Sistemul organizatoric al firmei

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2703
Mărime: 182.84KB (arhivat)
Publicat de: Ana-Maria P.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asistent Univ. Dr. Vlăsceanu Cristina

Cuprins

  1. I. ORGANIZAREA FORMALĂ A FIRMEI
  2. A. Organizarea procesuală
  3. B. Organizarea structurală
  4. II. ORGANIZAREA INFORMALĂ A FIRMEI
  5. III. TIPOLOGIA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE
  6. IV. MODALITĂȚI DE PREZENTARE A STRUCTURII ORGANIZATORICE A FIRMEI
  7. V. FUNCȚIILE COMPONENTEI ORGANIZATORICE

Extras din referat

SISTEMUL ORGANIZATORIC AL FIRMEI

Sistemul organizatoric al firmei constă în ansamblul elementelor de natură organizatorică ce asigură cadrul, divizarea, combinarea și funcționalitatea proceselor de muncă în vederea realizării obiectivelor previzionate. (Ovidiu Nicolescu, 2003)

În cadrul sistemului organizatoric sunt reunite, de fapt, cele două principale categorii de organizare existente în orice firmă: organizarea formală și organizarea informală care se află în raport de intensă intercondiționare.

I. ORGANIZAREA FORMALĂ A FIRMEI - presupune ansamblul elementelor organizatorice din cadrul firmei, stabilite prin regulamentul de organizare, organigrame, descrieri de funcții și posture și alte documente de această natură. Mai concret, din punct de vedere procesual, organizarea formală vizează funcțiile, activitățile, atribuțiile și sarcinile într-o firmă. Subdiviziunile organizării formale sunt organizarea procesuală și organizarea structurală. (Ovidiu Nicolescu, 2003)

A. Organizarea procesuală-constă în stabilirea principalelor categorii de muncă și a proceselor necesare realizării obiectivelor firmei. Componentele organizării sunt reprezentate de funcțiunile (ansamblul proceselor asemănătoare sau complementare care ajută la realizarea acelorași obiective), activitățile (procese de muncă omogene sau înrudite ce concură la realizarea acelorași obiective), atribuțiile (proces de muncă precis conturat, care se execută periodic și uneori continuu, ce implică cunoștințe specializate) și sarcinile (corespunzătoare de regulă unei singure persoane) dintr-o organizație.

Specialiștii consideră că într-o firmă există, de regulă, 5 funcțiuni: cercetare-dezvoltare, comercială, producție, financiar-contabilă, și de personal, al căror volum variază în funcție de diverși factori, cum ar fi dimensiunea firmei și profilul acesteia.

1) Funcțiunea de cercetare - dezvoltare:

Presupune ansamblul activităților desfășurate în organizație prin care se concepe și se implementează progresul științifico-tehnic. În cadrul funcțiunii de cercetare - dezvoltare întâlnim: previzionarea (elaborarea proiectelor și strategiilor firmei bazându-se pe prognoze și planuri), concepția tehnică (presupune satisfacerea unor necesități ale organizației printr-o metodă originală, având la bază noi cunoștințe, ce nu modifică însă principiile și legile consacrate din domeniile respective) și organizarea (elaborarea, adaptarea și introducerea de noi concepte cu cracter organizatoric)

2) Funcțiunea comercială:

Încorporează ansamblul proceselor de cunoaștere a cererii și ofertei pe piață, îndeplinește funcția de procurare nemijlocită a materiilor prime, materialelor, echipamentelor de producție etc. necesare desfășurării producției firmei și de vânzare a produselor, semifabricatelor, serviciilor precum și asistarea clienților în utilizarea acestora.

În cadrul funcțiunii comerciale, deosebim 3 activități prinipale: aprovizionarea (procurarea materiilor prime, materialelor, combustibilului, echipamentelor de producție și a altor factori materiali de producție necesari realizării obiectivelor societății comerciale), vânzarea (trecerea produselor și serviciilor din sferă producției în sferă circulației, de la producători la comercianți și între aceștia și consumatori), marketingul (asigură studierea pieței interne și externe, cunoașterea necesităților și comportamentului consumatorilor în vederea stabilirii celor mai adecvate modalități de orientare a producției și de creștere a vânzării produselor finite, semifabricatelor și lucrărilor cu caracter industrial furnizate de societatea comercială)

3) Funcțiunea de producție:

Procesele de producție ce se desfășoară în cazul firmelor industriale se pot clasifica în funcție de mai multe criterii. Din punctul de vedere al participării la transformarea obiectelor muncii în produse finite, semifabricate și servicii procesele de producție se clasifica în: procese de bază (conținutul principal al proceselor de producție. ex: prelucrarea barelor de oțel într-o întreprindere constructoare de mașini.) , auxiliare (asigură necesare pentru desfășurarea normală a proceselor de bază. ex: executarea, întreținerea și repararea sculelor) și deservire (asigure celelalte condiții, în special de natură organizatorică, necesare derulării adecvate a proceselor de bază și auxiliare. ex: transportul obiectelor muncii, aprovizionarea cu scule)

4) Funcțiunea financiar-contabilă

Funcțiunea financiar-contabilă - cuprinde ansamblul activităților prin care se asigură resursele financiare necesare atingerii obiectivelor organizației, precum și evidența valorică a mișcării întregului sau patrimoniu. În cadrul funcțiunii financiar-contabile deosebim 3 activități principale: Activitatea financiară (determinarea și obținerea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor întreprinderii), Contabilitatea (înregistrarea și evidențierea valorică a resurselor materiale și financiare ale firmei), Controlul financiar de gestiune (verificarea respectării normelor legale cu privire la existența, integritatea, utilizarea și păstrarea valorilor materiale și bănești cu care firmă este dotată)

5) Funcțiunea de personal sau de resurse umane

Reprezintă ansamblul proceselor din cadrul organizației prin care se asigură resursele umane necesare, precum și utilizarea , dezvoltarea și motivarea acestora. Este o funcție deosebit de importantă, asigurând rulajul de personal și o bună funcționare a firmei.

Bibliografie

Morar, C. (2004). Managementul întreprinderii. București: Lumina Lex.

Nicolescu, O. (n.d.).

Ovidiu Nicolescu. (2003). Sistemul organizatoric al firmei. București: Editura Economică.

Verboncu, N. O. (2008). Fundamentele managementului organizației. București: Editura Universitară.

Preview document

Sistemul organizatoric al firmei - Pagina 1
Sistemul organizatoric al firmei - Pagina 2
Sistemul organizatoric al firmei - Pagina 3
Sistemul organizatoric al firmei - Pagina 4
Sistemul organizatoric al firmei - Pagina 5
Sistemul organizatoric al firmei - Pagina 6
Sistemul organizatoric al firmei - Pagina 7
Sistemul organizatoric al firmei - Pagina 8
Sistemul organizatoric al firmei - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Sistemul organizatoric al firmei.docx

Alții au mai descărcat și

Reproiectarea managerială a SC Princo Grup SA

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICAREA S.C. PRINCO GRUP S.A. Documentarea Preliminara Caracteristici tipologice ale firmei investigate PRINCO GRUP S.A....

Organizarea managerială la SC Miruna Internațional Impex SRL

REZUMAT Lucrarea este structurată pe opt capitole după cum urmează: în primul capitol am prezentat conceptul de organizare, urmat de al doilea...

Proiectarea sistemului informațional al firmei SC Real-Hypermarket SRL

CAPITOLUL 1. IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI PROIECTULUI 1.1 Misiunea, obiectivele, strategia informaţională a firmei şi valorile firmei real,-...

Managementul Logistica Întreprinderii

Definitie : Procesul de gestionare al achizitionarii, deplasarii si depozitarii materialelor în interiorul întreprinderii si a canalelor de...

Managementul Calității

INTRODUCERE Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfășurată în alte sectoare din economia mondială...

Sistemul Decizional al Marketingului Industrial al Firmei Atlassib

Capitolul 1 . Sistemul decizional al marketingului industrial 1.1. Procesul decizional în marketingul industrial Termenul de marketing industrial...

Studiu de Fezabilitate a Unei Idei de Afaceri

Cap. I. Descrierea generală a afacerii 1.1. Descrierea afacerii în care se doreşte să se intre Pentru a întocmi actele şi a îndeplini...

Sistemul Organizatoric al Firmei

Organizarea firmei consta in stabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala a componentelor acestora (miscari, timpi,...

Te-ar putea interesa și

Dosar de practică la unitatea SC Pravat SRL

CAPITOLUL I Caracteristicile tipologice ale firmei 1.1 Denumirea si statutul juridic Firma la care a fost efectuata practica ( 6 ore pe...

Sisteme Manageriale

CAP. I – DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE Caracteristici tipologice ale firmei si intrari de resurse materiale Societatea...

Analiza diagnostic - SC Electrica SA Giurgiu

CAPITOLUL 1 “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA” 1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA In orice domeniu:...

Reproiectarea Sistemului Organizatoric SC Cris-Tim 2 Prodcom SRL

SISTEMUL ORGANIZATORIC – ELEMENTE TEORETICO-METODOLOGICE Unirea eforturilor pentru atingerea obiectivelor comune şi individuale reprezintă unul...

Metodologii generale - SC Daschim SA București

CAPITOLUL I Prezentare generala I.1 Scurt istoric Societatea Comerciala „Daschim” S.A. – cu sediul in Bucuresti – s-a constituit in baza...

Societatea comercială Combinatului Doljchim Craiova SA

I DATE SPECIFICE S.C. S.C. COMBINATULUI DOLJCHIM CRAIOVA S.A. 1. Dispozitii generale Societatea comerciala “S.C. COMBINATULUI DOLJCHIM CRAIOVA”...

Diagnosticarea viabilității economice și manageriale

Capitolul 1: Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.1 Documentare preliminara 1.1.1 Caracteristici tipologice ale firmei...

Proiect Romtelecom

Scurt istoric În decembrie 1989 se înfiinteaza Rom-Post-Telecom ca operator de telecomunicatii, posta si radiocomunicatii. Iulie 1991 are loc...

Ai nevoie de altceva?