Imaginația

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 26139
Mărime: 961.96KB (arhivat)
Publicat de: Pavel S.
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Argument

Istoria marilor invenţii şi descoperiri a operelor de artă şi a revoluţiei tehnico-ştiinţifice este istoria inteligenţei şi a creativităţii, care i-a permis omului să făurescă primele unelte,să stăpânescă natura prin ştiinţă şi tehnică,să creeze un nou peisaj nou pe planeta noastră şi să pătrundă în spaţiul cosmic. În cuceririle ştiinţei, ale tehnicii şi culturii artistice sunt materializate capacităţile creatoare ale omului, inteligenţa şi sensibilitatea lui faşă de frumos.

Bogăţia unui popor constă în muncă şi creativitate.

În condiţiile celei de-a doua revoluţii ştiinţifice şi tehnice, a tendinţelor de informatizare a societăţii şi a mutaţiilor adânci din toate sectoarele de activitate, creşterea producţiei şi a culturii sunt condiţionate în mare măsură de capacitatea creativă a oamenilor.

În faţa acestei comenzi sociale, de creativitate, hotărâtoare pentru evoluţia omului spre bunăstare, cultură şi civilizaţie, şcoala are un rol bine-definit privind dezvoltarea la elevi a capacităţilor imaginative.

După unele statistici, nu s-au utilizat până acum decât 3% din inteligenţa omenirii, cauzele mai importante fiind analfabetismul şi concepţia şcolii tradiţionale, bazată în deosebi pe predarea, memorarea şi reproducerea cunoştinţelor, neglijând dezvoltarea potenţialului creator al elevilor şi însuţirea de către aceştia a unor tehnici de învăţare creativă.

Şcoala contemporană, centrată pe elev, are un rol bine precizat în dezvoltarea uriaşului potenţial intelectual, reprezentat de inteligenţă şi creativitate, care, pus în valoare, va asigura neîntrerupt progresul social uman. În relaţia elev-proces de învăţământ, cunoaşterea nivelului de dezvoltare intelectuală al fiecărui elev este deosebit de importantă pentru folosirea unor metode adecvate, care să permită individualizarea învăţământului, astfel încât fiecare elev să-şi dezvolte la maximum capacităţile şi aptitudinile creatoare prin procesul învăţării. (vezi în Stoica M.,2001).

CAPITOLUL I

IMAGINAŢIA

1.1. REPERE ISTORICE

Istoria imaginaţiei este lungă şi extrem de complexă; lungă deoarece a început în Antichitate şi se continuă până în zilele noastre; complexă, pentru că discuţiile contradictorii s-au manifestat şi se manifestă cu o intensitate crescândă. O prezentare detaliată a acestei istorii depăşeşte cu mult intenţiile acestui capitol. Nu putem trece cu vederea câteva momente mai importante,care i-au marcat profund destinul.

Deşi conceptele cu privire la imaginaţie elaborate în filozofie sunt de-a dreptul seducătoare, nu ne propunem să insistăm asupra acestora. Pe noi ne interesează mai ales contribuţiile aduse de psihologie şi de psihologi.

Istoria „concentrată” şi „ condensată” a psihologiei imaginaţiei ar putea fi împărţotă în trei etape:

- prima s-ar întinde până în anul 1900, dată ce coincide cu apariţia psihologiei ca ştiinţă experimentală;

- a doua poate fi cuprinsă între anii 1900 şi 1950, etapă de înflorire a concepţiilor cu privire la imaginaţie;

- a treia începe în anul 1950 şi se continuă până astăzi, fiind oarecum echivalentă cu scăderea interesului pentru imaginaţie. (vezi Zlate M., 2006)

Prima etapă este cea a căutărilor, a tatonărilor, a încercărilor şi erorilor. Psihologii încearcă să răspundă în principal la două întrebări: imaginaţia este o funcţie psihică autonomă, de sine stătătoare sau este contopită cu alte funcţii psihice? Ce roluri îndeplineşte ea în ansamblul vieţii umane?

În 1877, cu doi ani înainte de înfiinţarea de către Wundt a primului laborator de psihologie experimentală, francezul H. Joli arăta că imaginaţia nu e o facultate specială, o putere cu adevărat particulară şi singulară. „ Noi grupăm sub acest nume forme schimbătoare, faze numeroase şi gradate ale luptei în care spiritul solicită

impresii de la natură, alteori se abandonează lor, apoi le stăpâneşte, le organizează, se stăduieşte să le dea strălucire în ansamblul armonios pe care îl formează cu ele”. (Joli, 1877,p.261,în Zlate M., 2006).

