Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8357
Mărime: 163.23KB (arhivat)
Publicat de: Zita Alexe
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: T. Zacon
a fost prezentat în cadrul facultatii cibernetica si informatica economica evaluat

Cuprins

  1. 1. Politica de edificare a societăţii informaţionale în RM
  2. 1.1 .Obiective
  3. 1.2 . Diverse aspecte
  4. 2. Strategia naţională de edificare a societăţii informaţionale în RM
  5. 2.1. Obiective de bază
  6. 2.2. Domenii
  7. 2.3. Principii
  8. 3. Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei Naţionale de edificare a societăţii
  9. informaţionale – “Moldova electronică”

Extras din referat

1.Politica de edificare a societăţii informaţionale în RM

1.1.Obiective

În conformitate cu Declaraţia de intenţii, semnată la Lubljana în anul 2002 de către

ţările-membre ale Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Moldova şi-a asumat

responsabilitatea de a edifica o societate informaţională, orientată spre interesele

cetăţenilor întregii societăţi, bazată pe principiile consfinţite în Statutul ONU, în

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi în Carta edificării societăţii

informaţionale globale de la Okinawa 2000.

În ultimii ani, dezvoltarea societăţii informaţionale în Moldova se manifestă prin

creşterea evidentă a densităţii liniilor telefonice fixe şi mobile, ce asigură accesul la

resursele informaţionale, prin acoperirea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale cu

linii magistrale de fibră optică, conexiuni internaţionale fiabile prin fibră optică şi satelit,

prin creşterea numărului prestatorilor de servicii Internet şi numărului de utilizatori ai

acestuia, prin majorarea finanţării informatizării de la bugetul de stat şi bugetele

autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi prin creşterea numărului şi

performanţei mijloacelor tehnice.

Cu toate acestea, nivelul de beneficiere de către populaţia ţării de avantajele

tehnologiilor informaţionale în satisfacerea cerinţelor sale rămâne a fi redus, anume

acest criteriu reprezentând unul dintre principalii indicatori ai dezvoltării unei societăţi

informaţionale. Politica de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova

este parte integrantă a politicii statului şi conţine prevederi referitor la obiectivele

strategice, suportul statului la dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de

comunicaţii, la eficientizarea activităţii guvernării, la asigurarea accesului liber şi

diversităţii lingvistice, pregătirii populaţiei către viaţa în societatea informaţională.

Politica de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova a fost aprobată

prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.632 din “8” iunie 2004 Documentul

serveşte drept bază conceptuală pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Edificare a

1

Societăţii Informaţionale şi Planului de măsuri privind aplicarea tehnologiilor

informaţionale şi de comunicaţie în toate domeniile de activitate umană.

1.2. Diverse aspecte

Politica de edificare a societăţii informaţionale în RM include următoarele aspecte:

1. Obiectivele strategice de edificare a societăţi informaţionale. Trecerea la

societatea informaţională constituie unul din obiectivele strategice ale Moldovei pentru

următorii ani, precum şi una din etapele de tranziţie pentru integrarea ţării în Uniunea

Europeană.

Conform principiilor europene, condiţiile principale de edificare a unei societăţi

informaţionale sunt următoarele:

· Dezvoltarea culturii informaţionale, instruirea tuturor cetăţenilor pentru

folosirea avantajelor societăţii informaţionale în viaţa şi activitatea lor;

· Democratizarea utilizării informaţiei în scopul asigurării dreptului cetăţeanului

de a avea acces liber la resursele informaţionale şi mijloacele informaţionale şi

de comunicaţie;

· Implementarea şi dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi de comunicaţii

în autorităţile administraţiei publice pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate la

preţuri accesibile;

· Creşterea încrederii în sistemele informatice, prin asigurarea securităţii lor,

protecţiei datelor personale, inviolabilităţii vieţii private;

· Dezvoltarea comerţului electronic care va contribui la crearea unui mediu

economic eficient de dezvoltare şi susţinere a activităţii de întreprinzător,

pentru asigurarea integrării economiei Moldovei în economia globală;

· Dezvoltarea unei societăţi stabile şi sigure prin utilizarea T.I.C. în prognozarea

calamităţilor naturale şi avariilor tehnogene, managementul crizelor, în

optimizarea protecţia mediului, asigurarea securităţii statului şi cetăţenilor.

În acest context, obiectivele şi direcţiile strategice ale politicii statului privind

edificarea unei societăţi informaţionale sunt:

· Asigurarea accesului egal la informaţie, servicii şi cunoştinţe tuturor

cetăţenilor, luând în considerare necesităţile cetăţenilor;

· Consolidarea societăţii şi extinderea practicilor democratice în baza aplicării

tehnologiei guvernării electronice;

· Asigurarea creşterii economice şi reducerea sărăciei prin trecerea la o

economie stabilă de tip nou, bazată pe aplicarea T.I.C.;

· Integrarea în spaţiul informaţional regional şi internaţional prin diminuarea

decalajului digital între Moldova şi comunitatea internaţională;

· Îndeplinirea obligaţiunilor Moldovei faţă de Uniunea Europeană în domeniul

dezvoltării T.I.C.

Preview document

Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 1
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 2
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 3
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 4
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 5
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 6
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 7
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 8
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 9
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 10
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 11
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 12
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 13
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 14
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 15
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 16
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 17
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 18
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 19
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 20
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 21
Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Strategia Nationala de Edificare a Societatii Informationale - Moldova Electronica.pdf

Alții au mai descărcat și

Grilă sisteme informaționale de gestiune - Access

Adăugarea de câmpuri la o tabelă se face în modul de vizualizare:...... Previzualizare inaintea imprimarii Aplicarea unei restrictii de...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Baze de Date

3.Introducere in bd si sgbd-uri Definitie: Numim baza de date o colectie partajata de date aflata in interdependenta logica impreuna cu o...

Te-ar putea interesa și

Economie - Franceză

L’actualité du thème. Actuellement a lieu un processus de globalisation des affaires, qui influence tous les types des entreprises. Pour survivre...

Impactul monedei electronice asupra sistemului bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul...

Elaborarea Locației Web - Edificarea iSocietății în Republica Moldova

Introducere Crearea unui suport informaţional în baza tehnologiilor informaţionale avansate a devenit o problemă de primă importanţă în Republica...

Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program

Introducere Etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova, ca stat suveran, independent, democrat şi de drept, se caracterizează prin...

Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova

Introducere Una dintre problemele actuale ale perioadei de tranziţie în Republica Moldova este cea a apariţiei noii economii şi problema...

Serviciile de acces la internet în Republica Moldova

Piaţa accesului la Internet ,,Internetul va micsora lumea – schimband destinele oamenilor, ale companiilor si ale tarilor.” (Jhon...

Investițiile în inovații - rolul și necesitatea lor pentru Republica Moldova

Introducere Globalizarea și dezvoltarea accelerată a prograsului tehnico-științific, creșterea competivității statelor impune trecerea la...

Ai nevoie de altceva?