Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3412
Mărime: 48.84KB (arhivat)
Publicat de: Naomi Nistor
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rosca Marcelina
Referat elaborat la disciplina Bazele activitatii investitionale

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. CAP. I “EVOLUŢIA CONCEPŢIEI ŞI A ROLULUI INVESŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN DIFERITE TEORII ECONOMICE ” 4-6
  3. CAP. II CAP. II “ ANALIZA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ŞI IMPACTUL LOR ÎN DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI ECONOMIC NAŢIONAL ” 6-12
  4. CAP. III “ DIRECŢIILE DE MODIFICARE A CLIMATULUI INVESTIŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA 13-14
  5. CONCLUZII 15
  6. BIBIOGRAFIE 16

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare.

În condiţiile globalizării, problema investiţiilor străine directe, influenţa lor asupra modernizării economiei Republicii Moldova, continuă să facă parte din din categoria problemelor-cheie ale statului. Actualitatea problemei investiţiilor străine directe în ţara noastră este accentuată şi prin voinţa acesteia de a se integra în Uniunea Europeană. Pentru aceasta este necesară reorganizarea economiei şi trecerea la relaţiile de piaţă, ce corespund standartelor din UE. Investiţiile străine directe atît pe plan mondial, cît şi la nivel naţional sunt examinate în dezvoltare.Este studiată experienţa străină şi modalităţile aplicării acesteia la condiţiile concrete la Republicii Moldova.

Scopul şi obiectivele cercetări Scopul principal al lucrării constă în elaborarea unui model theoretic al impactului investiţiilor străine directe asupra procesului de modernizare a economiei şi elaborarea analizei detaliate a cliamtului investiţional din ţara noastră.

Obiectul cercetării îl constituie roul investiţiilor străine directe în modernizarea economiei RM, impactul lor asupra creşterii economice.

Suportul metodologic rezidă în folosirea unor metodeştiinţifice, ca: metoda unităţii analizei cantitattive şi calitative, metoda observării, metoda studiului de caz, alte metode.

Baza informaţională a lucrării o reprezintă actele normative şi legislative ale Republicii Moldova, în calitate de surse de informare au servit, de asemenea, datele Biroului Naţionale de Statistică, resursele informaţionale electronice, altele.

Structura lucrării: Referatul constă din:

Introducere;

Trei capitole: CAP. I “EVOLUŢIA CONCEPŢIEI ŞI A ROLULUI INVESŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN DIFERITE TEORII ECONOMICE ”,

CAP. II CAP. II “ ANALIZA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ŞI IMPACTUL LOR ÎN DEZVOLTAREA POTENŢIALULUI ECONOMIC NAŢIONAL ”,

CAP. III “ DIRECŢIILE DE MODIFICARE A CLIMATULUI INVESTIŢIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA , Concluzii, Bibliografie.

CAP. I „EVOLUŢIA CONCEPŢIEI ŞI A ROLULUI INVESŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN DIFERITE TEORII ECONOMICE ”

Deşi unele aspecte ale investiţiilor străine, ale exportului şi importului de capital, au fost studiate încă de A.Smith, D.Ricardo, V.I.Lenin şi alţi economişti de vază din secolele XIX şi XX, totuşi, cele mai multe teorii cu privire la investiţiile străine directe au fost formulate în ultimele trei, patru decenii, când acest fenomen a luat proporţii necunoscute în trecut.

Teoriile contemporane cu privire la investiţiile străine directe au la temelia lor un şir de ipoteze. Deşi la baza tuturor acţiunilor investitorilor străini stă dorinţa obţinerii în alte ţări a unor venituri mai mari decât în ţara de origine a capitalului, cauzele concrete ale investirii diferă de la o ţară la alta, precum şi de la o epocă la alta. În ştiinţa economică contemporană, investiţiile străine directe, după criteriul „motivul principal aflat la temelia deciziei de a investi peste hotare”, sunt clasificate în trei mari categorii:

a) ISD de valorificare a resurselor ţării-gazdă;

b) ISD de obţinere a accesului la noi pieţe de desfacere;

c) ISD de exploatare a unor avantaje locale (costul mai mic al factorilor de producţie, exploatarea unor avantaje fiscale sau de altă natură).

