Arta bizantină în România

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4494
Mărime: 2.10MB (arhivat)
Publicat de: Nicolae Sabin Filip
Puncte necesare: 9

Cuprins

  1. ARTA BIZANTINĂ 2
  2. ARTA BIZANTINĂ ÎN ŢĂRILE ROMÂNE 3
  3. ARHITECTURA ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ 5
  4. ARHITECTURA DIN MOLDOVA 8
  5. ARHITECTURA ÎN TRANSILVANIA 10
  6. PICTURA ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ 11
  7. PICTURA ÎN MOLDOVA 11
  8. BIBLIOGRAFIE 12

Extras din referat

ARTA BIZANTINĂ

În cursul se¬colelor IV şi V, elementele şi formele multiple şi variate ale primelor construcţii creştine, de provenienţe diverse, se combină, se contopesc şi dau naştere, în Răsărit, unui mod unitar de a construi, adică unui nou stil arhitectonic, rezultat din amestecul formelor de artă-clasică cu cele de provenienţă orientală: stilul bizantin, care, va rămâne până astăzi stilul unic şi oficial al bisericilor ortodoxe din toate părţile lumii, realizat, întro bogată diversi¬tate de variante (substiluri), regionale, naţionale sau locale.

Trei elemente, concepţii sau curente diferite de cultură se combină în formaţia noii arte: elenismul, Orientul şi creştinismul.

Principalele tendinţe şi elemente de origine elenistică şi orientală adoptate de arta bizantină:

a) Din Siria provin în arhitectura şi sculptura bizantină: forme de ornamentaţie sculpturală (foaia de acant, frunza dreaptă, foi groase dantelate, forme geometrice: cercuri, rozete, stele şi figuri de animale), folosirea pietrelor cizelate şi a contrastelor de culori în ornamentaţia externă, iar în pictură o nouă tradiţie iconografică, opusă celei eleniste, o tradiţie mai realistă, mai dramatică şi care caută să se apropie mai mult de natură, să redea în chipurile umane expresia individuală, iar în scenele istorice şi în compoziţii, reprezentarea mai mult veridică decât simbolică sau convenţională.

b) Din Egipt arta bizantină a luat altarul triconc (treflat) şi orna¬mentaţia bogată, mai ales cea sculpturală şi picturală. De la Alexandria, celebru centru al culturii eleniste Bizanţul moşteneşte în pictură gustul decoraţiei pitoreşti, cu peisajele, motivele arhitectonice, cu scenele ge¬nului, cu figurile sale alegorice şi probabil gustul decoraţiei policrome (multicolore); îndeosebi iconografia bizantină păstrează din tradiţia alexandrina atitudinile nobile ale portretelor, liniile clasice ale drape¬riilor vestimentare, gesturile măsurate, compoziţia echilibrată şi simplă, pe care o consacrase arta greacă.

c) Alături de Siria, Asia Mică şi Armenia joacă un rol esential mai ales în formarea arhitecturii bizantine; aici se realizează mai întâi fu¬ziunea între elementele elenistice şi cele orientale, cărora li se adaugă de timpuriu influenţa creştinismului. O creaţie proprie a Asiei Mici şi a Armeniei este basilica acoperită cu bolţi şi basilica cu cupolă, care face tranziţia de la tipul basilical pur la cel bizantin. Meşteşugul savant al arhitecţilor anatolieni înlocuieşte cupola persană, sprijinită pe conuri de unghi (importată din Armenia), cu cupola pe pandantive, formă specifică a arhitecturii bizantine.

Două curente sau tendinte contradictorii se pot constata în timp în istoria artei bizantine:

a) Una a artei imperiale, oficiale şi savante, cultivată la curţile im¬periale, în lumea demnitarilor, a vârfurilor eclesiastice, a savanţilor şi a teologilor şi caracterizată prin predominarea elementului clasic (ele¬nist);

b) Alta, a artei populare şi monastice, reprezentată îndeosebi de monahi şi preferată în cadrul maselor populare (militari, comercianţi, meş¬teşugari şi ţărani), caracterizată prin predominarea elementului oriental (tehnica mai puţin luxoasă, pictura murală în loc de mozaic, căutarea pi¬torescului, a realismului, a emoţiei dramatice etc).

ARTA BIZANTINĂ ÎN ŢĂRILE ROMÂNE

Arta bizantină s-a răspândit în Balcani, în Serbia, Bulgaria, Ţările Române, Ucraina şi Rusia, o dată cu creştinismul, deci datele de penetrare a diferitelor şcoli diferă de la o zonă la alta, în funcţie de data creştinării popoarelor barbare care au cucerit Europa Centrală şi de Est, slavii, şi cea occidentală, goţii, gepizii, vizigoţii etc.

Ţările Române, o sintagmă în care trebuie incluse nu numai cele două principate, Ţara Românească şi Moldova, ci şi Transilvania ortodoxă şi catolică, deoarece până la 1700 nu poate fi vorba de o a treia confesiune, cea greco – catolică. Teza potrivit căreia arta bizantină românească este ultima venită în ţările învecinate cu Bizanţul şi, nu direct, ci prin intermediul călugărilor sârbi, este depăşită şi inexactă, afirmaţiile fiind făcute în afara unei documentări serioase.

Trebuie scoasă în evidenţă unitatea şi comunicarea directă a singurului popor creştin, numit roman, apoi valah sau român din nordul Dunării, cu fraţii lor din sudul fluviului, subliniind faptul că etnonimul ce i-a desemnat ca popor, este sinonim cu termenul creştin, în opoziţie cu barbar (păgân), termen generic cu care erau numite toate seminţiile necreştine care au năvălit în acest spaţiu creştinat. Unitatea creştină, strâns legată de Cappadocia este pusă în lumină de documentul martiriului Sf. Sava Gotul de la Buzău din anul 372, document păstrat la Vatican întro copie de la anul 912, după o scrisoare în greacă a Sf. Vasile cel Mare din Cappadocia, prin care se cerea ca moaştele Sf. Sava să fie trimise în Cappadocia; cultul şi tot ce ţinea de desfăşurarea lui venea direct din Bizanţ, cucare a fost în legătură directă şi, prin populaţia creştină valahă din sudul Dunării. O altă dovadă – document este o scrisoare semnată de papa Inocenţiu al III-lea în decembrie 1199 şi adresată lui Ioniţă Asan – Caloian, conducătorul regatului româno – bulgar (1198 – 1207), român de origine. După secolul XIVse poate vorbi şi despre relaţii de schimb cu meşteri zugravi veniţi din Serbia, dar în nici un caz despre o influenţă în maniera în care aceasta este exprimată în unele lucrări.

Preview document

Arta bizantină în România - Pagina 1
Arta bizantină în România - Pagina 2
Arta bizantină în România - Pagina 3
Arta bizantină în România - Pagina 4
Arta bizantină în România - Pagina 5
Arta bizantină în România - Pagina 6
Arta bizantină în România - Pagina 7
Arta bizantină în România - Pagina 8
Arta bizantină în România - Pagina 9
Arta bizantină în România - Pagina 10
Arta bizantină în România - Pagina 11
Arta bizantină în România - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Arta Bizantina in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Pedagogia crestin-ortodoxă

INTRODUCERE Pedagogia crestin-ortodoxă e o lucrare a Părintelui Mihail Bulacu apărută pentru prima oară la Bucuresti, în anul 1935. Părintele...

Iudaismul

Iudaism – doctrina religioasa a evreilor.Se poate referi de asemenea si la sistemul religios al evreilor in general. Cartea misterului pecetluit...

Constantin Brâncoveanu

În istoria posterității figura lui Constantin Brâncoveanu (1654 – 1714) s-a impus ca o personalitate aparte atât în domeniul culturii și a...

Mănăstirea Putna

Asezata la 72 de kilometri de Cetatea de Scaun a Sucevei, Manastirea Putna, prima si cea mai importanta ctitorie a Binecredinciosului Voievod...

Exegeza Psalmilor la Sfinții Părinți

Introducere Dintre toate scrierile cuprinse în Vechiul Testament, cea mai populară scriere este Psaltirea, numită „O carte a sufletului...

Sinoadele Conciliariste

Scurt Istoric Sinodul de la Pisa a fost convocat la 25 martie 1409, pentru curmarea marei schisme papale, dar în loc s-o aplaneze a lărgit-o. La 5...

Nașterea Bisericii Creștine Române

Crestinismul este a doua mare religie monoteista a lumii, intemeiata pe invatatura, persoana si viata lui Iisus, numit si Mesia (Mantuitorul) in...

Mănăstirea Cetățuia

Ctitorul Manastirii CETATUIA este domnul Gheorghe Duca. Zidirea s-a inceput in anul 1669 si s-a finalizat in 1672. Inscriptia in limba greaca,...

Te-ar putea interesa și

Imperiul Bizantin în sec XV-lea, legăturile cu Moldova

INTRODUCERE Multe râuri de cerneală au curs, scriindu-se despre faimosul Imperiu Bizantin, dar mai multă cerneală a curs sriindu-se despre căderea...

Amenajarea Spațiilor Verzi

CAPITOLUL I STILURILE UTILIZATE ÎN AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI 1.1 STILUL GEOMETRIC (ARHITECTONIC, CLASIC) Este stilul care s-a regăsit în...

Promovarea Turismului Gastronomic în Județul Tulcea

INTRODUCERE Turismul, caracterizat pe scurt, apare ca un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa...

Turismul cultural în orașul Constanța

Cap. I SCOPUL LUCRĂRII Scopul lucrării de licența, intitulată „Turismului cultural în Municipiul Constanța”, are ca scop înțelegerea importanței...

Istoria Icoanei și a Iconoclasmului

PARTEA I CHIPUL CEL VEŞNIC Sfântul Pavel spune despre Hristos: „El este chipul Dumnezeului celui nevăzut” (Col 1,15), şi Hristos însuşi spune lui...

Cultura și civilizația bizantină în imaginea occidentalilor contemporani

Adevarul istoric este unul si numai unul. Teoriile sunt nenumarate. Care este cea adevarata? În aceasta lucrare voi încerca sã construiesc o...

Teoria Artei Plastice

Arta Bizantina Pe baza artei crestine vechi si sub influenta artei antice din Egipt, Siria si Persia, in Imperiul Roman de Rasarit, numit si...

Mănăstirea Hurezi

Printre manastirile monumente istorice, care impodobesc pamantul romanesc, Manastirea Hurezi este considerata, impreuna cu schiturile sale, ca...

Ai nevoie de altceva?