Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihopedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1917
Mărime: 8.92KB (arhivat)
Publicat de: Cristi B.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florin Frumos

Extras din referat

Lucrarea se adresează celor interesaţi de studiul pro¬blematicii complexe a uneia dintre ramurile psihopedagogie speciale, cu alte cuvinte, se adresează cadrelor din învăţământul special pentru handicapaţi mintal, dar şi celor care lucrează în învăţământul obişnuit, îndeosebi la nivelul claselor primare, unde sarcina prevenirii şi înlătu¬rării dificultăţilor pe care le întâmpină unii elevi cu insuficienţe ale dez¬voltării intelectuale este deosebit de importantă. Lucrarea poate fi utilă şi părinţilor având copii cu probleme în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţilor intelectuale, probleme care fac dificilă, dar nu imposibilă, educaţia lor în şi în şcoală - chiar în şcoala obişnuită - cu condiţia acordării unui ajutor timpuriu, sistematic şi de bună calitate.

Nu în ultimul rând, lucrarea este destinată studenţilor de la facultăţile de specialitate.

Aşa cum rezultă chiar din titlul lucrării, obiectivul acesteia este limitat la expunerea şi analiza unor probleme, pe care le ridică instruc¬ţia, educaţia şi terapia complexă a handicapaţilor mintal, într-o anumi¬tă perioadă de vârstă şi dezvoltare, adică în etapa şcolarizării lor. Aceasta nu înseamnă însă că, în paginile lucrării, nu se vor face şi numeroase trimiteri la etapa premergătoare debutului şcolar - perioa¬dă extrem de importantă în ceea ce priveşte influenţarea dezvoltării ulterioare a oricărui copil - cât şi la etapa postşcolară, de integrare în comunitate, inclusiv prin participare la munca utilă şi la viaţa socială.

Principalul demers la care se recurge, ori de câte ori este necesar pe parcursul lucrării, este demersul compa¬rativ, prin care vom evidenţia asemănările şi deosebirile dintre şcolarii cu handicap consecutiv deficienţei mintale, cei cu alte tipuri de handicap şi şcolarii fără deficienţe sau fără alte cerinţe educative speciale. Acest demers comparativ ne va înlesni cunoaşterea aprofun¬dată a tuturor, în perspectiva abordării eficiente, la nivelul potenţialului real al fiecăruia.

Deficienţa reprezintă o afecţiune stabilă sau un complex de ase¬menea afecţiuni, care se manifestă în plan anatomic, fiziologic şi/sau funcţional, diminuând puternic capacitatea de învăţare şi de adaptare a individului în cauză şi punându-l într-o stare de inferioritate în raport cu semenii săi.

Când instalarea acestei inferiorităţi nu este prevenită la timp sau nu este înlăturată treptat, prin măsuri terapeutice corespunzătoa¬re, iar copilul respectiv este puternic dezavantajat în raporturile sale cu mediul social, deficienţa devine cauză a unei stări de handicap. Odată instalată, starea de handicap creează condiţii pentru consoli¬darea şi chiar agravarea deficienţei, între deficienţă şi starea consecu¬tivă de handicap există, deci, o complexă relaţie de intercondiţionare.

Domeniul ştiinţific interdisciplinar şi cu ramificaţii intradisciplinare, care aprofundează modalităţile de cunoaştere şi rezolvare a pro¬blemelor complexe de educaţie specială şi intervenţie recuperativă a copiilor cu deficienţe, se numeşte psihopedagogie specială sau defectologie.

Psihopedagogia specială a şcolarilor cu handicap mintal stu¬diază problematica multiplă a cunoaşterii aprofundate, a instruirii formative şi a educaţiei terapeutice a acestor şcolari, în perspectiva recuperării lor treptate şi a integrării sociale, de regulă în contextele obişnuite ale propriei comunităţi.

Pentru iniţierea măsurilor adecvate de instruire, educaţie tera¬peutică şi recuperare este importantă cunoaşterea proporţiei copiilor cu deficienţe mintale în populaţia infantilă.

Etiologia stărilor de handicap consecutiv deficienţei mintale este deosebit de complexă şi variată. Factorii cauzali (etiologici) se găsesc în trei domenii fundamentale:

- zestrea genetică - ereditatea, adică ceea ce este moştenit; în această categorie intră:

a) factorii genetici nespecifici (care dau naştere deficienţei mintale endogene);

b) factorii genetici specifici (aberaţii cromozomiale, deficienţe specifice ale genelor - disfuncţii metabolice, disfuncţii endocrine etc.);

- mediul şi educaţia, adică ceea ce este dobândit, în această categorie intrând factorii etiologici prenatali, perinatali, postnatali, şi psihoafectivi. Când factorii respectivi provoacă leziuni ale sistemului nervos central şi determină o stare de deficienţă mintală, această deficienţă este considerată exogenă. Prin acţiunea - de regulă, complexă şi înlănţuită - a unor factori etiologici nocivi asupra organismului, în totalitatea sa, dar, mai ales, asupra sistemului nervos central, în diferite etape ale procesului de creştere şi maturizare, se produce o accentuată scădere a eficienţei mintale, precum şi o semnificativă diminuare a capacităţii de adaptare şi integrare socială, adică o stare de handicap consecutiv deficienţei mintale.

Cunoaşterea temeinică a factorilor etiologici ai deficienţei min¬tale reprezintă o condiţie importantă pentru iniţierea unor măsuri adec¬vate, vizând profilaxia şi/sau, după caz, terapia specifică a acestui fenomen. Pentru ca măsurile iniţiate să fie eficiente este necesară abordarea timpurie şi complexă, în echipă interdisciplinară, a oricărui caz de abatere de la traseul normal (obişnuit) al dezvoltării bio-psiho-sociale.

