Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2120
Mărime: 62.47KB (arhivat)
Publicat de: Corina D.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. Introducere ...3
 2. Capitolul I-Abordari teoretice despre cheltuielile cu serviciile publice generale .4
 3. Capitolul II-Calculul indicatorilor de volum, dinamica, structura, valoare nominala,valoare reala 5
 4. II.1- Indicatorii de nivel ...6
 5. II.2-Indicatori de structura ... 8
 6. II.3- Indicatori ai dinamicii (ai evolutiei) .8
 7. II.4-Indicatorul privind corespondenta dintre modificarea cheltuielilor publice si modificarea PIB ...10
 8. II.5-Elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB ..11
 9. Capitolul III-Rezultate finale și interpretări ...12
 10. III.1- Rezultate finale ..12
 11. III.2- Interpretari .12
 12. Bibliografie .15

Extras din referat

Introducere

În România, cheltuielile cu serviciile publice generale sunt înscrise în bugetul administrației centrale de stat, și în bugetele locale, în două poziții distincte: cheltuieli cu ordinea publică și siguranță națională și cheltuieli pentru administrația statului, delimitate, la rândul lor, pe categorii ale instituțiilor (președinție, putere legislativă, organe judecătorești și procuratura, organe ale puterii executive s.a.).

Întretinerea aparatului administrației de stat necesită cheltuieli din ce în ce mai mari, atât că urmare a creșterii numerice a acestuia, cât și a înzestrarii lui cu mijloace moderne.

Pe de altă parte, creșterea absolută a populației și afluență acesteia către zonele urbane unde, de regulă, pulsează viață economică, ridică probleme din ce în ce mai mari cu caracter edilitar gospodăresc, social-economic și administrativ. Dezvoltarea economiei și extinderea așezărilor pe orizontală și pe verticală, concomitent cu creșterea gradului de urbanizare, cu accelerarea deplasării în spațiu a oamenilor, a mărfurilor și informațiilor, a determinat adaptarea formelor de administrație la specificul condițiilor social-economice și tehnice contemporane.

Complexitatea vieții economice și sociale, apariția și accentuarea fenomenelor de criză, a perturbațiilor în echilibrul social, în comportamentul civic al unor grupuri ale populației, toate acestea conduc la sporirea numărului persoanelor ocupate în aparatul administrativ de stat, în organele de poliție, jandarmerie și la creșterea costului administrației publice, determinând, implicit, sporirea cheltuielilor publice aferente aparatului administrativ și de ordine internă.

Capitolul I

Abordări teoretice despre cheltuielile cu serviciile publice generale

În literatură autohtonă străînă și în literatură economică de specialitate întâlnim mai multe definiții date cheltuielilor publice :

1) Cheltuiala publică este etapă următoare constituirii fondurilor publice și se referă la distribuirea acestor resurse către diferite obiective sociale sau economice.

2) Cheltuielile publice exprimă relații bănești care se manifestă între stat pe de o parte și persoanele fizice și juridice pe de altă parte.

3) Cheltuielile publice sunt acte și operațiuni de întrebuințare a fondurilor bănești necesare statului și altor colectivități publice, în scopul și cu finalitatea întreținerii materiale a organelor de stat și serviciilor publice generale satisfacerii trebuintelor socio-culturale și a celorlalte necesități colective.

4) Cheltuielile publice reprezintă opțiunile politice ale statului.

Cheltuielile pentru serviciile publice au destinația de a satisface nevoile sociale ce privesc realizarea unor servicii fie sub formă gratuită, fie cu plata redusă pentru anumite categorii sociale, grupuri sociale sau întreagă populație.

Asemenea cheltuieli sunt legate deci de serviciile pe care le execută sau le pot execută autoritățile sau instituțiile publice.

