Analiza teoretică a controlului financiar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2880
Mărime: 96.62KB (arhivat)
Publicat de: Andreea A.
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. Capitolul I: Prezentarea controlului financiar ...4
  3. Capitolul II: Obiectivul și importanța controlului financiar ..6
  4. Capitolul III: Funcții ale controlului financiar ..7
  5. Capitolul IV: Principiile care stau la baza controlului financiar ..8
  6. Capitolul V: Analiza controlului financiar în România ...12
  7. Concluzii ..14
  8. Bibliografie ...15

Extras din referat

Introducere

Noțiunea de control financiar se regăsește în aproximativ toate domeniile de activitate manifestandu-se în condițiile desfășurării obiective ale finanțelor și prin prisma modificării controlului financiar, devenind astfel un instrument necesar activității manageriale, atât în econimie cât și în societate.

Funcționaliatea economiei de piață se bazează pe aplicarea și respectarea legilor, fiind necesar un control permanent, structurat și bine organizat în toate ramurile vieții economico-sociale. Fiind un lucru esențial, controlul oferă informațiile de bază a fundamentării deciziilor.

Această analiză se bazează pe prezentarea bazei teoretice a manifestarii sale, prin sistematizarea principiilor și a funcțiilor ce se regăsesc la baza organizării unui sistem integrat.

În cadrul acestui proiect, va fi prezentată concepția de control financiar, funcțiile controlului dar și principiile care stau la baza acestuia, el exercitându-se într-un mod cât mai concret, legal, specializat pentru eficiență și un maxim de rezultate pozitive.

CAPITOLUL I

Prezentarea Controlului Financiar

Controlul financiar se regăsește în toate activitățile organizatorice, acesta manifestându-se ca fiind un principu de bază a conducerii ajutând la îmbinarea acțiunilor individuale într-un tot organic și unitar.

Analiza și cunoașterea în permanență a stării patrimoniului și a capacității acestuia de a aduce profit ori falimet unor agenți economici este asigurată, în general, prin intemediul contabilității, dar mai în amănunt cu ajutorul controlului financiar.

Analiza teoretică și practică financiară, demonstrează faptul că în jurul finanțelor se regăsesc două funcții importante ce descriu conținutul, acestea fiind funcția de repartiție și funcția de control. Funcția de control constă în analiza raporturilor financiare, utilizând un control în formă bănească asupra totalității proceselor ale producției sociale.

La începutul sec XXI, Henry Fayol, considerat părintele științei conducerii, afirma că pentru a conduce o firmă, trebuie să se țină cont de 5 atribuții importante: controlul, prevederea, comanda, coordonarea și organizarea. Conform unor analize, observăm că mulți dintre conducătorii științei economice, îi conferă controlului o importanță mult mai mare în comparație cu celelalte atribute ce stau la baza conducerii controlului financiar.

1. Organizarea este definită prin modul de stabilitare a obiectivelor și modul prin care acestea urmează a fi îndeplinite, modul de selecționare a personalului și atribuirea angajaților la locurile de muncă ținând cont de drepturi, obligații și răspunderi.

2. Comanda i se atribuie conducatorului, având autoritate și putere de convingere asupra angajaților prin luarea în calcul a tuturor măsurilor și demersurilor care vor ajuta la îndeplinirea obiectivelor, conform regulior impuse.

3. Coordonarea ajută la găsirea unui punct comun, prin îmbinarea măsurilor și a inițiativelor care ajută la desfășurarea activității.

4. Prevederea constă în luarea în vedere a tuturor factorilor de perturbație și risc prin atenuarea sau eliminarea consecințelor a situațiilor neprevăzute.

5. Controlul presupune luarea măsurilor pentru îmbunătățirea activității, astfel conducătorul are rolul de supraveghetor și urmăritor asupra respectării și aplicării planului impus și a rezultatelor finale în raport cu obiectivele propuse.

