Proiect Audit

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 25565
Mărime: 171.40KB (arhivat)
Publicat de: Antim Constantin
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Boulescu

Cuprins

 1. Cap Întrebare/
 2. test Formulare intrebare/test:
 3. 1 - Nu.Este luat ca temă-proiect
 4. 2 1.b. Prezentaţi şi argumentaţi aplicativ, pe exemplul unei entităţi economice, responsabilităţile managementului şi acolo unde este cazul ale guvernaţei, cu privire la prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor
 5. 3 b Enunţaţi şi explicitaţi principiile generale ale unui angajament de audit.
 6. 4 1 Ce se înţelege prin angajamentul de audit al situaţiilor financiare ?
 7. 5 3.c. Explicaţi procedurile cu privire la: monitorizare.
 8. 6 2.b. Efectuaţi studii de caz privind documentaţia de către auditor cu privire la: cunoaşterea entităţii şi mediului său şi evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă
 9. 7 8.d. Explicaţi şi exemplificaţi: incapacitatea auditorului de a finaliza angajamentul ca urmare a unei denaturări apărute din fraudă sau fraudă suspectată.
 10. 8 4 Raportarea neconformităţii situaţiilor financiare cu legile şi reglementările în vigoare către managementul entităţii auditate şi utilizatorii raportului de audit al situaţiilor financiare.
 11. 9 2 Prezentaţi, conceptual şi aplicativ, durata comunicării şi forma de comunicare, de către auditor, a problemelor de audit de interes pentru guvernanţă.
 12. 10 3.b Efectuaţi studiu de caz privind comunicarea, de către auditor celor însărcinaţi cu guvernanţa şi managementul, a problemelor de audit referitoare la: denaturări ale situaţiilor financiare rezultate din fraudă, fraudă suspectată sau eroare;
 13. 11 4 Care sunt procedurile de evaluare a riscului în vederea cunoaşterii entităţii şi mediului său, inclusiv a controlului intern al acesteia?
 14. 12 5.b. Explicaţi şi argumentaţi aplicativ: relaţia dintre pragul de semnificaţie şi riscul de audit
 15. 13 A.5. Care sunt elementele/aspectele ce pot fi luate în considerare de către auditor cu privire la timpul/durata altor proceduri de audit ca răspuns la riscurile evaluate de denaturare semnificativă?
 16. 14 4 Proiectanţi un raport al auditorului firmei prestatoare de servicii şi indicaţi modul în care se va lua în considerarea de către auditorul entităţii.
 17. 15 5.a. Elaboraţi studii de caz pe tipuri de proceduri de audit şi anume: inspecţia înregistrărilor şi a documentelor
 18. 16 2.a. Elaboraţi studiu aplicativ cu considerente specifice de audit referitoare la: participarea la inventarierea stocurilor
 19. 17 1 Confirmarea externă: definire, necesitate în audit, situaţii în care este utilizată, credibilitatea confirmărilor externe ca probe de audit. Exemplificări privind utilizarea confirmării externe în legătură cu soldurile conturile şi componentele acestora.
 20. 18 2 Ce includ procedurile analitice de audit?
 21. 19 5 Care sunt mijloacele adecvate, disponibile auditorului, de selectare a elementelor pentru testare în vederea obţinerii probelor de audit?
 22. 20 3.a. Care sunt regulile şi recomandările standardului Internaţional de Audit „Auditul estimărilor contabile” cu privire la natura estimărilor contabile
 23. 21 5 Utilizarea serviciilor unui expert pentru evaluarea şi prezentarea de informaţii privind valoarea justă.
 24. 22 4 Declaraţiile managementului cu privire la părţile afiliate şi tranzacţiile cu părţi afiliate, cu elemente aplicative
 25. 23 2.c. Prezentaţi elemente adecvate şi, dacă este posibil, exemplificări cu caracter aplicativ, de audit cu privire la evenimente descoperite după emiterea situaţiilor financiare
 26. 24 5.a Lucrarea aplicativă privind concluziile auditului şi raportarea cu privire la principiul continuităţii activităţii în următoarele ipoteze principiul continuităţii activităţii este considerat adecvat, dar există o incertitudine semnificativă;
 27. 25 5 Elementele de bază şi documentaţia declaratei managementului ca probă de audit.
 28. 26 3.e. Luarea în considerare a activităţii auditului intern - momentul colaborării şi coordonarea
 29. 27 2 Redactarea unui raport al auditorului pe exemplul unei entităţi economice
 30. 28 4.b. Rapoarte ale auditorului asupra unor componente ale situaţiilor financiare situaţia participării la profit
 31. 29 → Raspunderea ca modalitate de finalizare a controlului financiar
 32. Întrebări şi teste pentru evaluarea pregătirii

Extras din proiect

Am analizat in detaliu capitolul 1 in prima parte a referatului, si am continuat in cea de-a doua parte cu tratarea unei cerinte din celorlalte 29 de capitole. In ultimul capitol ales optional de mine am tratat „raspunderea ca modalitate de finalizare a controlului financiar”. Parere personala: a fost cel mai complex referat intalnit de mine pana acum, foarte multa munca sa culegi informatiile. Deasemea, la unele din cerinte se pornea de la parte teoretica si noi trebuia sa ne-o imaginam pe cea practica. La studiile de caz: tot ce este facut pe firma S.C. Avmed Nav S.R.L este real, sumele nu sunt inventate- provin din proiectul meu de licenta. M-am inspirat din standarde din legi, carti si internet. Daca ar fi sa-mi dau un calificativ, as spune- bine.

