Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2461
Mărime: 28.70KB (arhivat)
Publicat de: Eric Lazăr
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. Introducere 3
 3. 1. Plătitorii 3
 4. 2. Sfera de cuprindere a impozitului 4
 5. 3. Exceptări de la plata impozitului pe profit 6
 6. 4. Rolul impozitului 6
 7. CAPITOLUL 2
 8. 2.1. Studiu de caz 8
 9. 2.2. Concluzii 11
 10. Bibliografie 12

Extras din referat

CAPITOLUL 1

Introducere

Profitul este o formă de venit obţinut prin intermediul unei activități economice ca urmare a investirii unui capital. Pentru ca venitul realizat să fie calificat ca profit, este necesar ca activitatea economică să fie desfășurată cu scopul obținerii de beneficiu.În practică există situații în care o entitate desfășoară o activitate producătoare de venit care nu este calificat drept profit, pentru că nu există intenția obținerii unui beneficiu, ci veniturile sunt destinate susţinerii unei alte activități proprie entității respective.

Impozitul pe profit este un impozit direct care se aplică beneficiului obținut din desfășurarea unei activități economice. El reprezintă una din principalele surse de venituri ale bugetului de stat.

1. Plătitorii

Noua lege privind impozitul pe profit care se aplică începând cu anul 2004 urmărește, pe de o parte, armonizarea cu legislația comunitară, iar pe de altă parte, introducerea unor prevederi fiscale neutre, nedescriminatorii pentru toti plătitorii de impozit pe profit. Astfel, modul de așezare, urmărire și percepere a impozitului pe profit a suferit modificări în ceea ce privește cheltuielile deductibile și nedeductibile, prin recunoașterea acelora care conduc la îmbunătățirea mediului de afaceri, tratamentul fiscal al armonizării, al debitelor nerecuperabile, precum și a titlurilor de participare şi a cîștigurilor obținute din aceste operații.

Sunteți plătitor de profit dacă vă aflați în unul din următoarele cazuri:

1. Sunteţi persoană juridică română şi obţineţi profit din orice sursă, atît din ţară, cât şi din străinătate.

Intra în caegoria persoanelor juridice române:

a) companiile naţionale

b) societăţile naţionale

c) regiile autonome

d) societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică

e) organizaţiile cooperatiste

f) instituţile financiare şi instituţiile de credit

g) fundaţiile, organizaţiile, asociaţiile

h) orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române.

În cazul persoanelor juridice române care deţin participaţii în capitalul altor societăţi comerciale şi care întocmesc situaţii financiare consolidate, calculul şi plata impozitului pe profit se face la nivelul fiecarei personae juridice din grup.

2. Sunteţi persoană juridică străină şi vă desfăşuraţi activitatea prin intermediul unui sediu permanent în România.

Sediul permanent este un loc prin intermediul căruia se desfăşoara integral sau parţial, activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.

Un nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România dacă doar desfăşoara activitate prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al altui agent intermediar care are un statut independent, în cazul în care această activitate este activitatea obişnuită a agentului.

3. Sunteţi persoană juridică străină partener al unei asocieri fară personalitate juridică cu persoane juridice străine şi/sau persoanele fizice nerezidente care desfăşoara activităţi în România.

4. Sunteţi persoană juridică română partener al unei asocieri fără personalitate juridică cu persoane juridice române şi/sau persoane fizice rezidente, desfasuraţi activităţi din România, cât şi din străinătate. În acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

5. Sunteţi persoană juridică română sau străină şi realizaţi venituri din sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română.

2. Sfera de cuprindere a impozitului

Sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele categorii de contribuabili:

1) persoanele juridice române, pentru profitul impozabil obţinut din orice sursă sau activitate desfășurată atît în România cât şi din străinătate;

În această categorie de contribuabili se cuprind:

1. Regiile autonome, indifferent de subordonare,

2. Societăţile comerciale indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate, inclusive cele cu participare de capital străin sau cu capital integral străin;

3. Societăţile agricole, organizaţiile cooperatiste, instituţiile financiare şi de credit şi alte asemenea personae juridice române.

4. Persoanele juridice străine care desfășoară activități printr-un sediu permanent în România, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;

În acest sens, persoanele juridice străine (companii, fundaţii, asociaţii, organizaţii) infiinţate şi organizate în conformitate cu legile unei ţări devin subiect al impozitării.p.33

5. Persoanele juridice şi fizice străine care desfăşoară activităţi în România ca partener într-o asociere ce nu dă naştere unei persoane juridice pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfăşurată în România;

Preview document

Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 1
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 2
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 3
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 4
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 5
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 6
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 7
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 8
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 9
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 10
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 11
Impozitul pe Profit și Rolul în Resursele Financiare Publice - Pagina 12

Conținut arhivă zip

 • Impozitul pe Profit si Rolul in Resursele Financiare Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Plan Strategic Personal

Obiectivul nr. 1: sa devin studenta FEAA pâna la data de 15 august 2003. Strategia aleasa : prin concurs de dosare; I. ANALIZA MACROMEDIULUI...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Test asociere Kandia

Istoria ciocolatei incepe cu doua mii de ani in urma , cand cultura arborelui de cacao era practicata in Americade Sud. Ciocolata contine peste 30...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Locul și rolul taxelor vamale în cadrul impozitelor indirecte în contextul aderării României la Uniunea Europeană

Capitolul 1. Taxele vamale – locul lor în resursele financiare publice Noile cerinte pe plan mondial asupra relatiilor dintre tari impun schimbari...

Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România

VENITURILE DIN SALARII Trecerea la economia de piata a impus adoptarea unui sistem de impozitare a salariilor mai flexibil care sa tina seama de...

Studiu privind Structura și Evoluția Impozitelor Directe în România în Perioada 2003-2008

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 POLITICA FISCAL - BUGETARĂ Viziunea Guvernului României în...

Studiu privind determinarea impozitului pe profit și a TVA-ului pentru o societate comercială

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Evoluția și structura impozitelor directe în România

INTRODUCERE Impozitele îndeplinesc un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la...

Contabilitatea decontării cu bugetul statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Folosirea Pârghiei Impozitelor pentru Influențarea Activităților economico-sociale

1. Teorii ale impozitului ca mijloc de influenţare a mişcării ciclului economic Impozitele constituie, prin proporţii, arie de manifestare şi...

Ai nevoie de altceva?