Bazele Teoretice privind Realizarea și Organizarea Sistemelor Informatice

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1951
Mărime: 114.67KB (arhivat)
Publicat de: Zita Alexe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: T.Zacon
Facultatea Cibernetica si Informatica Economica

Extras din curs

2.1 Strategii de realizare şi organizare a

sistemelor informatice.

Evoluţia rapidă a tehnologiilor informaţionale şi extinderea domeniilor de

utilizare a informaticii au impus realizarea unor strategii de proiectare şi realizare a SI.

În prezent aceste strategii pot fi clasificate în modul următor:

1) În funcţie de rolul SI în cadrul USE se disting 3 categorii de strategii:

a) strategia ameliorativă;

b) strategia inovatoare;

c) strategia adaptivă.

Strategia ameliorativă urmăreşte automatizarea activităţilor şi operaţiilor care au

caracter repetitiv sau de rutină. Sistemele informatice, elaborate după asemenea

strategie, nu impun modificări în sistemul unităţii, au un grad redus de complexitate,

sunt lipsite de flexibilitate, nu folosesc personal numeros, iar timpul de implementare

este scurt.

Strategia inovatoare consideră că implementarea SI trebuie însoţită de schimbări

importante în organizarea şi funcţionarea sistemului USE. Aceste strategii presupun un

timp mai mare pentru realizarea noului sistem, mai multe cheltuieli, personal de înaltă

calificare, dar care asigură valorificarea facilităţilor oferite de calculator.

Strategia adaptivă se bazează pe principiul invariaţiei sau modificărilor lente

impuse de existenţa proceselor şi structurilor de bază ale unităţilor economice.

Elementele informaţionale invariante sunt surprinse în baza informaţională (BI) care

ocupă locul central în cadrul SI. Strategia adaptivă asigură flexibilităţi sporite datorită

utilizării conceptului de bază informaţională care se transpune în colecţii de date şi care

împreună cu procedurile de creare, actualizare şi exploatare constituie nucleul SI.

Prin comparaţie, strategia ameliorativă pleacă de la un set bine determinat de ieşiri

în funcţie de care se determină toate celelalte elemente ale sistemului (atribute de intrare,

BI, algoritmi şi proceduri de prelucrare etc.), în timp ce strategia adaptivă începe prin

determinarea setului de intrări strict necesare asigurării BI în aşa fel încât aceasta să

modeleze cât mai complet sistemul unităţii.

2) În funcţie de modalitatea de abordare şi realizare a SI se disting 2 categorii de

strategii:

a) strategia ascendentă – evolutivă (botton – up);

b) strategia descendentă (top – down)

Strategia ascendentă – evolutivă (de jos în sus) se bazează pe principiul definirii şi

asamblării componentelor de nivel inferior în cadrul celor de nivel superior, cu

precizarea că integrarea componentelor să fie făcută succesiv, pe măsură ce sunt

1

definitivate. Adică, în conformitate cu aceasta strategie, rezolvarea unei anumite

probleme începe cu rezolvarea problemelor minore. Soluţiile sunt agregate în vederea

soluţionării unei probleme mai complexe. Se procedează astfel până ce se ajunge la vârf,

la soluţionarea problemei generale (la nivel de USE).

Avantajul acestei strategii se explică prin aceea că SI se dezvoltă treptat în

corelaţie cu cerinţele reale ale utilizatorului. Unitatea economică poate beneficia mai

repede de rezultatele prelucrării automate a datelor, deoarece se familiarizează cu noul

sistem treptat.

Dezavantajul acestei strategii se explică prin necesitatea cunoaşterii în detaliu al

domeniului problemei de rezolvat, înainte de trecerea la rezolvarea propriu-zisă. De

asemenea, prin gradul redus de integrare al aplicaţiilor, datorită unei concepţii de

ansamblu care poate conduce la reproiectarea anumitor aplicaţii.

Strategia descendentă este opusa celei ascendente, abordând problema de la

general la particular, de sus în jos. Are principiul divizării unui sistem complex pe

niveluri succesive de detaliere până la obţinerea unor componente simple şi

independente abordate şi dezvoltate separat. Această strategie conferă SI o structură

modulară de tip arborescent, în care componentele fiecărui nivel sunt controlate şi

coordonate de componentele nivelului imediat superior.

Aceasta strategie prezintă avantajul ca oferă, în orice moment, o imagine de

ansamblu asupra problemei de rezolvat.

Strategia prezintă şi unele dezavantaje, cum ar fi: angrenarea unui personal

numeros privind analiza complexă a sistemului informaţional existent şi crearea

modelului de ansamblu al SI, prelungirea timpului de realizare a SI, eventualitatea

erorilor în definirea structurii şi a relaţiilor dintre componentele SI care pot afecta

activitatea ulterioară.

De menţionat că, strategiile ascendentă şi descendentă se pot folosi în practică

într-o formă combinată, prin definirea modulară, de ansamblul a SI. Modulele proiectate

pot fi determinate prin metoda descendentă, iar asamblarea acestora se realizează prin

strategia ascendentă.

În concluzie, alegerea uneia dintre strategii depinde de sistemul proiectat şi poate

influenţa costurile de realizare, mărindu-le sau micşorându-le.

Multitudinea strategiilor de realizare a SI impune succesiunea parcurgerii unor

etape şi faze privite ca stadii succesive de dezvoltare a SI (acest subiect va fi examinat

separat).

Preview document

Bazele Teoretice privind Realizarea și Organizarea Sistemelor Informatice - Pagina 1
Bazele Teoretice privind Realizarea și Organizarea Sistemelor Informatice - Pagina 2
Bazele Teoretice privind Realizarea și Organizarea Sistemelor Informatice - Pagina 3
Bazele Teoretice privind Realizarea și Organizarea Sistemelor Informatice - Pagina 4
Bazele Teoretice privind Realizarea și Organizarea Sistemelor Informatice - Pagina 5
Bazele Teoretice privind Realizarea și Organizarea Sistemelor Informatice - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Bazele Teoretice privind Realizarea si Organizarea Sistemelor Informatice.pdf

Alții au mai descărcat și

Sisteme Informatice

CAP. 1 SISTEME INFORMATICE 1.1 CONCEPTUL DE SISTEM INFORMATIC O firmă este sediul unor activităţi informaţionale variate (culegerea şi...

Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date

Capitolul 1 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Funcţii. Arhitectură. Tipuri de SGBD-uri Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

AutoCad

APERTURE - controleazã mãrimea cursorului selector, caracteristic modului object snap. ARC - traseazã un arc de cerc de orice dimensiune. A -...

Biblioteca de Șabloane Standard

Biblioteca de Sabloane Standard (STL) asigura o abstractizare standardizata a datelor prin intermediul containerelor si o abstractizare procedurala...

Clase Derivate

1. Clase derivate. Prin mostenire, atributele unei clase de baza sunt transmise unor clase derivate. Derivarea permite definirea unor clase noi,...

Clase în Java

Clase pentru miniaplicatii Miniaplicatiile constituie extensii ale unei clase deja existente java.applet.Applet. Structura clasei unui applet...

Clase

1. Programare procedurala –Programare orientata pe obiecte. Limbajul C, ca si Pascal, utilizeaza modelul programarii structurate procedurale, care...

Comunicații internet

2.1. Stilurile caracterelor {n sfirsit pagina dvs. contine ceva, chiar daca este vorba numai de un nume. Vom analiza in continuare elementele de...

Te-ar putea interesa și

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Sinteza analitică a securității serviciilor web

Adnotare Teza de licenţă cu tema Sinteza analitică a securităţii serviciilor Web, este o tematică actuală şi de o importanţă deosebită ce necesită...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor - metoda pe comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Perfecționarea utilizării programelor specializate în contabilitatea firmei pe exemplul SC Rapsodia Conf SA

Introducere La ora actuală, întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil sunt subiecte dezbătute aprins în literatura de...

Sistem Suport de Decizie pentru Cooperative de Credit

Introducere Pentru o buna perioada de timp managementul a fost considerat o adevarata arta, talent însusit prin învatarea din încercari si erori....

Sistemul informațional într-o fabrică textilă

Cap. I Identificarea beneficiarului proiectului 1.1 Misiunea, obiectivele şi strategia informaţională a firmei Misiunea companiei Furnizarea...

Sisteme informaționale de management

Cap.I I.1 MISIUNEA, OBIECTIVELE SI STRATEGIA INFORMATIONALA A FIRMEI Misiunea companiei: Oferirea unor produse de calitate tuturor clientilor...

Ai nevoie de altceva?