INTREBAREA NUMARUL 1: Ce se înţelege prin audit, pe ce bază se derulează şi ce cuprinde obiectul său?

1. Conceptul general şi categoriile de audit

1.1. Conceptul general de audit

Denumirea de audit isi are originea in latinescul „audiere”, care inseamna a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta.

De fapt, termenul de conotatie anglo-saxona, acopera in esenta aceeasi idee ca si termenii de revizie, verificare sau control, dar lui i se asociaza adesea conceptele de calitate, de rigoare, modernism, calificare.

Activitatea de audit reprezinta o examinare profesionala a unei informatii, activitati sau operatiuni in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate.

Organizatiile economice si sociale au produs intotdeauna informatii contabil financiare. Nevoia de a verifica aceste informatii implica un control al conturilor, o reviziure a acestora, o examinare critica efectuata de persoane de specialitate independente.

Pe baza probelor de audit, auditorii emit în raportul de audit o opinie responsabilă şi independentă prin apelarea la criterii de evaluare care rezultă din reglementările legale sau din buna practică recunoscută unanim în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea unitatea auditată.

Realizarea oricarei misiuni de audit la organizatiile economice, implica existenta unor reguli precise, formalizate, cunoscute si acceptate de emitatorii si receptorii informatiei supuse auditului. Aceste reguli sunt definite la nivel general pe bază de standarde naţionale sau internaţionale.

Obiectul auditului il constituie entităţile economice, programe, activităţi, tranzacţii si operaţiuni

Evaluarea şi interpretarea rezultatelor obţinute se efectuează prin luarea în considerare a criteriilor de evaluare si a principiile sănătoase de management, respectiv buna practică managerială recunoscută de specialişti în domeniu.

INTREBAREA NUMARUL 2: Care sunt categoriile de audit şi cum se definesc?

În raport cu obiectivul şi aria de aplicabilitate, auditul poate fi: de conformitate sau legalitate, de atestare financiară, al performanţelor sau rezultatelor, operaţional, de gestiune etc.

2.1 Categoriile de audit

2.1.1 Auditul conformităţii sau legalităţii

2.1.2. Auditul de atestare financiară – auditul financiar

2.1.3. Auditul performanţei sau al rezultatelor

2.1.4. Auditul operaţional

Preview document

Proiect Audit - Pagina 1
Proiect Audit - Pagina 2
Proiect Audit - Pagina 3
Proiect Audit - Pagina 4
Proiect Audit - Pagina 5
Proiect Audit - Pagina 6
Proiect Audit - Pagina 7
Proiect Audit - Pagina 8
Proiect Audit - Pagina 9
Proiect Audit - Pagina 10
Proiect Audit - Pagina 11
Proiect Audit - Pagina 12
Proiect Audit - Pagina 13
Proiect Audit - Pagina 14
Proiect Audit - Pagina 15
Proiect Audit - Pagina 16
Proiect Audit - Pagina 17
Proiect Audit - Pagina 18
Proiect Audit - Pagina 19
Proiect Audit - Pagina 20
Proiect Audit - Pagina 21
Proiect Audit - Pagina 22
Proiect Audit - Pagina 23
Proiect Audit - Pagina 24
Proiect Audit - Pagina 25
Proiect Audit - Pagina 26
Proiect Audit - Pagina 27
Proiect Audit - Pagina 28
Proiect Audit - Pagina 29
Proiect Audit - Pagina 30
Proiect Audit - Pagina 31
Proiect Audit - Pagina 32
Proiect Audit - Pagina 33
Proiect Audit - Pagina 34
Proiect Audit - Pagina 35
Proiect Audit - Pagina 36
Proiect Audit - Pagina 37
Proiect Audit - Pagina 38
Proiect Audit - Pagina 39
Proiect Audit - Pagina 40
Proiect Audit - Pagina 41
Proiect Audit - Pagina 42
Proiect Audit - Pagina 43
Proiect Audit - Pagina 44
Proiect Audit - Pagina 45
Proiect Audit - Pagina 46
Proiect Audit - Pagina 47
Proiect Audit - Pagina 48
Proiect Audit - Pagina 49
Proiect Audit - Pagina 50
Proiect Audit - Pagina 51
Proiect Audit - Pagina 52
Proiect Audit - Pagina 53
Proiect Audit - Pagina 54
Proiect Audit - Pagina 55
Proiect Audit - Pagina 56
Proiect Audit - Pagina 57
Proiect Audit - Pagina 58
Proiect Audit - Pagina 59
Proiect Audit - Pagina 60
Proiect Audit - Pagina 61
Proiect Audit - Pagina 62
Proiect Audit - Pagina 63
Proiect Audit - Pagina 64
Proiect Audit - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Proiect Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Te-ar putea interesa și

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM

Introducere La etapa actuala de dzvoltare a societatii, volumul informatiilor depaseste capacitatile omului de a le prelucra. Deci, eladorarea...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Ai nevoie de altceva?