Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4288
Mărime: 91.53KB (arhivat)
Publicat de: Maria N.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Cap 1. Fonduri pre-aderare în România 5
 3. 1.1. Programul Phare - Poland Hungary Aid for Reconstrucțion of the Economy 5
 4. 1.2. Programul ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre- Accession) 7
 5. 1.3. Programul Sapard 9
 6. Capitolul 2. Participarea României la fondurile comunitare după aderarea la Uniunea Europeană 12
 7. 2.1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 14
 8. 2.2. Fondul Social European 15
 9. 2.3. FEGA - FEADR 16
 10. 2.3.1. Fondul European de Garantare Agricolă 16
 11. 2.3.2 Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală 16
 12. 2.4. Fondul de coeziune 17
 13. Concluzii 19
 14. Bibliografie 20
 15. Webografie 20

Extras din referat

Introducere

Uniunea Europeană are ca scop promovarea păcii, instituirea unui sistem economic și monetar unificat, promovarea incluziunii și combaterea discriminării, spargerea barierelor din calea comerțului și a frontierelor, încurajarea dezvoltărilor tehnologice și științifice, promovarea protecției mediului și, printre altele, să promoveze obiective precum o piață globală competitivă și progres social.

UE este o coaliție formată din 28 de țări europene (care vor fi în curând 27, după ce Marea Britanie a ieșit din uniune în 2019), țări europene, destinate să elimine barierele comerciale, economice și sociale. România a aderat la UE la 1 ianuarie 2007, devenind un membru cu drepturi depline, iar odată semnat tratatul de asociere a început un proces complex de integrare.

Procesul de integrare regională, care este reflectat în Uniunea Europeană ca cel mai înalt nivel de agregare între 28 de economii puternice, se dovedește mai ales în circumstanțele politice și economice internaționale, extrem de complexe. A deveni un membru al Uniunii Europene este un motiv de laudă pentru toate țările europene, dar totodată reprezintă și o provocare dată de capacitatea fiecărui stat de a armoniza politicile naționale, cadrul juridic și instituțional cu UE. Ușurința cu care un stat reușește să se conecteze și să coopereze cu instituțiile europene reprezintă cheia integrării. Politica de coeziune este una dintre soluțiile propuse de Comisia Europeană pentru recuperarea lacunelor de dezvoltare între țări, deoarece utilizarea eficientă a instrumentelor sale financiare determină consolidarea competitivității economiei europene, accelerarea creșterii economice și creșterea ocupării forței de muncă.

Procedura de alocare a fondurilor către statele membre europene se bazează pe cadrul financiar multianual, un instrument prin care se stabiliesc alocări pentru fiecare orientare de dezvoltare specifică fiecărei țări, bazată pe fonduri comunitare stabilite. Absorbția acestor fonduri este determinată direct de capacitatea administrativă, instituțională și financiară a fiecărui stat membru îndreptățit să beneficieze de finanțare UE. Performanțele fiecărui stat în atragerea și utilizarea acestor instrumente structurale de finanțare pot fi măsurate prin rata de absorbție care indică fluxurile reale de bani care intră în economia națională prin proiecte implementate și finanțate de Uniunea Europeană.

În ceea ce privește absorbția slabă, România nu are precedent de la înființarea Comunității Europene. Rădăcinile acestui eșec costisitor trebuie căutate în perioada 2005-2007, când guvernul român pur și simplu nu a reușit să pregătească țara din punct de vedere instituțional și administrativ pentru a absorbi fondurile care urmau să fie disponibile. Preocuparea apare din cauza faptului că în perioada 2007 -2012, România a absorbit aproximativ 10% din fondurile structurale și de coeziune, în termeni comparativi, aceasta având cele mai slabe performanțe dintre cele 27 de state membre.

Cap 1. Fonduri pre-aderare în România

Fondurile structurale constituie fondurile comunitare europene care sunt investite cu scopul dezvoltării economice în cele mai sărace țări ale Uniunii Europene.