Controlul financiar contribuie la păstrarea unei activități într-o stare de normalitate prin soluționarea problemelor cu privire la desfășurarea și dezvoltarea firmei în cele mai eficiente condiții. Acesta ajută la luarea în cunostiință a tuturor efectelor negative ce ar putea să afecteze conducerea eficientă și se bazează pe cunostința unei analize certe a realității și ajută la sesizarea mult mai rapidă a factorilor care au tendințe ineficiente prin stabiliarea unor condiții reale și legale.

El se manifestă ca funcție de perfecționare a modului de manevrare a patrimoniului, de organizare în conducerea întregii activități a agentului economic, prin informarea dinamică și exactă, reală și de a combate presupusele erori, dând o valoare ridicată și de calitate a deciziilor ce duc la rezultate bune.

Controlul financiar în economia concurențială are de apărat în prim plan trei aspecte de interes economico-financiar:

-interesele agenților economici având în vederea obținerea profitului;

- a terților agenți economici;

- interesele urmărite de stat.

Bibliografie

Controlul financiar în bănci, Sorin V.Mihăescu, Ed. SEDCOM LIBRIS, Iași 2004;

Controlul Financiar în firme, bănci, instituții, Sorin V.Mihaescu, Ed. SEDCOM LIBRIS, Iași 2006;

Controlul Financiar, expertiză contabilă și audit, Elena Dobre, Ed. EX PONTO, Constanța 2003.

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/Obiectul-si-functiile-controlu974.php

http://www.justice.gov.md

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=8048

Preview document

Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 1
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 2
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 3
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 4
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 5
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 6
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 7
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 8
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 9
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 10
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 11
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 12
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 13
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 14
Analiza teoretică a controlului financiar - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Analiza teoretica a controlului financiar.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza conținutului bilanțului contabil

INTRODUCERE Terminologia „Bilanțul contabil” este motivată de faptul că modelul propriu bilanțului caracterizează patrimoniul în totalitatea sa și...

Considerații generale privind noțiunea de control și formele sale

INTRODUCERE In prim plan aceasta lucrare tine sa evidentieze aspectele generale legate de noitiunea de control, incepand acest lucru prin scurta...

Control Financiar Extern

Noţiunea de control provine din expresia „contra rolus” care înseamnă verificarea actului original după duplicatul care se încredinţează în acest...

Procedee și tehnici de control financiar

În epoca modernă, controlul capătă o importanță deosebită fiind exercitat în virtutea dreptului inalienabil al societății de a-și apăra interesele...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Sistemul Metodologic de Exercitare a Controlului Financiar

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.1. CONCEPTUL GENERAL AL CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢA Economia de piaţă, în esenţa sa este o...

Proiect Audit

Am analizat in detaliu capitolul 1 in prima parte a referatului, si am continuat in cea de-a doua parte cu tratarea unei cerinte din celorlalte 29...

Liberalizarea Financiară și Dilemele Politicii Monetare

Introducere Delicat şi dificil în acelaş timp, domeniul financiar şi cel monetar au atras mereu atenţia cercetatorilor de marcă de pretutindeni,...

Organizarea activității de control financiar în Germania

Introducere Actualitatea temei cercetării. Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, șia creat din cele mai vechi timpuri sisteme de...

Controlul Faptic prin Inventariere la SC PaulaCosmetics SA

ABSTRACT Lucrarea abordează noţiunea de control financiar faptic ca fiind una dintre cele mai utilizate forme de control financiar pentru...

Controlul Financiar Ulterior de Gestiune

Cap.1 Organizarea şi programarea controlului financiar ulterior de gestiune Controlul este o activitate preponderent practică şi identifică...

Evaluarea Procesului de Gestiune a Riscurilor Financiare

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea sunt realităţi care au însoţit societatea umană pe tot parcursul dezvoltării sale. În vremurile de astăzi,...

Analiza teoretică a aparitiei, organizării și exercitării controlului financiar bancar

1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE CONTROL FINANCIAR ȘI APARIȚIA ACESTUIA 1.1 Conceptul de Control Financiar Noțiunea de control derivă din expresia...

Ai nevoie de altceva?