Printre caracteristicile cele mai evidente ale deficienţilor mintal, se numără diferite întârzieri în dezvoltare: întârzierea debuturilor spe¬cifice micii copilării (apariţia gânguritului, primele cuvinte, primii paşi etc.), întârzierea în dezvoltarea limbajului, întârzierea în dezvoltarea intelectuală etc. Pe fondul întârzierilor menţionate, deci a unor dife¬renţe cantitative, se reliefează, însă, şi o serie de deosebiri calitative între copiii cu deficienţă mintală şi copiii normali, toate aceste dife¬renţe şi deosebiri având ca rezultat scăderea eficienţei procesului de adaptare şi integrare în comunitate a celor cu deficienţă mintală. întârzierile în dezvoltarea intelectuală şi diferenţele calitative faţă de copiii normali stau la baza diverselor clasificări psihometrice ale copiilor cu deficienţă mintală, precum şi la baza descrierilor prin care se urmăreşte evidenţierea acelor caracteristici diferenţiatoare, ce trebuie avute în vedere în elaborarea programelor de intervenţie ameliorativă.

Evaluarea nivelului de dezvoltare într-un proces modern de diagnoză formativă, dinamică, bazată pe învăţare mediată - care nu elimină, ci întregeşte sistemul tradiţional de psihodiagnoză - oferă posibilităţi mai largi de cunoaştere a caracteristicilor copiilor cu defi¬cienţă mintală şi cu alte probleme de adaptare, datorate unor insufi¬cienţe intelectuale. La rândul său, cunoaşterea aprofundată a carac¬teristicilor acestor copii asigură posibilitatea abordării diferenţiate în procesul de modelare compensatorie a personalităţii lor handicapate.

Preview document

Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal - Pagina 1
Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal - Pagina 2
Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal - Pagina 3
Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Psihopedagogia Scolarilor cu Handicap Mintal.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicarea Metodei de Artterapie în Recuperarea unui Copil cu Deficiențe Mentale

CAPITOLUL I . TERAPIA OCUPAŢIONALĂ ŞI ART TERAPIA - CADRU GENERAL Bolile şi sănătatea sunt două fete ale aceleiaşi monede. Prin trăire, înseamnă...

Tulburări de comportament - metode de intervenție

Tulburarea de comportament reprezinta expresia relatiei dintre dezvoltarea unica , mai cu seama a personalitatii si mediul ambiant , în care...

Proiect de finanțare al unui ONG

Date de prezentare: Nume:ONG „Copiii nostri”-Centru de identificare si sustinere a copiilor cu esec scolar Adresa:Aleea...

Integrarea copiilor cu cerințe educative în învățământul de masă

Ce este si cum a aparut conceptul de educatie integrata? In anul 1988, UNESCO a elaborat si lansat o noua teza care a stat la baza directivelor de...

Consiliere psihopedagogică a copilului cu dizabilități

5. Metodologia Cunoasterea particularitatilor psihopedagogice ale fiecarui copil cu cerinte educative apeciale, indiferent de tipul deficientei,...

Psihicul și Caracteristicile Acestuia

Dictonul socratic „nosce te ipsum” („cunoaste-te pe tine însuti”) reprezinta un punct de plecare în dezvoltarea ulterioara a stiintelor. Socrate,...

Sistemul de servicii sociale și securitate socială în România

Asistenta sociala ("Social Work'') desemneaza un ansamblu de institutii, programe, masuri, activitati profesionalizate, servicii de protejare a...

Handicapul de Limbaj

Constituirea logopediei Logopedia face parte si ea din sistemul stiintelor psihopedagogiei speciale si poate fi apreciata ca fiind un domeniu...

Te-ar putea interesa și

Predarea și învățarea limbii române la școlarul de vârstă mică, cu abordare între școala generală și școala specială

ARGUMENT Alegerea acestei teme de cercetare este fondată pe mai multe motive. Un prim motiv este dat de importanţa educaţiei văzută ca factor de...

Specificul Dezvoltării Principalelor Trăsături de Personalitate la Puberul cu Deficiență Mintală Comparativ cu Puberul cu Intelect Normal

CUVÂNT ÎNAINTE Problema deficienţei de intelect a prezentat un mare interes pentru mine încă din primii ani de facultate , atunci cand am si luat...

Rolul Evaluării Psihopedagogice în Procesul de Integrare Funcțională a Copiilor cu Sindrom Down

Introducere Este cunoscut faptul că, oricât de optimist ar fi prezentate toate datele legate de Sindromul Down, din păcate la noi două sunt...

Sindromul Down

Capitolul I S-a născut un copil cu sindrom Down… Ce este sindromul Down ? 1.1 Aspecte definitorii ale sindromului Sindromul a existat de la...

Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală

Limbajul și gândirea se dezvoltă în tandem cu formarea și aprofundarea tuturor proceselor psihice și cu lărgirea volumului de cunoștințe, sub...

Integrarea Copiilor cu Deficiențe Mintale Ușoare în Învățământul de Masă

INTRODUCERE Am decis să tratez şi să aprofundez această temă deoarece întotdeauna m-a sensibilizat să văd că unele persoane sunt marginalizată....

Orientarea Școlară și Profesională la Persoanele cu Handicap

INTRODUCERE E. Planchard defineşte educaţia drept o acţiune sistematică exercitată de adulţi asupra copiilor şi adolescenţilor cu scopul de a-i...

Analiza comportamentului la copiii cu deficiență mentală

INTRODUCERE Ultimele decenii au cunoscut o reală efervescenţă a cercetării experimentale, a studierii teoretice şi practice şi a apariţiei multor...

Ai nevoie de altceva?