminuării veniturilor din vânzarea mărfurilor vândute, în anul 2009 se înregistrau 57.483.930 lei, iar în 2011 27.133.708 lei.

În ceea ce priveşte ponderea cifrei de afaceri în total venituri, aceasta înregistrează valori foarte bune menţinându-se în ambele cazuri în jurul valorii de 98% ceea ce reflectă o foarte bună corelare a activităţii firmei cu obiectul general de activitate.

B. Analiza valorii adăugate

Analiza valorii adăugate prezintă interes pentru toţi agenţii economici, indiferent de domeniul de activitate, deoarece permite o bună evaluare a performanţelor si a eficienţei utilizării factorilor de producţie. Se poate spune astfel că valoarea adăugată exprimă, mai bine decât orice alt indicator, eficacitatea combinării factorilor de producţie muncă şi capital.

Valoarea adăugată poate fi calculată prin formula:

VA = Qex + Mc – Cint ,

unde:

- Qex = producţia exerciţiului;

- Mc = marja comercială;

- Cint = consumul intermediar.

Exemplu- având la bază datele prezentate în tabelul următor să se comenteze evoluția valorii adăugate :

Specificaţie Simbol UM 2007 2008 2009 2010 2010

Marja comercială Mc lei 2.910.454 4.494.021 4.976.731 3.463.686 3.098.613

Producţia exerciţiului Qex lei 5.202.182 5.888.276 6.769.422 4.239.880 4.541.257

Consumuri intermediare Cint lei 1.564.834 2.121.309 3.135.753 2.355.440 2.036.980

Valoarea adăugată VA= Mc+Pe-Csi lei 6.547.802 8.260.988 8.610.400 5.348.126 5.602.890

Tabel nr.2 – Valoarea adăugată

Valoarea adăugată, asemeni cifrei de afaceri, înregistrează în primii trei ani de analiză un trend ascendent, acest lucru se datorează în primul an atât creşterii activităţii de producţie cât şi a marjei comerciale, iar creşterea consumului intermediar nu influenţează în sens negativ evoluţia valorii adăugate.

Preview document

Analiza Eficienței și a Rentabilității unui Agent Economic - Pagina 1
Analiza Eficienței și a Rentabilității unui Agent Economic - Pagina 2
Analiza Eficienței și a Rentabilității unui Agent Economic - Pagina 3
Analiza Eficienței și a Rentabilității unui Agent Economic - Pagina 4
Analiza Eficienței și a Rentabilității unui Agent Economic - Pagina 5
Analiza Eficienței și a Rentabilității unui Agent Economic - Pagina 6
Analiza Eficienței și a Rentabilității unui Agent Economic - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Analiza Eficientei si a Rentabilitatii unui Agent Economic.doc

Alții au mai descărcat și

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar

Introducere Bugetul comunitar reprezintă totalitatea veniturilor și cheltuielilor pe care le deține statele membre ale Uniunii Europene. El...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Rentabilitatea și

INTRODUCERE Creştererea gradului de complexitate a activităţii economice a întreprinderilor, in contextul mecanismelor pietei, are implicatii...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Proiect pentru dezvoltarea activității la SC Amco-Otopeni SA finanțat prin credit BIRD

INTRODUCERE In condiţiile economiei de piaţă fostele întreprinderi mari de stat se confruntă cu probleme legate de adaptarea lor la cerinţele...

Studiu privind eficiența investițiilor de capital pentru modernizarea și dezvoltarea capacității de producție la SC Catex SA Călărași

INTRODUCERE Prezenta ucrare ratează osibilitatea odernizării i ezvoltării apacităţii e roducţie C CATEX” A ălăraşi rintr-o nvestiţie inanţată in...

Monografie MKB - Romexterra Bank

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca este înfiinţată în martie 1993 (conform legii...

Strategii manageriale privind creșterea rentabilității firmei aplicație la SC Conpet SA

CAPITOLUL I. EFICIENTA ECONOMICA 1.1. Conceptul de eficicienţă a producţiei şi investiţiilor 1.2. Necesitatea calculelor de eficienţă economică a...

Monografie Banca Comercială Română

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Studiu monografic efectuat pe exemplul BCR ERSTE - sucursala Iași

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Ai nevoie de altceva?