Anxietatea la părinții care au un copil cu autism

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Psihologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 24302
Mărime: 107.19KB (arhivat)
Publicat de: Elisabeta N.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. dr. Ileana-Loredana Vitalia
Facultatea de Stiinte Socio-Umane
Universitatea din Pitesti, Pitesti

Cuprins

 1. Introducere . ... 3
 2. 1. Capitolul I: Autismul- Noțiuni generale despre autism... ... .. . 4
 3. 1.1. Noțiuni teoretice despre autism .. . 4
 4. 1.2. Criterii de diagnostic . . . . 4
 5. 1.3. Dezintegrarea senzorială - Fragmentarea lumii ... . . . . ... . 6
 6. 1.4. Teorii si perspective de abotdare a autismului . 7
 7. 1.5. Caracterizarea copilului cu autism . . . .. . 7
 8. 1.6. Studii pe parintii care au copii cu autism .16
 9. 2. Capitolul II: Metode de intervenție în recuperarea copiilor cu tulburări de spectru autist ..18
 10. 2.1. Rolul psihoterapiei ...18
 11. 2.2. Terapia logoediei ..18
 12. 2.3. Terapia ocupationala .20
 13. 2.4. Terapia A.B.A ...25
 14. 2.5. Metoda PECS 25
 15. 2.6. Metoda TEACCH ..26
 16. 2.7. Metoda Emoția de a cunoaște și dorința de a exista ..27
 17. 2.7.1 Introducere 27
 18. 2.7.2 Cadre teoretice și epistemiologice de referință ale metodei . . 28
 19. 3. Capitolul III -Anxietatea - Fundamentarea stiintifica a conceptului anxietate ... 33
 20. 3.1. Notiuni generale despre anxietate ... .33
 21. 3.2. Teorii ale anxietatii .. 35
 22. 4. Capitolul IV: Metodologia cercetării . . . .37
 23. 4.1. Obiective . .38
 24. 4.1.1 Obiective generale .38
 25. 4.1.2 Obiective aplicative ... 38
 26. 4.2. Ipoteze . .39
 27. 4.3. Variabile . ..39
 28. 4.4. Metode si instrumente ..39
 29. 4.5. Studiu de caz... ..42
 30. 4.6. Concluzii si recomandari ..54
 31. Bibliografie

Extras din disertație

Introducere

Un surâs nu costă nimic, dar ca valoare el devine inestimabil. Am învățat să descifrez în mine slăbiciunile și problemele copiilor cu nevoi speciale și astfel mi s-a deschis o nouă perspectivă. Înțelegându-i și apreciindu-i am învățat să-i iubesc, nu numai într-un sens emoțional sau sentimental ci ca o modalitate de a extinde ajutorul și de a-i duce cât mai departe posibil.

Apropierea de copiii cu nevoi speciale reclamă preocuparea, simpatia, dragostea și iubirea. Acești copii trebuie tratați ca oameni minunându-i cu lumina ochilor, încălzindu-i cu căldura inimilor noastre, după cum soarele ne încălzește pe noi toți fără să ne diferențieze în vreun fel. Afectivitatea, intuiția și sensibilitatea sunt foarte valoroase atunci când lucrăm cu astfel de copii cu nevoi speciale. Dacă știm să privim ceea ce este pozitiv, bun în copil și anume calitățile sale spirituale, această atitudine va stimula, prin ea însăși dezvoltarea copilului și posibilitățile sale de afirmare.

În cadrul familiei are loc modelarea personalității copilului, trecerea de la un comportament normativ (reglat din exterior), la un comportament normal (bazat pe autoreglare și autonomie). Familia, fiind un mediu afectiv emoțional și protector, asigură copilului securitate, îngrijire, sprijin material, moral și educațional.

De-a lungul anilor am observat că este important ca părinții să nu se transforme în terapeuți, să nu-și piardă rolul de părinte. Legătura dintre părintele și copil este ea însăși un element puternic în recuperarea copiilor cu nevoi speciale. Atunci când părintele pierde rolul pe care-l are, renunță la legătura afectivă și în acest fel poate crea o lipsă în plus propriului copil.

Am ales aceasta tema deoarece am lucrat trei ani ca educator in cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap- Pitesti. Acest centru ofera activitati complexe sustinute de o echipa multidisciplinara, activitati de abilitare-reabilitare, educationale, logopedice, evaluare sociala, ergoterapie, terapie prin joc-muzica-dans, consiliere psihologica individuala/ de grup pentru parinti si activitati de recreere-socializare.

Prezenta lucrare cuprinde 4 capitole si anume:

- Primul capitol cuprinde notiuni teoretice despre autism

- Capitolul doi cuprinde metode de interventie in recuperarea copiilor cu spectru autist

- Capitolul trei cuprinde fundamentarea stiintifica a conceptului anxietatii

- Capitolul patru cuprinde metodologia cercetarii-studiu de caz, concluzii si recomandari.

