Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală

Disertație
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 19243
Mărime: 84.20KB (arhivat)
Publicat de: Toma Turcu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Steliana Rizeanu
Facultatea de Drept, Jurnalism, Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Universitatea Hyperion, Bucuresti
Specializare: Psihologie Clinica Si Consiliere Psihologica

Extras din disertație

Limbajul și gândirea se dezvoltă în tandem cu formarea și aprofundarea tuturor proceselor psihice și cu lărgirea volumului de cunoștințe, sub îndrumarea permanentă a părinților, cadrelor didactice și a psihologilor, în corelație cu alți factori.

Dezvoltarea vorbirii și învățarea corectă a limbajului constituie din partea noastră, a psihologilor- logopezi, o preocupare continuă.

Astfel, întreaga experiență instructiv-educativă din cabinetul de psihologie atestă posibilitatea și utilitatea cultivării limbajului oral, în strânsă legătură cu dezvoltarea gândirii, prin exerciții de pronunție, de exprimare.

Accentul principal în această privință este pus pe activitățile de comunicare, pe dialogul liber, pe formarea deprinderilor de exprimare corectă, ordonată, a gândirilor de însușire treptată a structurii gramaticale a limbii.

Pentru a favoriza educarea conduitei verbale este necesar ca activitatea educativă să fie făcută în așa fel încât copiii să fie stimulați să participe în cadrul activităților în mod activ atât verbal cât și mental, iar în cazul existenței unor copii cu tulburări de limbaj, integrarea acestor copii într-un program special de recuperare.

Prevenirea și înlăturarea tulburărilor de limbaj constituie o problemă complexă a cărei rezolvare trebuie să-i intereseze deopotrivă atât pe specialiști cât și pe toți cei chemați să contribuie la desăvârșirea educației copiilor. Ca urmare, psihologul-logoped are un rol deosebit în educarea unei vorbiri corecte, factor important în dezvoltarea copilului.

În elaborarea acestei lucrări am pornit de la ideea că limbajul uman rămâne, fără îndoială cel mai complex fenomen psihosocial, una dintre cele mai „complexe probleme”. El constituie, în istoria universului, actul fundamental de legitimare a omului și de situare a sa pe scara evoluției și progresului materiei vii.

Confundat și redus la „VORBIRE” la formularea verbală, fenomenul limbajului nu poate fi explicat ci dimpotrivă, întregul proces al „reflectării subiective a realității obiective”devine confuz și misterios.

CAPITOLUL I- Terapia tulburarilor de limbaj

Delimitari conceptuale

Definiții conform specialiștilor :

K. Bühler menționează trei funcții esențiale ale limbajului și anume : funcția expresiv-emoțională; funcția conativă; funcția referențială, designativă sau cognitivă.

A. Ombredane evidențiază cinci utilizări sau funcții principale: Afectivă, Ludică,

Practică, Reprezentațională, Dialectică (discursivă).

Funcțiile principale ale limbajului, cercetătorilor din acest domeniu sunt următoarele: Comunicativă, Designativ - cognitivă, Reglatoare .

1.1 Etiologia tulburarilor de limbaj:

- Cauzele organice centrale ale tulburarilor de limbaj:

- Cauzele care acționează în timpul sarcinii.

- Cauzele care acționează în timpul nașterii.

- Cauzele care acționează după naștere.

- Cauzele organice periferice ale tulburărilor de limbaj

- Cauzele funcționale ațe tulburărilor de vorbire

- Cauzele psihoneurologice ale tulburărilor de limbaj

- Cauzele psihosociale ale tulburărilor de limbaj

1.2 Clasificarea tulburarilor de limbaj conform literaturii de specialitate:

- Clasificarea lingvistică

- Clasificarea etiologică

- Clasificarea morfologică

Specialiștii din domeniul lingvistic au remarcat următoarele clasificări:

I.Tulburări de pronunție;dislalia, rinolalia și dizartria.

II.Tulburări de ritm și fluentă a vorbirii;bâlbâiala, tahilalia, bradilalia și mutismul.

III.Tulburări de voce;disfonia, afonia și fonastenia.

IV.Tulburări ale limbajului scris;disgrafia- agrafia și dislexia-alexia.

V.Tulburări polimorfe de limbaj;alalia și afazia.

VI.Tulburări de dezvoltare a limbajului;mutismul electiv sau voluntar,întârzierile în dezvoltarea generală a vorbirii.

VII.Tulburări ale limbajului bazate pe disfuncții psihice: dislogiile, iergonofaziile, ecolaliile, bradifaziile.

1.3. Specificul dislexiei-disgrafiei în debilitatea mintală

A. MODELUL LUDIC

1) Trainingul auditiv.

- Dezvoltarea atenției auditive.

- Dezvoltarea auzului fonematic.

- Coordonarea audio-motrică

- Memoria auditivă pe solicitări verbale

2) Training-ul vizual

- Atenția vizuală.

- Cunoașterea culorilor:

- Memorarea vizuală

- Coordonarea vizuo-motrica.

- Orientarea spațială

- Organizarea temporală

- Dezvoltarea capacității de simbolizare.

B. MODELUL MIXT-ACTIONAL:

1.Training-ul auditiv

- Dezvoltarea atenției auditive.

- Dezvoltarea auzului fonematic:

- Coordonarea audio-grafica.

- Dezvoltarea memoriei auditive pe baza solicitărilor verbale

2. Training-ul vizual

- Organizarea spațială.

- Structura spațială.

- Exerciții de vocabular referitoare la orientarea spațială.

- Organizarea temporală.

- Dezvoltarea capacității de simbolizare.

- Abilitatea grafo-motrica.

- Exerciții grafice.

CAPITOLUL II.

Cadrul teoretic al problemei studiate, Copiii cu deficiență mintală moderată -Aspecte generale

2.1. Delimitari conceptuale

Conform studiilor de specialitate, din categoria copiilor cu cerințe educative speciale fac parte : copiii cu deficiente mintale; copiii cu deficiente senzoriale (vizuale si auditive); copiii cu deficiente fizice (motorii si neuromotorii); copiii cu tulburari de limbaj; copiii cu dificultati de invatare; copiii cu tulburari socio-afective si de comportament; copiii cu deficiente asociate (sindromul Down, surdocecitatea sau deficiente multisenzoriale, autismul).( C. Paunescu si /. Musu (1997, p. 153)

Bibliografie

1. Ghergut, A.,Evaluare si interventie psihoeducationala. Terapii educationale, recuperatorii si compensatorii,Editura Polirom, Iasi, 2011;

2. Gherguț A. , Frumos L. , Raus G.,Educatia special. Ghid metodologic,Editura Polirom,2016

3. Ghergut, A., Sinteze de psihopedagogie speciala, Editura Polirom, Iasi, 2005;

4. Ghergut, A., Neamtu, C., Psihopedagogie speciala. Ghid practic pentru invatamantul deschis la distanta, Editura Polirom, Iasi, 2000;

5. Hațegan Carolina Bodea,Logopedia. Terapia tulburărilor de limbaj. Structuri deschise,Editura Trei, 2016

6. Crososchi Codruta, Csernik Vass Kîrmen ,Examinarea complexa a tulburarilor de limbaj. Examinarea tulburarilor de articulatie,Editura: Asociatia Romana pentru Copii Dislexici,2011

7. Druțu,Ioan (coordonator)STUDII ȘI CERCETĂRI IN PSIHOPEDAGOGIA SPECIALĂ ed. Presa Universitară Clujeană Cluj-Napoca, 2002

8. Păunescu, C., Mușu, I., - Psihopedagogie specială integrată. Handicapul mintal.

Handicapul intelectual, Ed. Pro Humanitate, București, 1997

9. Păunescu, C., - Deficiența mintală și organizarea personalității,EDP, București, 1977

10. Popovici, D.V., Strategii de comunicare augmentativa si alternativa pentru copiii nonverbali, Editura Universitate Bucuresti, Bucuresti, 2016;

11. Preda, V. (coord., 2000), Orientări teoretico-praxiologice în psihopedagogia specială, Editura PUC,Cluj-Napoca.

12. Radu, Gh. - Introducere în psihopedagogia școlarilor cu handicap, Ed. Pro Humanitate,

1999

13. . Radu, Gh. - Psihopedagogia școlarilor cu handicap mintal, Ed. Pro Humanitate, 2000

14. Rosan A.coord., Psihopedagogie speciala. Modele de evaluare si interventie,Editura Polirom, 2015;

15. Iolanda Tobolcea, Adina Karner-Hutuleac,Terapia logopedică. Implementarea mijloacelor informatice,Editura: Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, , 2010

16. Vrajmas, E., Oprea, V. (coord.), Set de instrumente, probe si teste pentru evaluarea educationala a copiilor cu dizabilitati, UNICEF si Asociatia RENINCO, Bucuresti, 2003;

17. Verza, E si Verza, F., Tratat de psihopedagogie speciala, Editura Universitatea Bucuresti, 2011;

18. Verza, E. si Verza, F., Psihologia copilului , Editura Trei, Bucuresti, 2017;

19. Verza, E. ,Tratat de logopedie, vol.1,Editura Humanitas ,2003

20. Verza, E. ,Tratat de logopedie, vol.I1,Editura Fundatiei Humanitas, 2009

Preview document

Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 1
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 2
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 3
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 4
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 5
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 6
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 7
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 8
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 9
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 10
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 11
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 12
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 13
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 14
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 15
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 16
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 17
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 18
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 19
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 20
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 21
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 22
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 23
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 24
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 25
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 26
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 27
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 28
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 29
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 30
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 31
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 32
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 33
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 34
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 35
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 36
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 37
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 38
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 39
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 40
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 41
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 42
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 43
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 44
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 45
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 46
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 47
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 48
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 49
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 50
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 51
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 52
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 53
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 54
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 55
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 56
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 57
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 58
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 59
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 60
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 61
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 62
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 63
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 64
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 65
Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburarilor de limbaj la copiii cu deficienta mintala.doc

Alții au mai descărcat și

Drogurile în Lumea Adolescentină

Introducere Actualitatea. Lumea actuală presupune multe solicitări faţă de tinerii adolescenţi care devin aşa numiţii sclavi ai dependenţei de...

Retardul Mintal - Dezvoltarea Limbajului

Capitolul I. Aspecte teoretice ale conceptului de limbaj verbal la copiii cu retard mintal 1. Limbajul și gîndirea. Delimitări conceptuale...

Influența Tipului de Personalitate asupra Reacțiilor Stresante

ABSTRACT Stress has been called the twentieth century disease. " Whether we realize it or not, for most of us became a habit which apparently can...

Cariera socială a jucătorilor de păcănele

Rezumat Lucrarea de față prezintă sinteza unor investigații în literatura de specialitate, pe problematica jocurilor de noroc electronice....

Anxietatea la părinții care au un copil cu autism

Introducere Un surâs nu costă nimic, dar ca valoare el devine inestimabil. Am învățat să descifrez în mine slăbiciunile și problemele copiilor cu...

Incertitudinea vocațională la elevii de liceu

Introducere Alegerea unei cariere este un pas important care influențează cursul vieții unei persoane, întrucât prin alegerile legate de carieră...

Mobbing-ul sau Teroarea Psihologică la Locul de Muncă

„Organizaţiile, în funcţionarea lor concretă, se confruntă şi cu fenomene destabilizatoare. Unul din acestea este mobbingul, cunoscut şi sub...

Proiect de Cercetare - ADHD

Motto: „Fiecare copil pe care-l instruim este om pe care-l câştigăm”. Victor Hugo Tema cercetării: Hiperactivitatea cu deficit de atenţie I....

Te-ar putea interesa și

Defectologie

a) Defectologie à defect à rau (rezolvare sau ignorare) – bun. b) Psihopedagogie: disciplina se afla la limita dintre psihologie si pedagogie,...

Psihologia Persoanelor cu Nevoi Speciale

1. Introducere; precizări terminologice; clarificări 1. maladia sau traumatismul iniţial, existente incă de la naştere sau dobandite; 2....

Ai nevoie de altceva?