Conţinutul imaginaţiei reiese din analizele făcute de autor. El se referă la imaginile care suspendă funcţiile intelectuale ordinare (somnambulismul, extazul) ; la imaginile care inversează facultăţile intelectuale fără a le suspenda (halucinaţiile, ideile fixe) ; la vise; la stările intermediare între boală şi sănătate (credulitate, pasiune, visare, nebunie). Zece ani mai târziu, americanul John Dewey muta centrul de greutate pe rolul imaginaţiei în ansamblul vieţii umane. El susţinea că imaginaţia este o modalitate de adaptare, de punere în acord a individului cu cu solicitările mediului şi ale activităţilor.

Imaginaţia reală, considera Dewey, nu se interesează de ireal, funcţia ei nu constă în orientarea omului către fantezia pură şi ideală, dimpotrivă, ea serveşte la „ extinderea şi completarea realului” (Dewey, 1877, p. 37 în Zlate M., 2006).

Afirmaţia lui Dewey este perfect valabilă şi astăzi. Într-adevăr, prin imaginaţie omul îşi lărgeşte propriul orizont, limitat adeseori de percepţiile şi datele experienţei anterioare, creează pentru sine şi pentru alţii obiecte de contemplaţie şi de meditaţie. La numai trei ani de la apariţia lucrării lui Dewey, îşi începe o lungă carieră în psihologie celebra operă a lui W. James, Principii de psihologie (1890). Din păcate, părintele psihologiei americane, atât de profund şi strălucitor în surprinderea uunor caracteristici ale conştiinţei şi Eului, aâat de inspirat în studiul memoriei(el fiind cel care a intuit distincţia dintre memoria primară şi cea secundară), în ceea ce priveşte imaginaţia se situează sub aşteptări.

James reînvie la sfârşitul secolului al XIX-lea vechea concepţiei a lui Platon potrivit căreia imaginaţia este o copie a lumii, ca şi credinţa lui Locke după care spiritul este neputincios în a-şi crea singur o idee simplă. Orice senzaţie,arată James, reapare în conştiinţă sub forma imginii,altfel spus, a unei dubluri su copii. Cine spune copie, spune copia uniu original: nu există deci nici o imagine care să nu fie precedată în mod necesar de o senzaţie produsă de un obiect exterior. „ Se numeşte imaginaţie capacitatea de a reproduce copiile originalelor”. ( James,1929, p. 395 vezi în Zlate M., 2006). Acest lucru este valabil chiar şi pentru imaginaţia „ productivă” sau „creatoare”, cum o numea el, care foloseşte diverse părţi ale originalului pentru a recompune noi produse.

Cea de-a doua etapă a conceptualizării imaginaţiei(1900-1950) este poate cea mai productivă. Probleme formulate de psihologi sunt mult mai numeroase şi mai profunde : care este natura imaginaţiei; ce caracteristici are ea?, care sunt formele şi funcţiile imaginaţiei? ; ce relaţii există între ea şi celelatte capacităţi psihice? Etc. Imaginaţiei i se dedică tomuri întregi, problematica ei pătrunde în manualele de psihologie, controversele dintre autori se înteţesc. În această jumătate de secol s-a scris şi s-a acumulat un material imens, aşa încât o selecţie a infomaţiilor se impune de la sine.

Preview document

Imaginația - Pagina 1
Imaginația - Pagina 2
Imaginația - Pagina 3
Imaginația - Pagina 4
Imaginația - Pagina 5
Imaginația - Pagina 6
Imaginația - Pagina 7
Imaginația - Pagina 8
Imaginația - Pagina 9
Imaginația - Pagina 10
Imaginația - Pagina 11
Imaginația - Pagina 12
Imaginația - Pagina 13
Imaginația - Pagina 14
Imaginația - Pagina 15
Imaginația - Pagina 16
Imaginația - Pagina 17
Imaginația - Pagina 18
Imaginația - Pagina 19
Imaginația - Pagina 20
Imaginația - Pagina 21
Imaginația - Pagina 22
Imaginația - Pagina 23
Imaginația - Pagina 24
Imaginația - Pagina 25
Imaginația - Pagina 26
Imaginația - Pagina 27
Imaginația - Pagina 28
Imaginația - Pagina 29
Imaginația - Pagina 30
Imaginația - Pagina 31
Imaginația - Pagina 32
Imaginația - Pagina 33
Imaginația - Pagina 34
Imaginația - Pagina 35
Imaginația - Pagina 36
Imaginația - Pagina 37
Imaginația - Pagina 38
Imaginația - Pagina 39
Imaginația - Pagina 40
Imaginația - Pagina 41
Imaginația - Pagina 42
Imaginația - Pagina 43
Imaginația - Pagina 44
Imaginația - Pagina 45
Imaginația - Pagina 46
Imaginația - Pagina 47
Imaginația - Pagina 48
Imaginația - Pagina 49
Imaginația - Pagina 50
Imaginația - Pagina 51
Imaginația - Pagina 52
Imaginația - Pagina 53
Imaginația - Pagina 54
Imaginația - Pagina 55
Imaginația - Pagina 56
Imaginația - Pagina 57
Imaginația - Pagina 58
Imaginația - Pagina 59
Imaginația - Pagina 60
Imaginația - Pagina 61
Imaginația - Pagina 62
Imaginația - Pagina 63
Imaginația - Pagina 64
Imaginația - Pagina 65
Imaginația - Pagina 66
Imaginația - Pagina 67
Imaginația - Pagina 68
Imaginația - Pagina 69
Imaginația - Pagina 70
Imaginația - Pagina 71
Imaginația - Pagina 72
Imaginația - Pagina 73
Imaginația - Pagina 74
Imaginația - Pagina 75
Imaginația - Pagina 76
Imaginația - Pagina 77
Imaginația - Pagina 78
Imaginația - Pagina 79
Imaginația - Pagina 80
Imaginația - Pagina 81
Imaginația - Pagina 82
Imaginația - Pagina 83
Imaginația - Pagina 84
Imaginația - Pagina 85
Imaginația - Pagina 86
Imaginația - Pagina 87
Imaginația - Pagina 88
Imaginația - Pagina 89
Imaginația - Pagina 90
Imaginația - Pagina 91
Imaginația - Pagina 92
Imaginația - Pagina 93
Imaginația - Pagina 94
Imaginația - Pagina 95
Imaginația - Pagina 96
Imaginația - Pagina 97
Imaginația - Pagina 98
Imaginația - Pagina 99
Imaginația - Pagina 100

