Cheltuieli Publice pentru Învățământ

Referat
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5223
Mărime: 36.23KB (arhivat)
Publicat de: Sever Marton
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Miricescu
Sunt descrise modalitatile de finantare a sistemului de invatamant si cheltuielile facute de stat in acest sens.

Cuprins

  1. Cap. I. Introducere. Caracterizare generală.
  2. 1.1. Clasificarea cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale
  3. 1.2. Sursele de finanţare a cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale
  4. Cap. II. Cheltuieli publice pentru învăţământ
  5. 2.1 Factorii ce influenţează cheltuielile pentru învăţământ
  6. 2.2. Caracterizarea învăţământului în România
  7. Cap. III. Finanţarea sistemului de învăţământ
  8. 3.1. Mecanisme de finanţare a sistemului de învăţământ în Uniunea Europeană
  9. 3.2. Organizarea sistemului de învăţământ din România

Extras din referat

Capitolul I. Introducere. Caracterizare generală.

Politica socială a fiecărui stat urmăreşte asigurarea resurselor financiare publice pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei.

In America şi Europa a apărut, după cel de-al Doilea Război Mondial, o doctrină politică denumită “stat-providenţa”. Aceasta este definita ca fiind modul de organizare a unei societăţi care garantează membrilor săi un maxim de protecţie socială şi securitate economică cu ajutorul unei redistribuiri a impozitelor şi taxelor încasate. In practică, pentru a se asigura satisfacerea nevoilor sociale, autorităţile publice şi locale organizează unele acţiuni monitorizate cu ajutorul unor instituţii publice. Aceste nevoi sociale se referă în principal la învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială propriu-zisă.

Cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale sunt cele care asigură în mod gratuit, cu plata redusă sau sub forma transferurilor băneşti, finanţarea unor servicii destinate educaţiei şi instrucţiei copiilor şi tinerilor, ridicarea calificării profesionale, asistenţă medicală, ridicarea nivelului cultural, artistic şi de civilizaţie a membrilor societăţii.

Cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale au un rol economic şi social; evoluţia acestora este consecinţă a dezvoltării economice a ţării, iar volumul lor este impus de factorul demografic. Se cunoaşte faptul că în ţările slab dezvoltate se înregistrează un spor demografic, se menţine o creştere moderată a PIB astfel încât nivelul cheltuielilor social-culturale pe locuitor este foarte mic sau este în descreştere, iar în ţările dezvoltate efectul este invers.

1.1. Clasificarea cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale

Cheltuielile pentru acţiuni social-culturale se referă la: cheltuielile pentru învăţământ; pentru cultură, religie, acţiuni sportive şi de turism; pentru sănătate, pentru securitate socială (asistenţă socială, alocaţii, pensii şi indemnizaţii, asigurările sociale de stat, ajutor de şomaj), alte cheltuieli social-culturale.

Repartizarea cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale pe elementele de structura menţionate, se aproba prin Legea bugetului de stat, iar procentul acestora faţă de totalul cheltuielilor diferă de la o ţară la alta în funcţie de nivelul de dezvoltare a fiecăreia: în cadrul unor ţări dezvoltate din punct de vedere economic, ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile cu securitatea socială (între 32 – 80% din totalul cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale); în cazul unor ţari în curs de dezvoltare ponderea cea mai mare o deţin cheltuielile publice pentru învăţământ ( circa 49%).

În România, în proiectul Bugetului de stat pentru 2007, din totalul cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale de 23.097,7 mil. lei, pentru învăţământ s-au alocat 8.220,5 mil. lei, reprezentând 35,6 %.

Interdependenta dintre elementele cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale este indirect percepută ca efect în creşterea economică astfel: pe de o parte, creşterea eficienţei învăţământului de toate gradele însoţită de măsuri adecvate pe linia ameliorării tuturor celorlalte acţiuni social-culturale are efect asupra creşterii economice, iar, pe de altă parte, efectul agregat al investiţiilor în resursele umane conduce la creşterea PIB care, de altfel, constituie baza pentru alocarea unor sume mai mari pentru acţiunile social-culturale.

1.2. Sursele de finanţare ale cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale

Sursele de finanţare ale cheltuielilor pentru acţiuni social-culturale, implicit ale cheltuielilor cu învăţământul pot fi grupate în:

- publice sau private

- interne sau externe

Acestea pot fi:

- fonduri bugetare, adică de la bugetul de stat şi bugetele locale, cum este şi cazul României;

- cotizaţii sau contribuţii suportate de persoane fizice şi juridice şi care alimentează fondurile financiare speciale (fondul de şomaj, fondurile asigurărilor sociale ş.a.)

- fonduri proprii ale unităţilor publice şi/sau private folosite pentru pregătirea profesională a personalului, protecţia muncii ş.a.;

- fonduri ale organizaţiilor nonguvernamentale, fără scop lucrativ;

- resurse financiare externe care pot fi sau nu rambursabile (PHARE, UE .ş.a.). PHARE a fost accesat şi în România în perioada de după 1994. Un exemplu de astfel de proiect care a fost acceptat ca fiind exigibil a fost denumit “Dezvoltarea Resurselor umane” şi a avut ca scop dezvoltarea abilităţilor forţei de muncă şi facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă. Numai pentru acest proiect au fost alocate 16 milioane de euro, din care 12 milioane de euro din fonduri ale UE, iar 4 milioane de euro acordate de guvernul României prin bugetul de stat. Obiectul acestui proiect a fost realizarea de investiţii în sectoarele (localităţile) care se confruntă cu o restructurare industrială severă, pentru recalificarea, reorientarea forţei de muncă.

