Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3263
Mărime: 117.40KB (arhivat)
Publicat de: Zita Alexe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: T. Zacon
Cibernatica, Informatica economica

Extras din curs

International Organizational for Standardization, International Electro

technical Commission)

1. Procesele primare ale ciclului de viaţă

2. Procesele ajutătoare ale ciclului de viaţă

3. Procesele organizatorice

Întrebarea 1. Procesele primare ale ciclului de viaţă

Standardul internaţional ISO/IEC stabileşte un cadrul comun pentru

procesele specifice ciclului de viaţă. El nu impune un model specific al ciclului

de viaţă sau o anumită metodă de dezvoltare a SI.

Prin urmare, părţile implicate în proiectarea şi realizarea SI vor selecta un model

al C.V. pentru proiectul de realizat şi vor integra procesele, activităţile, sarcinile

prevăzute în acest standard în modelul ales.

Standardul ISO/1EC grupează activităţile care pot fi executate în timpul

ciclului de viaţă în cinci procese primare, opt procese ajutătoare şi patru

procese organizatorice. Fiecare proces cuprinde un set de activităţi, iar fiecare

activitate cuprinde un set de sarcini.

Procesele primare ale ciclului de viaţă sunt:

1. Procesul de achiziţie cuprinde activităţile derulate de viitorul beneficiar al

sistemului. Procesul de achiziţie presupune următoarele sarcini:

1.1. Stabilirea opţiunii referitoare la natura viitorului sistem informatic:

(pachet de programe de firmă, sistem realizat prin forţe proprii, sistem

realizat de o firmă de software specializată, dezvoltarea unui sistem

existent;

1.2. Identificarea proceselor, activităţilor şi operaţiilor din acest standard

care sunt potrivite pentru a fi incluse în proiect;

1.3. Negocierea contractului cu ofertantul de sistem informatic;

1.4. Supervizarea furnizorului de sistem informatic;

1.5. Stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor sistemului, testarea

şi acceptarea sistemului informatic.

2. Procesul de furnizare cuprinde activităţile desfăşurate de furnizorul

sistemului informatic. Acestea includ:

2.1. Negocierea şi încheierea contractului cu beneficiarul sistemului

informatic;

2.2. Planificarea activităţii ceea ce presupune desfăşurarea următoarelor

activităţi:

a) Revederea cerinţelor formulate de beneficiar în vederea definirii

cadrului pentru conducerea şi realizarea proiectului în condiţiile de

performanţă stabilite;

b) Alegerea modelului ciclului de viaţă a sistemului informatic în

conformitate cu scopul, dimensiunea şi complexitatea sistemului de

realizat;

1

c) Stabilirea cerinţelor pentru elaborarea planurilor privind desfăşurarea

activităţii de management şi realizare a proiectului, identificarea

resurselor necesare şi gradul de implicare a beneficiarului

d) Întocmirea planurilor, conform cerinţelor stabilite, cuprinzând:

· proiectul structurii organizatorice, al autorităţii şi

responsabilităţii pentru fiecare componentă organizatorică;

· definirea mediului de dezvoltare, operare, întreţinere inclusiv

mediul de testare, bibliotecă, echipament, facilităţi, standarde,

proceduri şi instrumente;

· managementul caracteristicilor calităţii care presupune inclusiv

elaborarea de planuri pentru asigurarea calităţii sistemului

informatic;

· managementul siguranţei, securităţii şi a celorlalte cerinţe legate

de sistemul informatic, inclusiv elaborarea planurilor pentru

asigurarea securităţii şi siguranţei sistemului;

· verificarea şi validarea;

· stabilirea implicării beneficiarului prin: auditări, întâlniri

informale, raportări, implementare şi acceptare;

· managementul riscului, reprezentând managementul porţiunilor

de proiect care prezintă un risc potenţial tehnic, al costului sau

planificării;

· politica de securitate reunind regulile de accesare a informaţiei

la fiecare nivel organizatoric.

· pregătirea personalului.

e) Execuţie şi control. Aceasta activitate presupune desfăşurarea

următoarelor operaţii:

· implementarea şi aplicarea planurilor elaborate;

· urmărirea şi controlul realizării sistemului;

· urmărirea şi controlul evoluţiei şi calităţii sistemului informatic;

2.3.Verificare şi evaluare. Această activitate presupune;

· organizarea de întâlniri informale, testări şi auditări cu

participarea beneficiarului;

· realizarea testării şi validării sistemului informatic.

2.4. Livrarea sistemului - se realizează livrarea sistemului informatic către

beneficiar şi apoi se acordă asistenţa tehnică acestuia.

Preview document

Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI - Pagina 1
Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI - Pagina 2
Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI - Pagina 3
Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI - Pagina 4
Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI - Pagina 5
Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI - Pagina 6
Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI - Pagina 7
Standardul ISO-IEC privind ciclul de viața al SI - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Standardul ISO-IEC privind Ciclul de Viata al SI.pdf

Alții au mai descărcat și

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Clase

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte. Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care...

Comunicații internet

2.1. Stilurile caracterelor {n sfirsit pagina dvs. contine ceva, chiar daca este vorba numai de un nume. Vom analiza in continuare elementele de...

Crearea unei aplicații independente în Java

Toate aplicatiile Java contin o metoda main(), spre deosebire de miniaplicatii. class FirstApp { public static void main( String argsst) {...

Curs Excel

Deplasarea prin foi Deplasarea dintr-o foaie in alta se face cu clic cu mouse-ul pe eticheta foii dorite. Deplasarea prin celule Va puteti...

Te-ar putea interesa și

Calitatea Produselor Software

CALITATEA PRODUSELOR SOFTWARE Introducere Spre deosebire de activitatea industrială, ale cărei rezultate se racterizează prin produse tangibile,...

Rolul protecției consumatorului în industria automobilelor

Capitolul 1: Aspecte teoretice privind industria automobilelor 1.1. Aspecte conceptuale privind calitatea serviciilor automobilelor Noţiunea de...

Interactiunea reglementare-standardizare

1. Standardizarea și reglementarea - importanță și concepte Standardizarea constituie un obiectiv politic și strategic deopotrivă la nivelul...

Cerinte, reglementări și recomandări privind asigurarea calității

I. CERINTE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII 1. Cerinte ISO 9000 Sistemul calitate: - nu se refera nu numai la calitatea dorita a produsului fizic ci...

Programarea sistemelor informatice

Tema 1. Generalităţi. Noţiuni de bază. 1.1 Definire sistem informatic. Situaţia economică actuală prezintă o serie de caracteristici ce trebuiesc...

Modele de Dezvoltare a Aplicațiilor Software

1.1. Definiţie, importanţă, ciclul de viaţă Modelele de dezvoltare sunt procese sau metodologii diverse, selectate pentru dezvoltarea proiectului...

Proiectarea Sistemelor Informatice Economice

Tema 1. Conceptele de bază ale P roiec tării Sistemelor Informatice (PSI) 1.1 Definire sistem informatic. Situaţia economică actuală prezintă o...

Ai nevoie de altceva?