Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 9977
Mărime: 199.82KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela F.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Introducere în management şi managementul resurselor umane
 2. 1.1. Elemente fundamentale
 3. 1.2. Apariţia unor concepte derivate de management. Managementul resurselor umane
 4. 1.3. Activităţi şi tipuri de specialişti în managementul resurselor umane
 5. 1.4. Calităţile managerului din domeniul resurselor umane
 6. 1.5. Organizarea activităţii în managementul resurselor uman
 7. 1.6. Tipuri de structuri în organizarea departamentului de resurse uman
 8. 2. Firma ca sistem şi subsistemul resurselor umane
 9. 2.1. Descrieri
 10. 2.2. Etapele realizării subsistemului resurselor umane
 11. 3. Planificarea strategică a resurselor umane
 12. 3.1. Planificarea resurselor umane
 13. 3.2. Prognoza resurselor umane
 14. 3.3. Opinii privind planificarea strategică a resurselor umane
 15. 4.. Performanţele individuale şi satisfacţia în muncă
 16. 4.1. Concepte
 17. 4.2 Teorii ale motivaţiei în muncă şi implicaţiile manageriale
 18. 4.3. Forme de exprimare a performanţei individuale
 19. 4.4. Satisfacţia în muncă

Extras din referat

1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENT ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1. Elemente fundamentale

Operaţionalizarea elementelor ştiinţifice nu este posibilă fără punerea în valoare a celei mai importante resurse, singura cu efect creator şi inovator, resursa umană. Creând această posibilitate managementul devine o artă ce constă în măiestria managerului de a aplica la realităţile diferitelor sisteme, cu rezultate bune, în condiţii de eficienţă, cunoştinţele ştiinţifice. Deşi este o ştiinţă de sinteză, caracterul său economic decurgând din însăşi menirea sa, aceea de creştere a eficienţei economice, managementul are şi un caracter multidisciplinar, determinat de încadrarea a unor categorii şi metode sociologice, matematice, psihologice, statistice, juridice, etc. În timp se manifestă o tendinţă de amplificare a acestei caracteristici ca urmare a fundamentării ştiinţifice a managementului pe o concepţie sistemică în condiţiile dezvoltării rapide a numeroaselor ştiinţe şi a schimbărilor de mediu organizaţional.

Există numeroase abordări ale conceptului de management şi s-a acceptat, în literatura de specialitate o definire complexă, generală, şi anume: managementul este procesul de planificare strategică, organizare, motivare, antrenare şi control-evaluare a eforturilor membrilor unei organizaţii şi utilizarea celorlalte resurse aflate la dispoziţie pentru realizarea obiectivelor anticipat stabilite.

În orice sistem uman, inclusiv în cadrul unor organizaţii, procesele de muncă se divizează în procese de execuţie şi procese de management. Procesele de execuţie sunt acelea în cadrul cărora factorul uman acţionează în mod direct sau prin intermediul anumitor mijloace asupra unor obiecte ale muncii. Procesele de management se caracterizează, în general, prin acţiunea unei minorităţi a factorului uman asupra majorităţii celeilalte părţi în scopul realizării obiectivelor organizaţiei, acţiune exercitată prin planificare, organizare, antrenare-motivare, control-evaluare şi decizie care, de fapt, constituie funcţiile managementului.

Relaţiile de management se definesc ca raportul care se stabileşte între componenţii unei organizaţii şi între aceştia şi componenţii altor sisteme în procesele de previziune, organizare, antrenare şi control-evaluare. Din analiza acestor relaţii rezultă tripla determinare a acestora: socio-economică, tehnico-materială, umană.

Determinarea socio-economică rezidă în dependenţa relaţiilor de management de natura şi modalităţile de existenţă ale proprietăţii asupra mijloacelor.

Determinarea tehnico-materială constă în dependenţa trăsăturilor manageriale de caracteristicile obiectelor muncii şi mijloacele de muncă ce constituie suportul tehnico-material al încadrării organizaţiilor în ramuri şi subramuri.

Determinarea umană rezidă în influenţa componenţei colectivităţii şi culturii organizaţionale asupra relaţiilor de management.

Principalele variabile care influenţează relaţiile de management sunt:

• natura proprietăţii organizaţiei;

• categoria organizaţiei;

• dimensiunea organizaţiei;

• complexitatea activităţii;

• caracteristicile proceselor tehnologice;

• gradul de automatizare a tratării informaţiilor;

• dispersia teritorială a subdiviziunilor;

• concepţia managerilor asupra managementului entităţii;

• legislaţia;

• potenţialul uman, etc.

Procesele de management împreună cu relaţiile de management constituie obiectul de studiu al managementului ca ştiinţă, artă, stare de spirit. Nevoia de management a fost motivată de:

• transformările rapide ale economiei;

• necesitatea creării şi menţinerii unor structuri prin care organizaţia să-şi îndeplinească funcţia sa economică, referitoare la producţia şi distribuţia bunurilor;

• aspiraţia la un nivel sau mod de civilizaţie de a trăi şi munci dar şi la realizarea scopurilor societăţii;

• dependenţa omenirii de acumulările trecute pentru a asigura o bază solidă de cunoştinţe pentru viitor;

• necesitatea coordonării eforturilor diferitelor indiviziuni care compun o entitate pentru atingerea scopurilor şi realizarea obiectivelor propuse;

• eficienţa şi eficacitatea ca şi concepte care stau la baza performanţelor unei organizaţii şi care oglindesc munca managerilor.

1.2. Apariţia unor concepte derivate de management.

Managementul resurselor umane

Evoluţia înregistrată în cadrul proprietăţii private, ritmul rapid al înnoirii în tehnică şi tehnologie, creşterea nivelului de cultură, pregătirea profesională a salariaţilor, schimbarea poziţiei lor sociale sunt elemente care pun în evidenţă necesitatea promovării mai multor forme de management. Concomitent cu accentuarea caracterului naţional şi sectorial al managementului creşte şi universalitatea acestuia.

În funcţie de specificul domeniului s-au impus adaptări şi transformări de concepte, metode, tehnici şi instrumente manageriale din domeniul activităţii industriale unde a apărut şi s-a dezvoltat managementul ştiinţific. Vorbim de management bancar, financiar, al serviciilor publice, al resurselor umane.

Managementul modern al organizaţiilor îmbracă forma managementului operaţional şi strategic, formă manifestată în domeniile prioritare ale managementului actual:

• managementul resurselor umane;

• management participativ;

• management financiar;

• managementul calităţii totale;

• managementul schimbărilor.

Schimbările însemnate vizând, în primul rând, maniera în care acestea se propagă la toate nivelele şi în toate domeniile vieţii sociale şi în al doilea rând metodele, tehnicile şi instrumentele de acţiune au determinat dezvoltarea în timp a acestor forme de management ca domenii de sine-stătătoare.

Echilibrul dinamic al unei organizaţii condiţionează funcţionarea şi dezvoltarea sa profitabilă numai în împrejurările conceperii sistemice a acesteia care implică, de fapt, abordarea resurselor umane în strânsă interdependenţă cu celelalte resurse: materiale, financiare, informaţionale.

Principalele elemente care determină importanţa primordială a resurselor umane la nivelul organizaţiei sunt următoarele:

• forţa de muncă este singura creatoare de valoare de întrebuinţare;

• resursa umană este singura creatoare nu numai sub aspect economic ci şi spiritual, ştiinţific;

• eficacitatea şi eficienţa utilizării resurselor materiale, financiare, informaţionale depind într-o măsură hotărâtoare de resursele umane.

Preview document

Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 1
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 2
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 3
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 4
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 5
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 6
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 7
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 8
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 9
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 10
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 11
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 12
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 13
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 14
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 15
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 16
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 17
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 18
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 19
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 20
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 21
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 22
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 23
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 24
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 25
Planificarea Strategică a Resurselor Umane și Modul de Evaluare a Performanțelor și Satisfacției în Muncă - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Planificarea Strategica a Resurselor Umane si Modul de Evaluare a Performantelor si Satisfactiei in Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică

INTRODUCERE Intrarea pe o piaţă străină implică o prospectare ştiinţifică, cunoşterea temeinică a tuturor oportunităţilor pe care le oferă ţara...

Managementul resurselor umane - recrutarea și selecția resurselor umane din cadrul Brigăzii Române de Securitate SRL

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că puterea unei firme sau organizaţii depinde de valoarea oamenilor săi. Fiecare manager, într-un sistem...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Management Strategic al Resurselor Umane în BRD

1. Prezentare BRD - Groupe Société Générale Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de...

Strategia de afaceri la firma Fan Courier Express SRL

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA STRATEGIA FIRMEI 1.1. Noţiuni teoretice despre „conceptul de strategie” Rădăcinile etimologice ale...

Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA

1. Prezentarea firmei Societatea a luat fiinţă în anul 1990 fiind înregistrată sub nr. JO7/01. Din 1990 are sediul social în Botoşani strada I.C....

Procesul de evaluare a angajaților în administrația publică

I. Definirea si obiectivele procesului de evaluare a angajatilor dinAdministratia Publica Evaluarea funcționarilor publici a apărut pentru...

Te-ar putea interesa și

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Managementul resurselor umane

DIN PARTEA AUTORULUI Succesul, performanta si competitivitatea oricarei organizatii depind, in mare masura, de continutul si calitatea...

Strategia de Multiplicare a Banilor

Patru drafturi pentru trei idei alese RESTAURANT MEDIEVAL Fişa proiectului Draft nr. 1/ 24.05.2011 I. Ideea - Dată: 24.05.2011 - Context:...

Inginerie economică

PREZENTAREA FIRMEI Bee Speed Automatizari SRL Timisoara fiinteaza din anul 1994, avand ca obiect principal de activitate producerea de echipamente...

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la societatea comercială Filseta SA Lugoj

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DESPRE MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu şi definirea ştiinţei managementului Managementul firmei este abordat...

Cum să-ți Vinzi cv-ul în Mediul Online

Ultimele tendinţe în recrutarea resurselor umane fac referire la mediile de socializare, în care reţele precum Linkedin, Twitter, Facebook,...

Manual de Interviu

1. Obiective Chiar dacă în practică lucrurile se dovedesc a fi diferite de ceea ce planificăm, interviul rămâne până la urmă un domeniu de bază...

Motivația personalului dintr-o organizație

1.1. INTRODUCERE Motivaţia de a munci a personalului din instituţiile publice sau private reprezintă o importantă problemă a politicii publice...

Ai nevoie de altceva?