Documente publicate de Zita Alexe

Zita Alexe

Zita Alexe

15 documente publicate în Biblioteca RegieLive

Strategia Națională de Edificare a Societății Informaționale - Moldova Electronică

1.Politica de edificare a societăţii informaţionale în RM 1.1.Obiective În conformitate cu Declaraţia de intenţii, semnată la Lubljana în anul 2002 de către ţările-membre ale Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, Moldova şi-a asumat responsabilitatea de a edifica o societate informaţională, orientată... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Republica Moldova din Perspectiva Integrării Informaționale în UE

1. Aspecte ale Integrării informaţionale europene a Republicii Moldova Integrarea europeană a Republicii Moldova este un obiectiv strategic prioritar major, atât pentru politica externă a ţării noastre, cât şi pentru politica internă. Procesele integraţioniste ce au luat amploare pe continentul european în... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Principiile de Baza ale Politicii UE pentru Societatea Informațională

1. Concurenţa În ultima perioadă, în politica UE pentru societatea informaţională se remarcă o continuitate. Această continuitate este oglindită şi de respectarea pe parcurs a unui set de principii de bază, indiferent de priorităţile de moment ale Comisiei Europene, care este instituţia UE cu cel mai important... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte ale Societății Informaționale

Tema 2. Aspecte ale societăţii informaţionale 1. Principalele dimensiuni ale societăţii informaţionale 2. Fundamentele tehnologice ale societăţii informaţionale 3. Importanţa TIC pentru economie 4. Implicaţiile socio-culturale ale TIC 5. Dimensiunea ştiinţifică a societăţii informaţionale 6. Latura juridică a... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Preview

Politica UE pentru Societatea Informațională

Tema 3. Politica UE pentru societatea informaţională 1. Instituţiile UE şi rolul acestora în IIE 2. Etapele politicii Uniunii Europene pentru Societatea Informaţională 2.1. Preistoria (anii ’80) 2.2. Conceptualizarea termenului şi începutul politicii (1993-1995) 2.3. Perioada politicii de tip neo-liberal... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Generalități, noțiuni de bază în IIE

Tema 1. Generalităţi. Noţiuni de bază 1. Aspecte generale privind societatea informaţională 2. Noțiuni de bază 3. Infrastructura Informaţională 4. Resurse Informaţionale 1. Aspecte generale privind societatea informaţională Societatea informaţională este o formă nouă a civilizaţiei umane, mult mai perfectă,... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Extras Preview

Eficiența economică a sistemelor informatice economice (SIE)

Introducerea unui SI necesită cheltuieli importante legate de proiectarea, organizarea şi funcţionarea lui. Ca urmare, se pune întrebarea dacă aceste cheltuieli sunt sau nu justificate din punct de vedere economic. Determinarea eficienţei economice a SI presupune: 1. Aprecierea efortului (cheltuielilor) depus... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Modele ale Ciclului de Viață al Sistemului Informatic

În ultima perioadă de timp, datorită apariţiei unei noi concepţii în abordarea sistemelor informatice: orientarea-obiect, s-au înregistrat câteva fenomene îngrijorătoare. Două dintre ele fiind cele mai semnificative: 1. Neglijarea sau sfidarea multor realizări anterioare pe plan procedural şi/sau ştiinţific; 2.... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Abordare a Sistemelor Informatice

Tema7 : Metode de abordare a sistemelor informatice 1. Noţiuni generale Actualul curent de abordare a SI, prin metodele orientate-obiect, generează, în mediul de specialitate, multe discuţii contradictorii. Cauzele sunt multiple, dar cele mai concludente sunt neconcordanţele dintre punctele de vedere privind... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI

International Organizational for Standardization, International Electro technical Commission) 1. Procesele primare ale ciclului de viaţă 2. Procesele ajutătoare ale ciclului de viaţă 3. Procesele organizatorice Întrebarea 1. Procesele primare ale ciclului de viaţă Standardul internaţional ISO/IEC stabileşte un... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Caracteristicile de Bază ale PSI

Ieşirile SIE 1.1.Proiectarea indicatorilor sintetici. Realizarea practică a obiectivelor unui sistemului informatic se caracterizează prin satisfacerea cerinţelor informaţionale ale conducerii şl structurilor organizatorice din unitatea beneficiară. Concret, aceasta înseamnă furnizarea la cerere sau periodic a... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Etape de Proiectare în Ciclul de Viață al unui SI

În conceperea şi realizarea SI, proiectarea generală (PG) deţine o pondere deosebită, deoarece aceasta defineşte structura şi funcţionalitatea noului sistem în raport cu obiectivele şi cerinţele solicitate de către beneficiar. Etapa de PG a unui SI are ca obiectiv elaborarea concepţiei logice a SI, adică... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Analiza Sistemului Informațional Existent

Analiza sistemului informaţional existent reprezintă prima etapă a ciclului de viaţă a unui sistem informatic. Această etapă este realizată, de regulă, de către o echipă constituită din analişti de sisteme şi beneficiari (utilizatori). Obiectivul de bază al etapei de analiză a SIF existent presupune efectuarea... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Teoretice privind Realizarea și Organizarea Sistemelor Informatice

2.1 Strategii de realizare şi organizare a sistemelor informatice. Evoluţia rapidă a tehnologiilor informaţionale şi extinderea domeniilor de utilizare a informaticii au impus realizarea unor strategii de proiectare şi realizare a SI. În prezent aceste strategii pot fi clasificate în modul următor: 1) În... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Conceptele de bază ale proiectării sistemelor informatice

1.1 Definire sistem informatic. Situaţia economică actuală prezintă o serie de caracteristici ce trebuiesc luate în consideraţie, deoarece impun o anumită politică a întreprinderilor. La etapa actuală nu mai există o creştere economică generală şi continuă, fiecare întreprindere trebuie să lupte pentru a se... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview