Structura Societății Comerciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2972
Mărime: 44.50KB (arhivat)
Publicat de: Adelin Florea
Puncte necesare: 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA din BACĂU

Extras din referat

1. Date de identificare a societăţii

Firma “CTrust” constituie o societate comercială având forma juridică de societate pe acţiuni. Firma funcţionează în baza legii 31/1990 privind societăţile comerciale, fiind inregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J04/71/1991. Sediul societăţii este în localitatea Bacău, judeţul Bacău, strada Izvoare.

Activitatea de bază a societăţii se incadrează conform codului CAEN în alte lucrări speciale de construcţii. Societatea are ca obiect de activitate prestări servicii cu utilaje de construcţii, prestări servicii cu mijloace de transport, reparaţii utilaje şi mijloace de transport, confecţii metal – lemn, întreţinere autocamioane Volvo şi distribuţie autoutilitare Isuzu.

Producţia firmei este compusă din: constrcţiile de drumuri şi canalizări, inchirierea de utilaje şi mijloace de transport, reparaţiile şi întreţinerea autocamioanelor Volvo şi distribuţia autoutilitarelor Isuzu. Societatea “CTrust” S.A. Bacău deserveşte cu utilaje societăţile de construcţii din judeţul Bacău, precum şi din unele judeţe limitrofe, iar atelierul de reparaţii Volvo are ca scop acoperirea pieţei la nivelul Moldovei.

2. Structura organizatorică

Structura organizatorică este considerată scheletul organizaţiei (intreprindere, societate comercială, instituţie publică etc.), buna funcţionare a acestora fiind independentă de modul în care sunt plasate şi utilizate resursele umane de care dispune într-o anumita etapă. Structura organizatorică este definită ca fiind ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice și a relațiilor dintre acestea, constituite în așa fel încât să asigure premisele organizatorice adecvate îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Structura organizatorică este o componentă a structurii generale a întreprinderii şi reflectă ,,anatomia întreprinderii”. Ea se proiectează pe baza unor norme, reguli, principii şi documente oficiale.

Din perspectivă managerială scopurile structurii sunt:

- clarifică compartimentele si sarcinile posturilor, precum si responsabilii acestora;

- clarifică ierarhia organizatională;

- clarifică canalele de comunicare;

- permite managerilor să aloce resurse pentru obiectivele definite prin plan.

Structura unei organizaţii prezintă trei caracteristici principale:

- specializarea - arată gradul de divizare şi omogenitate a muncii în compartimente;

- coordonarea - se referă la modul de asigurare a cooperării între compartimente şi indivizi;

- formalizarea - marchează gradul de precizie în definirea funcţiilor si relaţiilor.

Structura organizatorică este influenţată de anumiţi factori (strategia dezvoltării întreprinderii, tipul şi complexitatea producţiei, dimensiunea întreprinderii, calitatea resurselor umane), influenţe ce trebuie tratate pe fondul dinamismului accelerat al mutaţiilor de amploare care au loc în economia contemporană, luându-se în consideraţie următoarele elemente:

- evaluarea corectă a resurselor de materii prime şi a modului cum acestea se exploatează;

- creşterea competitivităţii economice, ştiinţifico-tehnice şi educaţionale;

- ,,explozia" informaţională;

- adâncirea cooperării economice şi tehnico-ştiinţifice;

- creşterea exigenţei calităţii produselor şi serviciilor;

- sporirea cerinţelor de protecţie ecologică.

O structură organizatională optimă trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să reflecte obiectivele si planul de actiune;

b) să oglindească autoritatea în măsură să administreze întreprinderea;

c) să evidentieze cadrul de desfăsurare al activitătilor;

d) să fie alcătuită din persoane foarte bine pregătite.

Structura organizatorică privită în ansamblul ei are două părţi distincte: structura de conducere sau funcţională şi structura de producţie sau operaţională.

Structura de conducere sau funcţională cuprinde ansamblul persoanelor, compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale constituite şi plasate astfel încât să asigure condiţiile economice, tehnice şi de personal necesare desfăşurării procesului managerial şi a proceselor de execuţie.

