Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6055
Mărime: 123.99KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Rus
Puncte necesare: 7
Universitatea Româno- Germană, Sibiu Facultatea de: Științe Economice Marketing și comunicare în afaceri

Extras din referat

1. Explicaţi rolul analizei diagnostic pentru organizaţie.

Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firma poate să-și identifice propriile-i puteri și slăbiciuni, în raport cu mijloacele de care dispune, precum și cu oportunitățile ivite și amenințările la adresa ei. Astfel, conducerea firmei dobândește posibilitatea de a găsi soluții de rezolvare a problemelor sau optimizare a dezvoltării activității .

Analiza diagnostic are ca scop caracterizarea unei întreprinderi prin evidenţierea punctelor tari si punctelor slabe, ceea ce va permite fundamentarea raţionamentelor pentru proiecţiile prevăzute în planul de afaceri și a principalelor măsuri necesare asigurării viabilităţii si dezvoltării firmei în viitor.

Procesul de evaluare economica are drept obiectiv stabilirea valorii de piață, a valorii de circulație a bunurilor, activelor și întreprinderilor, el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici în spațiul economic al țării.

2. Explicaţi necesitatea evaluării unei întreprinderi.

Procesul de evaluare economică are drept obiectiv:

 stabilirea valorii de piaţă,

 a valorii de circulaţie a bunurilor, activelor și întreprinderilor,

 el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici în spaţiul economic al țării.

Necesitatea evaluării unei întreprinderi apare când în viața întreprinderii au loc unele schimbări semnificative cum sunt:

- modificări în mărimea și structura capitalului social,

- modificări în numărul și componența acţionarilor sau asociaţilor,

- acțiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje),

- în cazul tranzacţiilor comerciale,

- cu ocazia privatizării când elementele prezentate în bilanţul contabil nu reflectă valori de piaţă ci mai degrabă valori administrative, sau costuri istorice mult diferite de valorile juste.

3. Definiţi micromediul şi prezentaţi componenţii acestuia.

Micromediul este reprezentat de ansamblul relațiilor dezvoltate de agentul economic cu furnizorii și beneficiarii săi, legături ce implică, de regulă și alți participanți intermediari,concurenți, public.

Micromediul cuprinde:

Furnizorii

Intermediarii,

Clienții,

Concurența.

Furnizorii sunt parteneri în cadrul pieței care procură diverse materiale sau servicii ce concură la asigurarea fluxului complex al fiecărui produs prezent pe piață. Influențeaza activitatea firmei în general, și activitatea de marketing în special. În cadrul procesului de cumpărare, atât persoanele fizice,cât și cele juridice, după identificarea problemei, descrierea generală a nevoii, formularea specificațiilor produsului, vor trece la identificarea furnizorilor cei mai potriviți.

Intermediarii sunt indivizi sau organizații de afaceri specializate în realizarea diferitelor funcții de marketing. Cele mai importante funcții ale intermediarilor sunt: informarea consumatorilor, promovarea produselor, negocierea contractului, lansarea comenzii, finanțarea, asumarea riscului, posesia fizică a produselor, plata și transmiterea dreptului de proprietate.

Clienții pot fi actuali, efectivi sau pot fi potențiali. Crearea unei clientele fidele duce la creșterea veniturilor firmei. Pentru firmele orientate spre client, satisfacția clienților reprezintă atât un obiectiv cât și un instrument de marketing.

Cunoașterea propriilor concurenți este un element de importanță vitală pentru o orice firmă cu activitate eficientă. Orice firmă trebuie să aibă în vedere activitatea de distribuție și de promovare ale concurenților. În acest fel, ea poate identifica zonele de avantaj și dezavantaj concurențial. Din punct de vedere al gradului în care se poate vorbi de produse substituibile între ele, putem distinge:

 concurență la nivel de marcă;

 concurență la nivel de sector de activitate;

 concurență la nivel de forma.

Preview document

Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 1
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 2
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 3
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 4
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 5
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 6
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 7
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 8
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 9
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 10
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 11
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 12
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 13
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 14
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 15
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 16
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 17
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 18
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 19
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 20
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 21
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 22
Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic a Mediului de Afaceri.docx

Alții au mai descărcat și

Plan Strategic Personal

Obiectivul nr. 1: sa devin studenta FEAA pâna la data de 15 august 2003. Strategia aleasa : prin concurs de dosare; I. ANALIZA MACROMEDIULUI...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Riscul în Procesul Decional

INTRODUCERE Incertitudinea şi riscul reprezintă două coordonate ale mediului economic în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea....

Plan de Afaceri - SC Diana SRL

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii contemporane se caracterizează printr-o evoluţie extrem de dinamică, determinând schimbări nu numai în ceea ce...

Plan de afaceri SC Sir Building SRL

INTRODUCERE În condiţiile dinamismului contemporan ce cuprinde o parte tot mai însemnată a statelor lumii, prezenţa cu succes a unei întreprinderi...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA

Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate În scopul realizării unei...

Evaluarea întreprinderii SC Mechel SA Târgoviște

I. Definirea problemei 1. Prezentarea generala a societatii S.C. MECHEL TARGOVISTE S.A. 1.1. Scrut istoric Aceasta societate a fost infiintata...

S.N.T.G.N. Transgaz S.A.

1.1. Date de identificare Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28...

Strategii de Aprovizionare

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE 1. 1. Piaţa furnizorilor Dezvoltarea unei intreprinderi, a unui sistem...

Ai nevoie de altceva?