Principalele ipoteze macroeconomice de ISD sunt: ipoteza rentabilităţii; ipoteza pieţei; ipoteza ciclului de producţie şi ipoteza mediului valutar. Aceste ipoteze nu se exclud una pe alta, ele fiind interconexe şi completându-se reciproc. Pornind de la ipotezele nominalizate mai sus, cît şi de la alte ipoteze formulate cu diferite ocazii, în ultimele trei-patru decenii, a fost elaborat un număr mare de teorii cu privire la ISD, cele mai cunoscute fiind:

1. Teoria investiţiilor directe, bazată pe diferenţa ratei dobînzii.

2. Teoria valorificării imperfecţiunilor pieţei.

3. Teoria „Reacţia oligopolistică”.

4. Teoria internaţionalizării producţiei.

5. Teoria „gâştelor zburătoare”.

6. Teoria investiţiilor străine directe şi avantajul concurenţial al naţiunii.

7. Teoria eclectică a investiţiilor străine directe.

Conţinutul principal al tuturor teoriilor investiţiilor străine este determinarea motivărilor firmelor transnaţionale pentru efectuarea activităţii economice în diferite state străine, şi impactul acestora asupra diferitelor categorii de ţări.

Analizînd toate aceste teorii, o atenţie deosebită fiind acordată teoriilor care pot fi aplicate şi la realităţile Republicii Moldova, cum ar fi, de exemplu, „teoria gîştelor zburătoare”. Conform acestei teorii, Republica Moldova poate deveni „ţară-succesoare”, ocupînd în unele ramuri poziţiile pe care le deţinuse în trecut doar ţările lideri. Aplicarea strategiei „retrapării dinamice”, în cazul ţării noastre, poate fi practicată cînd „liderul” în domeniul respectiv este Uniunea Europeană.

Preview document

Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 1
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 2
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 3
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 4
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 5
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 6
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 7
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 8
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 9
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 10
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 11
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 12
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 13
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 14
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 15
Rolul investițiilor străine directe la dezvoltarea economiei Republicii Moldova - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Rolul Investitiilor Straine Directe la Dezvoltarea Economiei Republicii Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Globalizarea și investițiile străine

INTRODUCERE Globalizarea exercită efecte la mai multe nivele: firmele au tot mai multe oportunităţi pe care trebuie să încerce să le exploateze...

Impactul investițiilor străine directe asupra economiei Republicii Moldova

Introducere Măsurarea şi compararea la scară internaţională a impactului pe care îl au investiţiile străine directe (ISD) asupra dezvoltării...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea „Investiții străine directe în Republica Moldova - Studiu de caz” are rolul de a identifica evoluția și sursele investițiilor...

Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova

Introducere Turismul, sub diferitele sale forme, a cunoscut о dezvoltare şi o diversificare accentuată în ultimele decenii astfel încât, la...

Mecanismele Economice de Atragere a Investițiilor Străine

INTRODUCERE Actualitatea cercetării. Constituirea unui stat de drept cu o economie prosperă de piaţăşi social orientată este de neconceput fără...

Cercetări privind managementul resurselor agroturistice din Republica Moldova

INTRODUCERE Deşi nu are nici mare, nici deltă, nici munţi înalţi, Sora mai mică a României, Republica Moldova este un tărâm binecuvântat de...

Protejarea și Stimularea Investițiilor

INTRODUCERE Importanţa teoretică şi practică a lucrării Rolul investiţiilor străine în economia unei ţări este incontestabil: lanţul de efecte pe...

Metode de atragere și încurajare a investițiilor în economia națională

Introducere În condiţiile globalizării, problema investiţiilor străine (IS), influenţa lor asupra modernizării economiilor în tranziţie, continuă...

Ai nevoie de altceva?