Structura de producţie sau operaţională este formată din ansamblul persoanelor, compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale constituite în scopul realizării directe a obiectului de activitate al întreprinderii.

Atât la nivelul structurii de conducere cât şi la al celei de producţie se regăsesc elementele primare şi anume: postul, funcţia, compartimentul, nivelul ierarhic şi relaţiile organizatorice.

Postul este alcătuit din ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor desemnate pe un interval de timp fiecărui membru al întreprinderii.

Aşadar, elementele de definire ale unui post sunt:

- sarcinile, care reprezintă procese de muncă simple sau părti ale unui proces de muncă complex;

- competenţele (autoritatea), care reprezintă limitele în cadrul cărora titularii de posturi (salariaţii) pot să acţioneze în vederea realizării obiectivelor individuale;

- responsabilitaţile, care reprezinta raspunderile materiale, disciplinare etc. ce revin titularului postului pentru rezultatele obţinute.

În societatea prezentată există aproximativ 226 repartizate pe următoarele posturi:

POSTUL NR.

ANGAJATI POSTUL NR.

ANGAJATI POSTUL NR.

ANGAJATI

Inginer 13 Rectificator 1 Tâmplar 4

Subingineri 6 Strungar 3 Zugrav 1

Economist 3 Frezor 1 Tractorist 2

Contabil 3 Sudor 6 Tinichigiu 1

Maistru 5 Instalator 1 Paznic 4

Secretar 1 Şofer 12 Impiegat de mişcare 1

Mecanic reparaţii 20 Macaragiu 4 Zidar 1

Mecanic utilaje 46 Automacaragiu 6 Dulgher 10

Electrician auto 2 Lacatuş mecanic 6 Betonişti 29

Funcţia reprezintă totalitatea posturilor având aceleaşi caracteristici generale privind obiectivele, sarcinile, autoritatea şi responsabilitatea.

Tinând seama de natura şi amploarea proceselor de muncă, funcţiile sunt de două tipuri:

1. de management (de conducere), la nivelul cărora sunt luate decizii referitoare la procesele de muncă efectuate de alte personae. Funcţiile de management sunt:

- de nivel superior, în cazul managerului general şi managerilor executivi;

- de nivel mediu, în cazul şefilor de compartimente funcţionale şi al şefilor secţiilor de producţie;

Preview document

Structura Societății Comerciale - Pagina 1
Structura Societății Comerciale - Pagina 2
Structura Societății Comerciale - Pagina 3
Structura Societății Comerciale - Pagina 4
Structura Societății Comerciale - Pagina 5
Structura Societății Comerciale - Pagina 6
Structura Societății Comerciale - Pagina 7
Structura Societății Comerciale - Pagina 8
Structura Societății Comerciale - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Structura Societatii Comerciale
    • Organigrama.doc
    • Structura.doc

Te-ar putea interesa și

Piețe de capital

1. PIAŢA DE CAPITAL - COMPONENŢA PIEŢEI FINANCIARE Orice economie naţională,indiferent de nivelul său de dezvoltare este caracterizată de...

Proiecte economice - monografia unei societăți

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Studiul privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - SC Otelinox SA Târgoviște

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "OTELINOX" S. A. 1.1. ISTORICUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. "OTELINOX" S.A....

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Analiza structurii patrimoniale a activului și analiza previzională la SC Dumivest SRL

I. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE 1. Analiza poziţiei financiare 1.1 Prezentarea societăţii comerciale • Denumirea societăţii: S.C. DumiVest...

Monografie contabilă la SC Bucuria SA

Cap1. Prezentarea societăţii comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Societatea comercială poartă denumirea : S.C BUCURIA S.A Societatea a...

Plan de Afaceri pentru Modernizarea și Dezvoltarea SC Parc Mamaia SRL

INTRODUCERE Astăzi, cel care decide este cumpărătorul de servicii turistice, iar organizatorii şi prestatorii sunt obligaţi să-şi adapteze oferta...

Ai nevoie de altceva?