Există trei instrumente de pre-aderare finanțate de Comunitatea Europeană pentru a ajuta țările solicitante din Europa Centrală și de Est în pregătirile lor de preaderare : programul Phare; SAPARD, care oferă ajutor pentru dezvoltarea agricolă și rurală și ISPA, care finanțează proiecte de infrastructură în domeniile transporturilor și a mediului. Aceste programe își concentrează sprijinul pe prioritățile Parteneriatului de aderare, care ajută țările candidate să îndeplinească criteriile de aderare. Valoarea cumulată a acestor fonduri primite de România în perioada de preaderare s-a ridicat la 3.934 de milioane de euro, la care se adaugă alte 1.367 de milioane de euro ca cofinanțare, reprezentând contribuția bugetului național.

Programul Phare a alocat României angajamente de 2 miliarde de EUR în perioada 1992-2002, pentru anii 2000-2003, asistența financiară totală acordată României s-a ridicat la aproximativ 280 de milioane de euro anual prin programul Phare, 156 de milioane de euro de la SAPARD și 247 de milioane de euro de la ISPA.

Pentru a eficientiza procedurile legale comunitareși, astfel a falicita participarea viitoare a României la programele comunitare, a fost adoptată o decizie în februarie 2002 de Consiliul de asociere UE-România care stabilește principiile generale pentru o astfel de participare.

Bibliografie

- Anghel, M.G., Anghelache, C., Dumitrescu, D., Burea, D., Stoica R., Analysis of the effect of accessing the Community funds for financing investements on Romania’s economic growth, 2018, pag 102

- Gabriel Ștefura, România și problemele integrării europene, Ed. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2007, pag 292

Webografie

- www.apdrp.ro

- www.ceswp.uaic.ro

- www.discuții.mfinante.ro

- www.ec.europa.eu

- www.eufinantare.info

- www.esiweb.org

- www.fi-compass.eu

- www.revistadestatistica.ro

Preview document

Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 1
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 2
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 3
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 4
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 5
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 6
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 7
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 8
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 9
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 10
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 11
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 12
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 13
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 14
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 15
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 16
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 17
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 18
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 19
Participarea României la fondurile și programele comunitare înainte și după aderarea la Uniunea Europeană - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Participarea Romaniei la fondurile si programele comunitare inainte si dupa aderarea la Uniunea Europeana.docx

Alții au mai descărcat și

Procesul Investițional în România

INTRODUCERE În condiţiile actuale de membră cu drepturi depline ale Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007, una din cerinţele ce i se impun...

Procedura bugetară la nivelul Uniunii Europene

CAPITOLUL I: CARACTERISTICILE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Bugetul Uniunii Europene este acel act prin care se autorizează anual finanţarea...

Surse proprii de finanțare a întreprinderii

Introducere Surse proprii de finanţare a IMM-urilor Fondurile proprii ale intreprinderii au in general un dublu rol: pe de o parte finanţează o...

Planul național de dezvoltare rurală

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 3 1. Axa I 3 2. Axa II 6 3. Axa III 7 4. Axa IV 9 Alocări financiare PNDR 10 Situaţia proiectelor...

Bugetul comunitar și particularitățile sale - Procesul bugetar comunitar

Introducere Bugetul comunitar reprezintă totalitatea veniturilor și cheltuielilor pe care le deține statele membre ale Uniunii Europene. El...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Extinderea spre est a Uniunii Europene - Cazul României

INTRODUCERE Extinderea Uniunii Europene nu este un scop în sine, deşi se poate afirma că, pentru a-şi îndeplini misiunea de a realiza unitatea...

Uniunea Europeană

Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte câteva din cele mai importante aspecte legate de aderarea României la Uniunea Europeană,...

Geneza Uniunii Europene

Introducere Împreună spre o Europă unită! Procesul de integrare reprezintă una dintre cele mai discutate probleme ale vremii. Pe măsură ce...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

Cap.1 Participarea României la fondurile și programele de preaderare Relațiile active ale României cu Uniunea Europeană au început din 1990....

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

România Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea şi pentru afirmarea în Uniunea...

Perspectivele Sectorului IMM din România în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

Capitolul 1 INTRODUCERE De-a lungul ultimilor ani, studiile şi publicaţiile privind întreprinderile mici şi mijlocii în economiile occidentale...

Fondurile europene pre și post aderare

1.Avantaje ale fondurilor europene în România Pe langă alte funcții pe care le deține, Uniunea Europeană oferă tărilor sale memebre sprijin în...

Ai nevoie de altceva?