Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2378
Mărime: 36.39KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela F.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mitu Narcis Eduard
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

  1. Introducere 4
  2. 1.Principalele metode de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 5
  3. 1.1.Metode clasice de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 5
  4. 1.2.Metode moderne de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare 7
  5. Concluzii 11
  6. Bibliografie 12

Extras din referat

Introducere

Atunci când vorbim de bugetul de venituri şi cheltuieli,vorbim de un document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice

Elaborarea unui buget modern presupune folosirea tehnicilor de previziune şi a analizei macro-economice, care permit o corectă dimensionare a veniturilor si a cheltuielilor inscrise in buget astfel încât statul să nu aibă dificultaţi financiare în cursul anului după aprobarea bugetului, în condiţii considerate normale din punct de vedere economico-financiar.

Considerăm că,pentru ca un stat sa poată funcţiona în condiţii de eficienţă ridicată,trebuie să îşi dimensioneze veniturile şi cheltuielile în aşa măsură încât să nu prezinte deficit.

Astfel,ca bugetul să reflecte cît mai fidel necesităţile de resurse financiare care să asigure înfăptuirea programului guvernamental propus, precum şi posibilităţile de acoperire a acestora, este necesară cuantificarea cât mai corectă a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.

1.Principalelemetode de dimensionare a veniturilorşicheltuielilorbugetare

Pentru dimensionarea corectă a veniturilor şi a cheltuielilor publice, în practica financiară se folosesc atât metode clasice, cat şi metode moderne bazate pe analiza cost-avantaje sau cost-eficienţă.

1.1.Metodeclasice de dimensionare a veniturilorşicheltuielilorbugetare

Concepute si aplicate încă din etapa afirmării concepţiei clasice privind finanţele publice, cele mai cunoscute dintre metodele clasice sunt următoarele:

a) Metoda automată sau a penultimei este folosită pentru previzionarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul următor (t+1) se iau drept baza veniturile si cheltuielile aferente anului (t-1) al cărui exercitiu s-a încheiat. Nu se ia în calcul nivelul veniturilor şi cheltuielilor ultimului an (t) deoarece în momentul întocmirii bugetului pe anul următor, încă nu se cunosc rezultatele execuţiei bugetului pe anul în curs. Cifrele din anul de bază (t-1) se corectează în funcţie de eventualele modificări determinate de schimbarea legislaţiei sau de alte măsuri luate până la acea dată si se transpun în mod automat în proiectul de buget pentru anul următor.

Această metodă prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje : avantajul constă în faptul că este o metodă simplă şi nu necesită multe calcule, iar dezavantajul constă în aceea că rezultatele sale sunt imprecise ( deoarece situaţia bugetară existenta cu 2 ani în urmă nu se poate menţine identica şi în anul pentru care se elaborează proiectul de buget).

Sintetic, dimensionarea cheltuielilor (veniturilor) bugetare prin această metodă poate fi exprimată prin relaţia următoare:

Ct+1 = Ct-1 ± ∆C

în care :

Ct-1- cheltuieli bugetare efective în penultimul an;

Preview document

Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 1
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 2
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 3
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 4
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 5
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 6
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 7
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 8
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 9
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 10
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 11
Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Metode de Dimensionare a Veniturilor si Cheltuielilor.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza comparativă a metodelor clasice și moderne de dimensionare a cheltuielilor și veniturilor bugetare

1. Cadrul general al metodelor moderne de dimensionare a cheltuielilor şi veniturilor bugetare Cheltuielile bugetare sunt reprezentate numai de...

Aplicabilitatea Metodei ZBB în Structurarea și Dimensionarea Cheltuielilor Publice

1. Caracterizare generala a metodei Z.B.B. Dimensionarea judicioasă a cheltuielilor publice bugetare, ca expresie a preocupărilor de raţionalizare...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza cheltuielilor bugetului de stat

INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la mărimea şi rolul cuvenit statului este universală, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea,...

Elaborarea Proiectelor de Bugete Publice în România

1. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA 1.1. Conţinut şi intepretări privind sistemul bugetar şi componentele sale Finanţele publice reprezintă...

Politică bugetar fiscală

Introducere Evoluţia economiei naţionale, din ultimii ani, poate fi considerată favorabilă pentru valorificarea întregului potenţial...

Bugetul de stat

1. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat Bugetul de stat este o categorie fundamentală a ştiintei finanţelor, la definirea căreia...

Practică SC Talida SRL

1. Probleme generale. 1.1 Prezentarea unităţii patrimoniale, cadrul legislativ Prezenta lucrare a fost elaborată la S.C. TALIDA S.R.L., societate...

Bugetul general consolidat al României

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT Bugetul general consolidat reflectă toate veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional şi...

Analiza comparativă a metodelor clasice și moderne de dimensionare a cheltuielilor și veniturilor bugetare

1. Cadrul general al metodelor moderne de dimensionare a cheltuielilor şi veniturilor bugetare Cheltuielile bugetare sunt reprezentate numai de...

Metode de Dimensionare a Veniturilor și Cheltuielilor Bugetare

Analiza economica si financiara a bugetului faciliteaza întelegerea modului de functionare a economiei de piata, în care statul poate actiona prin...

Ai nevoie de altceva?