CAPITOLUL 1. Autismul-Notiuni generale despre autism

1.1. Noțiuni teoretice despre autism

Autismul este o boală caracterizată de scăderea capacității de a interacționa pe plan social și de a comunica, de comportament stereotip și repetitiv cu simptome ce se manifestă de obicei înaintea vârstei de 3 ani. Aproximativ 75% din indivizii afectați manifestă și handicap mintal.

Deși denumirea inițială a evidențiat că autismul infantil e observat în copilărie și documentele descriu comportamentul autist la copii, acum este clar că autismul e văzut ca o boală pe tot parcursul vieții a cărei tip și severitate se modifică în timp odată cu dezvoltarea individului.

Autismul este un sindrom comportamental definit de un curs caracteristic și de apariția simultană a unor comportamente particulare în trei mari domenii. În acest moment, cea mai utilizată definiție a autismului este cea publicată în 1944 de către Asociația Psihiatrică Americană în Manualul de diagnostice si statistice al bolilor mintale (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder)- DSM-IV.

1.2. Criterii de diagnostic

CRITERII DE DIAGNOSTIC DSM IV

A.Pentru diagnostic este nevoie de prezența unui total de 6 sau mai mulți itemi din categoriile (1), (2) si (3), cu cel puțin 2 itemi din (1) si câte unul din (2) si (3).

(1) Afectarea calitativă a interacțiunii sociale manifestate prin cel puțin două din următoarele simptome:

a. incapacitatea de a folosi adecvat comportamentele non-verbale precum: "privirea ochi în ochi", expresia facială a emoțiilor , postura corpului și gesturile care exprimă interacțiunea socială.

b. incapacitatea de a iniția și dezvolta relații cu cei de aceeași vârstă;

c. lipsa nevoii de a căuta motive de bucurie în relația cu alte persoane (exprimate prin incapacitatea de a se bucura arătând, căutând sau aducând un obiect de interes comun);

d. absența reciprocității emoționale și sociale;

- Afectarea calitativă a comunicării manifestate prin cel puțin unul din următoarele simptome:

a. întârzierea sau absența totală a dezvoltării limbajului vorbit (neacompaniat de încercări de a compensa prin moduri alternative gesturile, mimico-pantomimice);

b. la copiii cu un limbaj adecvat este prezentată o inabilitate profundă de a iniția și susține o conversație cu alte persoane;

c. folosirea unui limbaj stereotip și repetitiv sau idiosincrazic;

d. absența unui joc elaborat, spontan, credibil sau a jocului social - imitativ potrivit nivelului de dezvoltare.

(3) Patternuri specifice de comportament cu interese și activități restrictiv repetitive și stereotipe manifestate prin cel puțin unul din următoarele simptome:

a. preocupare anormală ca interes și intensitate pentru un comportament stereotip și repetitiv;

b. inflexibilitate la schimbare, aderența nefuncțională la ritualuri specifice sau la rutină;

c. manierisme motorii stereotipe si repetitive (răsuciri ale degetelor, mâinilor, fluturări ale mâinilor, mișcări complexe ale întregului corp);

d. preocuparea permanentă pentru o anumită parte a unui obiect.

B. Funcționare anormală sau întârziere în dezvoltare a cel puțin uneia dintre următoarele arii, cu debut înainte de 3 ani:

1. interacțiune socială;

2. limbaj folosit în relație cu comunicarea socială;

3. jocul simbolic și imaginativ

C. Tulburarea nu este bine delimitată de tulburarea Rett sau de tulburarea dezintegrativă a copilariei.

Bibliografie

Victor Badea,Tehnici de interventie in consilierea psihologica;

Cucu-Ciuhan, Geanina ,Intervenție experiențială în abordarea tulburărilor disruptive la copil : diagnostic și psihoterapie de;

Teorii clasice ale personalității de: Cucu-Ciuhan, Geanina; Vitalia, Ileana-Loredana; Răban-Motounu, Nicoleta

Geanina Cucu-Ciuhan, Psihoterapie și terapii de familie, Editura Universității din Pitești, 2001

Cucu-Ciuhan G. (2014), Managementul stresului. Aplicații ale psihoterapiei experiențiale centrate pe emoții, Editura SPER, București

Avramescu, M (2002), Defectologie și logopedie, București, Editura Fundația României de mâine;

Bootzin, Rider, (1983), Tehnici behavioriste și biofeedback în tratarea insomniei;

David, D (2006), Tratat de psihoterapii cognitive și comportamentale, Iași, Editura Polirom;

Holdevici, I (1997), Elemente de psihoterapie, București, Editura All;

Lucrare de dizertație „Impactul cognițiilor parentale și al comportamentelor disruptive ale copiilor cu tulburări de spectru autist asupra distresului parental”(2011), UBB Cluj-Napoca

Muresan, C (2004), Autismul infantil. Structuri psihopatologice și terapie complexă, Cluj Napoca, Editura Universității Babeș Bolyai;