Aşa cum ţările dezvoltate îşi revizuiesc strategiile politicilor sociale, aşa şi ţara noastră tinde să subordoneze politicile sale sociale principiilor eficienţei economice şi mecanismelor pieţei. Se consideră că ajutoarele sociale directe trebuie să se acorde limitat pentru a nu “incita la nemuncă” sau intervenţia statului în plan social trebuie să asigure numai compensarea efectelor negative ale concurenţei în acest domeniu.

Capitolul II. Cheltuieli publice pentru învăţământ.

3.2 Factorii ce influenţează cheltuielile pentru învăţământ

învăţământul se dezvoltă în concordanţă cu cerinţele etapelor de dezvoltare economico-socială a fiecărei ţări şi cu scopul egalizării condiţiilor de instruire şi educare a populaţiei. Creşterea volumului cheltuielilor publice pentru învăţământ este determinată de mai mulţi factori care acţionează interdependent:

- factori demografici: Creşterea numerică a populaţiei - pe glob a ajuns la 6 miliarde de locuitori - a condus la creşterea populaţiei şcolare, a cadrelor didactice, determinând creşterea cheltuielilor pentru învăţământ pe glob.

- factori economici: Dezvoltarea economica (De) este rezultatul modernizării şi perfecţionării proceselor tehnologice, creşterea calităţii forţei de muncă cu studii medii şi superioare. Toate acestea au impus modernizarea învăţământului, sporirea mijloacelor tehnice, a aparaturii moderne necesare proceselor instructive şi intensificarea utilizării acestora.

De = creştere PIB = creştere cheltuieli cu învăţământul

- factori sociali si politici: Aici ne referim la politica unui guvern privind nivelul învăţământului obligatoriu, la resursele şi facilităţile acordate atât elevilor şi profesorilor, cât şi instituţiilor de învăţământ de stat, la eradicarea totală a analfabetismului (în România eradicarea analfabetismului a ajuns la 97,2% ocupând loc I în rândul ţărilor dezvoltate).

Preview document

Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 1
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 2
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 3
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 4
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 5
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 6
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 7
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 8
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 9
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 10
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 11
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 12
Cheltuieli Publice pentru Învățământ - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Cheltuieli Publice pentru Invatamant.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Cheltuielilor Publice în România

1. Cheltuielile publice – concept si trasaturi Conceptul de cheltuieli publice este indisolubil legat de conceptul de sector public, care poate fi...

Impactul cheltuielilor publice pentru educație asupra activității economice

CAPITOLUL 1 NOTIUNEA DE CHELTUIALA PUBLICA SI CRITERII DE CLASIFICARE 1.1 Notiunea de « cheltuiala publica » In cea mai restrictiva abordare a...

Cauzele creșterii cheltuielilor publice

In cadrul acestui proiect ne-am propus sa analizam cauzele cresterii cheltuielilor publice, intrucat prin acestea sunt reflectate preferintele...

Cheltuielile Publice pentru Invățământ

1. Cheltuielile publice Cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice, si anume, aceea a...

Surse de Finanțare a Cheltuielilor socio-culturale

Surse de finanţare a cheltuielilor socio-culturale Satisfacerea nevoilor cu caracter social reprezintă o componentă importantă a politicii sociale...

Finanțarea cheltuielilor pentru educație

Cadrul legal general pentru organizarea, administrarea şi funcţionarea educaţiei în România este stabilit prin Constituţie, Legea Învăţământului...

Cheltuieli publice pentru educație

Capitolul I – Date generale privind cheltuielile publice ,,Resursele financiare, la nivel naţional, cuprind ansamblul resurselor financiare ale...

Finanțe Publice

Cuvânt înainte Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strîns legate de apariţia şi consolidarea statului. Ştiinţa finanţelor publice este o ramură...

Te-ar putea interesa și

Cheltuieli publice pentru învățământ - studiu de caz

Continutul notiunii de cheltuiala publica Intr-o viziune traditionala a finantelor publice, cheltuiala publica are o situatie paradoxala: pe de o...

Cheltuieli Publice pentru Învățământ

1.Introducere Pentru realizarea practică a deciziilor publice, statul, colectivitățile locale și alte entități publice ocazionează costuri...

Eficiența cheltuielilor publice pentru educație - învățământ

1.1 Conţinutul economic Cheltuielile pentru învăţământ reprezintă prima grupă de cheltuieli cu cea mai mare pondere în bugetul statului....

Cheltuielile Publice pentru Invățământ

1. Cheltuielile publice Cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice, si anume, aceea a...

Eficiența Cheltuielilor Publice pentru Educație

Capitolul I. Introducere. Caracterizare generală. Politica socială a fiecărui stat are ca scop asigurarea resurselor financiare publice pentru...

Eficiența Cheltuielilor Publice pentru Educație - Învățământ

Eficienţa cheltuielilor publice pentru educaţie – învăţământ 1. Abordarea teoretică a eficienţei cheltuielilor publice 1.1. Eficienţa...

Eficiența Cheltuielilor Publice pentru Învățământ

Introducere Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă bănească manifestate între stat pe de o parte şi persoane fizice şi...

Finanțarea cheltuielilor publice pentru învățământ

Introducere Cheltuielile bugetare pentru învățământ constituie o componentă definitorie a cheltuielilor cu caracter social-cultural, ocupând un...

Ai nevoie de altceva?