În conformitate cu legea finanțelor sau cu anumite legi anuale ce privesc bugetul de stat, aceste cheltuieli se clasifică în patru mari categorii , în ordinea mărimii lor, din bugetul annual astfel:

1. Cheltuieli social-culturale;

2. Cheltuieli de apărare, ordine și siguranță public;

3. Cheltuieli cu servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape;

4. Cheltuieli cu autoritățile publice.

Cheltuielile de acest tip sunt ocazionate de necesitatea existenței unor organe specializate, rezultate din însăși existența statului. Acestea sunt organe ale puterii și administrației publice în care se includ:

- instituția prezidențială sau monarhică;

- organele puterii legislative centrale sau locale (parlamentul și camerele sale, consiliile locale);

- organele puterii judecătorești în țară noastră (Ministerul Justiției și structura să de Tribunale, Judecătorii, Curți de Apel, Curtea Supremă de Justiție și Ministerul Public);

- organele executive centrale sau locale (Guvern, Ministere, prefecturi, primarii, pentru țară noastră aici se includ și Curtea de Conturi, Curtea Constituțională, Avocatul poporului, alte agenții).

Și această categorie de cheltuieli publice, manifestă tendința de creștere de la o perioada la altă, că și celelalte cheltuieli publice.

Bibliografie

I. Carti

- Moroșan Gheorghe., Finanțe Generale, vol.1

II. Site-uri web

- www. biblioteca.regielive.ro

- www.mf.ro

- www.insse.ro

Preview document

Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 1
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 2
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 3
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 4
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 5
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 6
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 7
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 8
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 9
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 10
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 11
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 12
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 13
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 14
Evoluția cheltuielilor cu serviciile publice generale - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • Evolutia cheltuielilor cu serviciile publice generale.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Bugetului Local al Municipiului Turda

I N T R O D U C E R E Autonomia financiară a unităţilor administrativ- teritoriale a fost consacrată internaţional prin conceptul ,, resurselor...

Cheltuieli Publice pentru Învățământ

1.Introducere Pentru realizarea practică a deciziilor publice, statul, colectivitățile locale și alte entități publice ocazionează costuri...

Cheltuieli pentru servicii publice generale, ordine publică, siguranță națională - nivel, structură, dinamică

Sistemul cheltuielilor publice Cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice, si anume aceea...

Analiza Structurilor și Dinamicii Cheltuielilor Publice din Bugetul de Stat

I.Concepte privind cheltuielile publice: Notiune de cheltuiala publica s-a contuat pe fundalul aparitiei si evolutiei consumului de resurse, cu...

Bugetul Primăriei Cluj Napoca

CAP1. BUGETUL DE STAT 1.1Notiuni generale Bugetul de stat sau bugetul public este un document, un plan sau o balanță în care se prevăd sumele de...

Cheltuielile Publice

1) Definitia cheltuielilor publice si continutul economic. Functia fiscala a finantelor publice ne arata faptul ca dupa colectarea resurselor...

Studiu privind impozitele directe

Introducere Lucrarea de față analizează impozitele directe la nivel micro și macroeconomic și presiunea fiscală pe care o suportă contribuabilul,...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Bugetar Public și Raporturile dintre Componentele Sale

Capitolul 1. Delimitari conceptuale vizând conţnutul şi semnificaţiile sistemului bugetar public 1.1 Definirea sistemului bugetar public...

Analiza Bugetului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Introducere Am ales această temă de lucrare, pentru că este o problemă de mare actualitate. Date fiind importanţa şi complexitatea temei, mi-am...

Organizarea gestiunii financiare la Primăria Municipiului Iași

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Istoria acestui judeţ este marcată de numeroase monumente şi...

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul unei instituții publice

În procesul de reformă început în anul 1990, România a suferit schimbări profunde, tranziţia în sine a determinat constrângeri severe asupra...

Analiza bugetului local Pitești

Cap I. Prezentarea orasului 1.1 Cadrul natural Municipiul Pitesti, resedinta a judetului Arges, este situat in partea central-sudica a Romaniei,...

Studiu privind eficientizarea activității unei instituții - studiu de caz Primăria Tomești, Iași

Capitolul 1 Organizarea şi funcţionalitatea primăriei Tomeşti, judeţul Iaşi. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi...

Analiza de Buget a Italiei - Studiu de Caz

- Evolutia cheltuielilor Guvernului General - date absolute Cheltuielile efectuate de serviciile publice generale din Italia au avut evolutii...

Ai nevoie de altceva?