Conținut arhivă zip

  • Imaginatia.DOC

Alții au mai descărcat și

Tulburarea de Personalitate Narcisistica

1. Prezentare generala 1.1. Conceptul de personalitate Termenul de ‘personalitate’ este derivat din termenul din latina ‘persona’, folosit pentru...

Imaginația

Conţinut şi tematizare Cum caracterizăm imaginaţia. Locul imaginaţiei în taxonomia generală a proceselor psihice a fost obiect de dispută şi de...

Narcisismul

Narcisismul, conceptul comun al căruia este auto-adorația, cu o aloofitate care neagă nevoia unei alte persoane, este un subiect de preocupare...

Rolul imaginației în educație

In vederea realizarii proiectului, voi incerca pentru inceput sa abordez separate cele doua notiuni: educatia si imaginatia. EDUCATIA Cuvântul...

Imaginația sau gândirea creativă

Istoria imaginaţiei este lungă şi extrem de complexă; lungă, deoarece a început în Antichitate şi se continuă până în zilele noastre ; complexă,...

Empatia

O mare varietate de definitii si metafore au fost oferite de literature de specialitate cu privire la empatie, incluzand: “Empatia este eul...

Neuropsihologia Atenției

NEUROPSIHOLOGIA ATENTIEI Exista numeroase puncte de vedere care ar putea fundamenta o teorie moderna a procesului atentiei. În decursul istoriei...

Psihopatologie psihanalitică

PRIMA PARTE. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.NARCISISM ŞI RELAŢIE DE OBIECT 1.1. Teoria freudiana despre narcisism Freud a împrumutat termenul de...

Te-ar putea interesa și

Senzațiile, percepțiile, reprezentîrile, gândirea, memoria și imaginația

Senzatiile,perceptiile,reprezentarile, gândirea,memoria si imaginatia 1. Senzatiile Senzatia - proces psihic cognitiv elementar prin intermediul...

Imaginația

Conţinut şi tematizare Cum caracterizăm imaginaţia. Locul imaginaţiei în taxonomia generală a proceselor psihice a fost obiect de dispută şi de...

Plan de lecție - imaginația

Data: 13.12.2011 Unitatea de aplicaţie: Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”,Oradea Clasa: a X-a Propunător: Profesor coordonator: Marius Drugaş...

Imaginația și creativitatea

Caracterizare generala Procesele psihice se impart in procese cognitive si procese reglatorii. Procesele cognitive sunt procesele prin care omul...

Creativitatea

CREATIVITATEA este ca si un izvor termal care bolboroseste in timp ce curge cu bucurie si entuziasm si care doreste sa pastreze aceasta. Uneori...

Sociologia Imaginarului - Utopii

1. SOCIOLOGIA Sociologia este ştiinţa socială ce studiază regulile sociale şi procesele care leagă şi separă oamenii, nu numai ca indivizi, dar şi...

Poezia secolului XIX - între realitate și imaginație

Secolul XIX este o perioadă din istoria omenirii caracterizată prin importante fenomene politice, ideologice și culturale. Pe frontul literar, noul...

Ofertă turistică - Canada - dincolo de imaginație

Capitolul 1 TIPUL PROGRAMULUI TURISTIC Programul turistic consta intr-un circuit de 11 zile( 10 nopti ) in perioada 20-30 iulie 2009, in Canada,...

Ai nevoie de altceva?