Freud, A (2002), Eul și mecanismele de apărare, București, Editura Fundației Generația;

Freud, S (2011), Opere esențiale.Vol.7. Nevroza, Psihoza, Perversiune, București, Editura 3;

Freud, S (2011), Opere esențiale.Vol. 10. Simptom și Angoasă, București, Editura 3;

Revista “Învingem autismul”, 2013);

May, R (1950), Descoperirea ființei - Fundamentele Analizei Existențiale, București, Editura 3;

Mineka, R (1984), Învățarea:aplicații pe oameni și animale;

Klein, M (2010), Psihanaliza copiilor, București, Editura 3;

Sullivan, H.S.(1953), Teoria interpersonală a psihiatriei;

Watson B, Rayner R (1920), Reacțiile emoționale condiționate, Jurnalul de Psihologie Experimentală.

Preview document

Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 1
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 2
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 3
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 4
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 5
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 6
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 7
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 8
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 9
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 10
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 11
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 12
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 13
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 14
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 15
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 16
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 17
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 18
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 19
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 20
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 21
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 22
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 23
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 24
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 25
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 26
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 27
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 28
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 29
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 30
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 31
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 32
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 33
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 34
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 35
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 36
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 37
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 38
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 39
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 40
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 41
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 42
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 43
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 44
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 45
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 46
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 47
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 48
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 49
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 50
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 51
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 52
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 53
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 54
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 55
Anxietatea la părinții care au un copil cu autism - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Anxietatea la parintii care au un copil cu autism.doc

Alții au mai descărcat și

Familia Monoparentală

REZUMAT Această lucrare abordează o temă de actualitate, şi anume familia monoparentală. Aceste familii sunt formate dintr-un singur părinte şi...

Atacul de panică și tulburările anxioase

INTRODUCERE „Psihoterapia este un proces interacţinal conştient şi planificat ce-şi propune să influenţeze tulburările de comportament şi stările...

Aspecte ale interventiei pentru corectarea tulburărilor de limbaj la copiii cu deficiență mintală

Limbajul și gândirea se dezvoltă în tandem cu formarea și aprofundarea tuturor proceselor psihice și cu lărgirea volumului de cunoștințe, sub...

Anxietate

Introducere Personalitatea, obiectul prim si ultim al psihologiei a prilejuit o multitudine de preocupari concretizate prin studii si teorii...

Studiu de Caz - Tulburare prin Anxietate

PREZENTARE DE CAZ -: tulburare prin anxietate generalizata la un pacient cu structura de personalitate obsesiva REZUMAT Prezentul studiu prezinta...

Metamodelul pentru limbaj - arta de a pune întrebări

Metamodelul pentru limbaj- arta de a pune intrebari Activitatea psihoterapeutului consta in a explora limitele imaginii pe care o are clientul...

Plan de intervenție - introducere în psihoterapie

Plan de interventie Subiect: M.A Gen: F Varsta: 25 ani Dificultate: Fobia de pisici. Prezentarea problemei: Pentru realizare a acestui plan...

Tehnici Gestalt Utilizabile în Psihoterapia Copiilor

Desenul - Scopul în lucrul cu desenul este de a ajuta copilul să devină conştient de sine şi de existenţa sa în lume. - Desenele pot fi...

Te-ar putea interesa și

Fundamentele psihopedagogiei speciale

Scurt istoric Sindromul Asperger este astfel denumit după doctorul pediatru Hans Asperger care în 1944 publică o lucrare ce va sta la baza a ceea...

Protecția copilului abuzat sexual

Introducere Pentru fiecare dintre noi, copilăria este o secvenţă de istorie personală. Devenind părinti, copiii noştrii sunt cei pe care îi...

Autismul

AUTISMUL Termenul a fost folosit pentru prima dată în 1911 de psihiatrul elveţian Paul Eugen Bleuler, (n. 30 aprilie 1857 – d. 9 februarie 1940)...

Abuzul Sexual Asupra Copiilor

Timp indelungat, violentele sexuale au fost in general putin cunoscute. Exista victime care devenind persoane adulte, au avut curajul sa denunte...

Tulburarea autistă - psihoterapie tablou medical

Copii cu probleme de autism se comporta de cele mai frecvente ori in mod bizar Insa analizand acest comportament bizar si descoperind functia pe...

Psihologia Copilului și Adolescentului

CURS 1 CONCEPTE DE BAZĂ ÎN PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII Psihologia dezvoltării este ramura psihologiei care se ocupă de studiul dezvoltării umane, al...

Psihologia Educației

Studiul acestei teme va va permite: - sa identificati specificul Psihologiei educatiei, ca disciplina psihologica; - sa explicati importanta...

Psihologie sinteze anul II

Psihologia personalităţii, ca disciplină ştiinţifică fundamentală în cadrul psihologiei, îşi propune să furnizeze studenţilor cunoştinţele de bază...

Ai nevoie de altceva?