Finanțe publice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4121
Mărime: 42.58KB (arhivat)
Publicat de: Victoria M.
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. Introducerea ...2
 2. Caracteristica impozitelor directe ..4
 3. Impozite reale 6
 4. Impozite personale .6
 5. Impozitele personale pe venit 7
 6. Impozitul pe avere .9
 7. Impozitul pe bunuri imobiliare în Republica Moldova .10
 8. Dubla impunere internațională ..10
 9. Concluzii 12
 10. Bibliografie 13

Extras din referat

Introducere

Instituirea statului modern s- a înfăptuit prin implimentarea impozitului sau mai exact, prin reglamentările legale privind dreptul de a încasa aceste plăți.

Sistemele fiscale evoluează continuu spre o aspirație râvnită de umanitate de milenii - echitatea. Această ascensiune este anevoiasă, uneori întâmplându-se și alunecări înapoi. La atingerea obiectivului justeței, dreptății, corectitudinii în fiscalitate contribuie impunerea directă. Impozitele directe în prezent s-au extins esențial și s-au diversificat amplu, devenind majoritare în veniturile publice în țările cu economie dezvoltată. În economiile de tranziție, sistemele de impunere directă sunt abia în devenire, fapt ce actualizează studierea aspectelor teoretice și practice ale impozitelor directe.

Sistemul fiscal reprezintă o strategie unică în sistemul financiar al Republicii Moldova. Conform Codului fiscal (art. 2) sistemul fiscal reprezintă totalitatea impozitelor și taxelor, a principiilor, formelor și metodelor de stabilire, modificare și anulare a acestora precum și totalitatea măsurilor ce asigură achitarea lor.

Unii economiști teoreticieni consideră că sistemul fiscal trebuie privit mai larg și că el include următoarele elemente:

- sistemul de impozite

- aparatul fiscal

- legislația fiscală

Toate aceste verigi sunt strâns legate între ele, deoarece în baza legislației fiscale activează aparatul fiscal, având ca scop utilizarea impozitelor ca surse de venit ale statului. Eficiența sistemului fiscal depinde de situația reală a fiecărui element al lui. În sistemul de impozite trebuie să se respecte unele principii, cum sunt:

- echitatea - tratarea egală a persoanelor fizice și juridice, care activează în condiții similare, în vederea asigurării sarcinii fiscale egale;

- neutralitatea - asigurarea prin legislația fiscală a condițiilor egale investitorilor, capitalului autohton și strain;

- simplețea procedeelor și metodelor de determinare a tuturor elementelor de impunere;

- certitudinea impunerii - existența de norme juridice clare, care exclud înterpretările arbitrare, pentru a permite contribuabililui posibilitatea analizei a influienței deciziilor de management financiar asupra sarcinii lui fiscal;

- stabilitatea fiscală - efectuarea modificărilor și completărilor legislației fiscale să nu fie efctate pe parcursul unui exerițiu (an) fiscal și modoficările să fie de lungă durată;

- eficiența impunerii - perceperea impozitelor și taxelor să se efectueze cu minim cheltuieli, cât mai acceptabile pentru contribuabil.

Aparatul fiscal trebuie să dirijeze activitatea de instruire a contribuabililor în materie de impozit, să coordoneze așezarea și perceperea corectă a impozitelor.

Sistemul de impunere trebuie să asigure stabilitatea impozitelor și a taxelor, să propună un nivel optimal al fiscalității, care nu ar stopa activitatea economică și nu ar agrava situația materială a populației. Legislația fiscală este chemată să stabilească normele juridice de instituire a impozitelor și sancțiunilor pentru nerespectarea disciplinei fiscale. Sistemul de impunere reprezintă totalitatea impozitelor, taxelor și altor plăți, concepute în conformitate cu legislația fiscală în vigoare. În conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova există următoarele criterii:

după trăsăturile de fond și formă:

- directe

- indirecte

după instituțiile ce le administrează:

- generale de stat

- locale

Această clasificare se poate modifica de la o perioadă la alta în conformitate cu modificările Codului fiscal. Sistemul de impozitarea prevede ca unul și același obiect să fie impus numai cu un singur impozit și numai o singură dată, pentru perioada fiscală respectivă stabilită de lege.

Acest studiu are ca obiectiv abordarea detaliată a impozitelor directe la formarea veniturilor publice.

Bibliografie

Sistemul de impunere trebuie să asigure stabilitatea impozitelor și a taxelor, să propună un nivel optimal al fiscalității, care nu ar stopa activitatea economică și nu ar agrava situația

Preview document

Finanțe publice - Pagina 1
Finanțe publice - Pagina 2
Finanțe publice - Pagina 3
Finanțe publice - Pagina 4
Finanțe publice - Pagina 5
Finanțe publice - Pagina 6
Finanțe publice - Pagina 7
Finanțe publice - Pagina 8
Finanțe publice - Pagina 9
Finanțe publice - Pagina 10
Finanțe publice - Pagina 11
Finanțe publice - Pagina 12
Finanțe publice - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Finante publice.docx

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Fiscalitatea și Comportamentul Contribuabilului

Cap.1 Elemente de teorie fiscală 1.1 Definirea taxelor şi impozitelor Apariţia şi evoluţia impozitelor poate fi caracterizată ca un proces...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Descentralizarea și Autonomia Finanțelor Publice Locale

CAPITOLUL I FINANTELE PUBLICE LOCALE-IN CONTEXTUL PROCESULUI DESCENTRALIZARII FINANCIARE 1.Conceptul finantelor publice locale pe plan...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Studiu Privind Veniturile și Cheltuielile Publice ale României

Structura bugetelor publice Bugetele publice se compun din două părţi: partea de venituri şi partea de cheltuieli. Evidenţierea distinctă a...

Sursele de finanțare a bugetului de stat

1.INTRODUCERE Bugetul de stat constituie principala componentă a sistemului bugetar. În economia modernă, bugetul de stat nu mai constituie un...

Ai nevoie de altceva?